ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อตกลงผู้ใช้ของ GlobalLinker Thailand

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่: 14 December 2021

 

ข้อกำหนดการใช้งาน Globalinker (“ข้อกำหนด”) กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์นี้ (th.globallinker.com) (“GlobalLinker Thailand”) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน GlobalLinker Thailand หรือใช้ GlobalLinker ThailandหรือบริการของGlobalLinker หรือเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ GlobalLinker Thailand ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายทั้งหมดซึ่งใช้บังคับกับ GlobalLinker Thailand ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand และข้อกำหนดอื่นใด และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด ในกรณีที่ท่านใช้งาน GlobalLinker Thailandในนามของบริษัท/องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น (“บริษัท”) ท่านยังคงผูกพันเป็นการส่วนตัวตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทของท่านได้มีการมีการทำสัญญาแยกกันต่างหากกับGlobalLinker หากท่านไม่ตกลงกับข้อกำหนดนี้ (ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ) ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ GlobalLinker Thailand หรือ เข้าถึง ดู ดวาน์โหลด หรือใช้ GlobalLinker Thailandเนื้อหา ข้อมูลหรือบริการ หรืออาจปิดบัญชี GlobalLinker Thailand ที่มีอยู่ของท่าน

 

ขอบเขตของข้อกำหนดนี้

 

1 บทนำ

 

1.1 เกี่ยวกับ GlobalLinker Thailand

GlobalLinker Thailand–ซึ่งเป็น Business Network Solution ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลายถูกนำมารวมเข้าไว้ในประสบการณ์เดียว 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GlobalLinker Thailand เครื่อข่ายธุรกิจทั่วโลก ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย DigiVation World Pte Ltd บริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (“DigiVation”) ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) และผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารจัดการและ/หรือผู้ถูกว่าจ้างจาก SME ดังกล่าว GlobalLinker Thailand จัดให้มีการเข้าถึงการใช้งานโมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยหางาน/โอกาสทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้สำเร็จการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

GlobalLinker Thailand อาจถูกใช้โดยเจ้าของและลูกจ้าง SME ในประเทศไทย (และในขอบเขตที่จำกัด จากผู้ที่อยู่นอกประเทศไทย) 


1.2 ขอบเขตการให้บริการของ GlobalLinker Thailand

ท่านคาดหวังว่าจะได้รับอะไรจากการบริการ คุณลักษณะและความสามารถในการนำเสนอบน GlobalLinker Thailand ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบริการที่เกี่ยวข้องกับ SME 

GlobalLinker Thailand ประกอบด้วยโมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลายและเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ (ผ่านทางช่องทาง “Biz Offers”) จากคู่ค้าพันธมิตรที่GlobalLinker ได้เลือกไว้ (“Affiliate Services”) ทั้งนี้ โมดูล คุณลักษณะ และ Biz Offers ดังกล่าวรวมเป็นบริการ (“บริการ”) 

GlobalLinker Thailand ประกอบด้วยข้อมูลแอพพลิเคชั่น กราฟฟิก บทบรรณาธิการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายใด ๆ และไฟล์กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ข้อมูลบทบรรณาธิการ, และสื่ออื่น ๆ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ท่านสามารถเข้าใช้ GlobalLinker Thailand หรือใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น คุณจะได้รับแจ้งว่าการใช้บริการ คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริการดังกล่าวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม/ลบเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือทางธุรกิจฟรี รวมถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก อีเมลส่วนตัว แชท ประกาศรับสมัครงาน กระดานข้อความ บทความ การสนทนาและกลุ่ม (รวมเรียกว่า "เนื้อหา")

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ GlobalLinker Thailand ท่านจะถือเป็น "สมาชิก" ของ GlobalLinker Thailand และบัญชีของท่านจะถูกสร้างขึ้น ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ GlobalLinker Thailand ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GlobalLinkerซึ่ง GlobalLinker พยายามชักชวนให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการลงนามเข้าใช้งานเพื่อการแก้ปัญหาภายในและภายนอก GlobalLinker Thailand ซึ่งจะช่วยขยายตัวเลือกการติดต่อสื่อสารของท่านและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่านในฐานะสมาชิก GlobalLinker Thailand 

1.3 ขอบเขตแห่งข้อกำหนดนี้

ข้อเสนอของGlobalLinker อาจรวมถึงบริการที่หลากหลายและตัวกลางในการสื่อสาร 

การใช้สื่อและบริการเหล่านี้ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้สำหรับแต่ละบริการ 

ท่านตกลงว่าการใช้บริการ GlobalLinker Thailand, รวมทั้งบริการแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของGlobalLinker * ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม* พรีเมี่ยมเซอร์วิส* หรือเนื้อหา/ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (*เมื่อพร้อมใช้บริการ), ท่านจะผูกพันตามข้อกำหนดนี้กับ DigiVation และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด 

SME ผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการและ/หรือผู้ทึ่ถูกว่าจ้างโดย SME ดังกล่าวเท่านั้นที่มีสิทธิเป็นสมาชิก GlobalLinker Thailand ถ้าบริษัทซึ่งได้ลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นแต่แพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยตลาดหลักทรัพย์หลัก และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือ/กลุ่ม, GlobalLinker Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอทางเลือกอื่นสำหรับการเข้าร่วมกับ GlobalLinker Thailand สำหรับบริษัทดังกล่าวและ/หรือสมาชิกใกล้ชิดของบริษัทดังกล่าวและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย ราคาและแพคเกจพิเศษที่ถูกเสนอบน GlobalLinker Thailand มีให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ GlobalLinker Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อเสนอส่งเสริมการขาย ราคาและแพคเกจพิเศษแก่ บริษัท และ/หรือสมาชิกตามดุลพินิจของ GlobalLinker Thailand แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการปิดการเข้าถึงของสมาชิกใด ๆ ต่อ GlobalLinker Thailand โดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ และจะไม่มีมูลเหตุแห่งการกระทำใด ๆ อันเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกคนนั้น สมาชิกไม่สามารถโอนข้อเสนอใด ๆ ที่มีอยู่ใน GlobalLinker Thailand ให้แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกและความพยายามกระทำการใดๆ ดังกล่าว จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้และอาจเป็นสาเหตุในการยกเลิกการเป็นสมาชิกและการปิดบัญชีบริษัท และ/หรือบัญชีสมาชิก 

การใช้งาน GlobalLinker Thailand โดยบริษัททั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอันเป็นการแข่งขันกับ GlobalLinker Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และเข้าใจ GlobalLinker Thailand โดยมีเจตนาในการสร้างวิธีการและผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ DigiVation มีสิทธิที่จะปิดบัญชีของท่าน และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อท่าน 

การใช้ใด ๆ บน GlobalLinker Thailand เพื่อชักชวน/ขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกนำเสนอบน GlobalLinker Thailand ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการของ  คู่ค้าพันธมิตร ภายใน Biz offered หรือเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ GlobalLinker Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อเสนอหรือข้อความดังกล่าวที่ทำโดยใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ บน GlobalLinker Thailand ออก และ/หรือให้คำแนะนำแก่บริษัท และ/หรือสมาชิกในการละเว้นการทำข้อเสนอดังกล่าวไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การพยายามที่จะละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของบัญชี อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ใช้กับกรณีที่ไม่มีการชักชวนโดยบริษัทและ/หรือสมาชิกที่ให้ความสนใจอาจติดต่อสมาชิกที่ต้องสงสัยโดยปราศจากความพยายามชักจูงใด ๆข้อกำหนดการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จะกล่าวถึงในที่นี้ 

ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับบริการทั้งหมดที่มีอยู่บน GlobalLinker Thailand หรือ นอกจากข้อกำหนดเพิ่มเติม ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเพิ่มเติม (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) สำหรับแต่ละบริการที่ท่านซื้อหรือโปรโมชันหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขโดย GlobalLinker Thailand เป็นครั้งคราว (ถ้ามี) ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะปรากฏในหน้าเพจของ GlobalLinker Thailand ที่ท่านจะใช้บริการใด ๆ หรือข้อเสนอหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือการมีส่วนร่วม/การลงทะเบียนเพื่อโปรโมชั่นพิเศษใด ๆ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว รวมถึงการชำระเงินเมื่อครบกำหนดและปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือข้อเสนอที่กำหนดไว้ ไว้ในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อกำหนดนี้ ให้ถือตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ การที่สมาชิกสามารถใช้บริการได้ ให้ถือว่าสมาชิกรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

2 คำสำคัญ

 

2.1 ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานรายใด ๆ ที่สำรวจและใช้ GlobalLinker Thailand ผู้ใช้งานอาจจะสามารถหรือไม่สามารถลงทะเบียนกับ (หรือสร้างบัญชีใน) GlobalLinker Thailand 

ผู้ใช้งานอาจใช้โมดูล คุณลักษณะ,บริการและเนื้อหาที่มีอยู่บนหน้า Pre-login ของ GlobalLinker Thailand

 

2.2 สมาชิก

ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand เรียบร้อยแล้ว 

สมาชิกคือผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand ยืนยันบัญชีแล้วและได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัท 

สมาชิกที่ไม่มีการใช้งานหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป อาจยังคงเป็นสมาชิกได้ต่อไปตราบเท่าที่บัญชีผู้ใช้งานของเขา/เธอยังไม่ถูกปิด 

เมื่อบัญชีผู้ใช้งานถูกปิดลง (ด้วยตัวผู้ใช้งานเองหรือโดย GlobalLinker Thailand) การเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานย่อมสิ้นสุดลง

 

2.3 เครือข่ายบริษัทของท่าน

เครือข่ายบริษัทของท่านบน GlobalLinker Thailand ประกอบด้วยพนักงานบริษัทของท่านที่ได้ลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน GlobalLinker Thailand และเข้าร่วมใช้บัญชีบริษัทของท่านหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของท่านแล้ว 

GlobalLinker Thailand ได้สร้างเครือข่ายของบริษัทกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่ลงชื่อเข้าใช้และสร้างโปรไฟล์บริษัทตกลงที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงของบริษัท และเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนโดยถูกต้องเพื่อดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

โดยการเข้าร่วมหรือได้รับการยอมรับเข้าสู่บริษัทหรือการสร้างหรือลงทะเบียนบัญชีบริษัทบน GlobalLinker Thailand ท่านยืนยันว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทดังกล่าวอย่างแท้จริง 

สมาชิกทุกคนจะต้องใช้เครือข่ายของบริษัท และคุณลักษณะ/เครื่องมือของเครือข่ายบริษัท ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่เป็นทางการ/การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับสมาชิกทุกคนภายในเครือข่ายของบริษัทและนอกเครือข่ายของบริษัท สมาชิกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดในนามของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัทและสมาชิกอื่นๆ 

ผู้ดูแลระบบบริษัท (ดูคำจำกัดความในข้อ 2.4 ข้างล่าง) ควรสร้างบัญชีบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะและหลีกเลี่ยงการสร้างบัญชีบริษัทที่ซ้ำซ้อนกัน

 

2.4 ผู้ดูแลระบบของบริษัท (Company Admin)

เพื่อรักษาให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและการจัดการคำขอที่สำคัญ, ผู้ดูแลระบบของบริษัทมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายของบริษัท และรับผิดชอบในการดูแลรักษาและจัดการโปรไฟล์บริษัท สมาชิก และกิจกรรมอื่น ๆ 

หากท่านเป็นพนักงานรายแรกของบริษัทของท่านซึ่งจะเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับมอบหมายให้เป็น "ผู้ดูแลระบบ" (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) ของบัญชีบริษัทบน GlobalLinker Thailand พนักงานที่เพิ่มเติมเข้ามารายใด ๆ จากบริษัทของท่านจะได้รับการ "อนุมัติเป็นการชั่วคราว" ในฐานะการเป็นสมาชิกและการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของพนักงานจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของท่านในฐานะเป็น "ผู้ดูแลระบบ" ของบริษัทของท่าน ท่านสามารถที่จะทำการโอนสิทธิ์/มอบหมายสิทธิ์ในการเป็น "ผู้ดูแลระบบ" (Admin) ให้กับสมาชิกรายอื่นซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทของท่านได้ บัญชีบริษัทของท่านบน GlobalLinker Thailand จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยตนเอง (เมื่อลงชื่อสมัครเข้าใช้งานในฐานะเป็นพนักงานรายแรกของบริษัทดังกล่าว) หรือโดยผ่านทางการโอนสิทธิให้บุคคลผู้ซึ่งจะเป็นพนักงานบริษัทของท่าน 

นอกเหนือไปจากกิจกรรมและความรับผิดชอบของสมาชิกแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บริษัทและสมาชิกของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์และบริการ ปรับปรุงและรักษากิจกรรมและข้อมูล และต้องเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในบัญชีของบริษัท โดยการเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทนั้น ท่านตกลงว่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำและกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำโดยตัวท่านในนามบริษัทของท่าน ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเตรียมโดยตัวท่านเองหรือโดยสมาชิกภายในบริษัทของท่านในส่วนของโปรไฟล์บริษัท 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของบัญชีบริษัทของท่าน หากท่านรู้สึกว่าผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของท่าน หรือไม่ได้มีการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อ GlobalLinker Thailand ผ่านทางช่องทาง info@th.globallinker.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของGlobalLinker และการพิสูจน์การใช้งาน GlobalLinker Thailand อาจจะดำเนินการเพื่อโอนสิทธิ์/จำกัด/นำออก/ปิดบัญชีสมาชิกดังกล่าวบน GlobalLinker Thailand 

2.5 eBusiness Cards (eBiz Cards)

eBiz Cards ช่วยอำนาวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกและบริษัทบน GlobalLinker Thailand 

ในขณะที่กำลังสร้างบัญชีของท่าน eBusiness Cards (“eBiz Cards”) จะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบริษัทของท่าน (หากท่านเป็น "ผู้ดูแลระบบ" บัญชีบริษัทของท่านเป็นครั้งแรก) และสำหรับท่านในฐานะสมาชิก นี่คือรูปแบบพื้นฐานของการระบุตัวตนและสร้างเครือข่ายบน GlobalLinker Thailand eBiz cards และโปรไฟล์ดังกล่าว (สมาชิกที่เป็นบริษัทและพนักงานแต่ละคน) จะปรากฏในแม่แบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิสัมพันธ์กัน การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมการให้บริการทางธุรกิจระหว่างสมาชิกของ GlobalLinker Thailand 

ข้อมูลที่ให้ไว้ใน eBiz Cards โดยบริษัท และ/หรือ สมาชิก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบของบริษัทและสมาชิกตามลำดับ GlobalLinker Thailand และ DigiVation จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องหรือการแสดงข้อมูลที่มีการให้ไว้ใน eBiz Cards โดยบริษัท และ/หรือสมาชิก 

VIRTUAL ELECTRONIC BUSINESS CARD NETWORKING เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของกลุ่มบริษัทแม่ของ DigiVation Digital Solutions Pvt. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

 

2.6 Affiliate Partners

บริษัทที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนโดยมีเงื่อนไขพิเศษให้กับสมาชิกและบริษัทบน GlobalLinker Thailand 

คู่ค้าพันธมิตรของ GlobalLinker Thailand อาจเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ SME ให้กับสมาชิกและบริษัทเป็นครั้งคราวไป ผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งเป็นการเฉพาะตัวหรือที่กำหนดเองหรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกหรือบริษัทของ GlobalLinker Thailand และในบางกรณีอาจเป็นเพียงการอำนวยสะดวกสในการเข้าถึงบน GlobalLinker Thailand แต่เพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์/บริการของคู่ค้าพันธมิตร และ/หรือข้อเสนอสามารถดูภายในส่วนของ Biz Offers ของ GlobalLinker Thailand และในที่อื่น ๆ อีกด้วย และอาจมีคำอธิบายเฉพาะตามความเหมาะสมและอาจรวมถึงคำว่า "สนับสนุนโดย" ก่อนหน้าชื่อและหรือโลโก้ของคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าว การมีส่วนร่วมของคู่ค้าพันธมิตรและการจัดการและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของพวกเขานี้จะอยู่ภายใต้บังคับข้อแห่งข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดที่ตกลงกันระหว่างคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าวกับ DigiVation เท่านั้น และโดยข้อกำหนดเหล่านี้และที่จะมีต่อไป การแสดงและบริการของคู่ค้าพันธมิตรใน GlobalLinker Thailand อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2.7โปรไฟล์บริษัท

คำอธิบายและคำบรรยายโดยสรุป และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ จากทางบริษัทบน GlobalLinker Thailand เพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบและใช้ทำความเข้าใจในบริษัท บริการและความสามารถของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

ทุกบริษัทบน GlobalLinker Thailand จะต้องสร้าง ทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงโปรไฟล์บริษัทให้เป็นปัจจุบัน โปรไฟล์บริษัทนี้จะปรากฏต่อสาธารณชนโดยสมาชิกคนอื่น ๆ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้งานโดยสมาชิกเพื่อการตัดสินใจด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อกับบริษัท รายชื่อผู้ติดต่อหลักหรือพนักงาน โปรไฟล์บริษัทได้รับการเก็บรักษาและจัดการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทและพนักงานอื่น ๆ ของบริษัทอาจส่งคำร้องขอปรับปรุง Update Request ไปที่โปรไฟล์บริษัทเพื่อให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทพิจารณา 

ข้อมูลบางอย่างที่ระบุในข้อมูลของบริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้และสามารถใช้โดย GlobalLinker Thailand สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น 

บริการบางอย่างเกี่ยวกับ GlobalLinker Thailand อาจสามารถใช้ได้โดยสมาชิกและบริษัทเฉพาะกรณีเมื่อมีการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย GlobalLinker Thailand หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/ได้รับมอบอำนาจและอาจดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ในฐานะสมาชิกเครือข่ายบริษัทของท่าน ท่านยังสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้อีกด้วย

 

2.8. การตรวจสอบบริษัท

GlobalLinker Thailand ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมบริษัทผ่านบทบัญญัติของรัฐบาลหรือเอกสารที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย เพื่อระบุธุรกิจตามกฎหมายและอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษที่นำเสนอโดยคู่ค้าและ บริษัทในเครือของ GlobalLinker กิจกรรมนี้ไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความสามารถ การสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการทำธุรกิจกับทุกคน สมาชิกได้รับคำแนะนำให้ใช้ดุลยพินิจของพวกเขาในขณะที่การเข้ามาในการทำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ

 

3 หน้าที่ของท่าน/ความรับผิดชอบของสมาชิก

 

3.1 การใช้บริการของGlobalLinker เพื่อการใช้งานส่วนตัว

การใช้บริการของ GlobalLinker จำกัดเฉพาะการใช้งานของท่าน และบริษัทของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้เท่านั้นและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ 

ท่านสามารถใช้บริการเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัทของท่านเท่านั้น เฉพาะภายในขอบเขตที่ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยอมรับและยอมรับข้อกำหนดนี้ในนามของบริษัทของท่าน บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ GlobalLinker สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการไม่ว่าในส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ตามที่ GlobalLinker เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด 

การดาวน์โหลดส่วนสำคัญทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของการทำงานใด ๆ ของบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์หรือเนื้อหาอื่น และการฝ่าฝืนใด ๆ อาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลงทันทีและอาจส่งผลเกิดให้เกิดการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับคำสั่งห้ามกระทำการ การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน องค์ประกอบของบริการได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายรูปลักษณ์มและกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแม้แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด ผลิตภัณฑ์โลโก้ GlobalLinker Thailand และ th.globallinker.com ที่อ้างถึงในที่นี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ DigiVation ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมด ชื่อบริษัท เครื่องหมาย โลโก้ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ 

ท่านอาจจะใช้ GlobalLinker Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อหรืออาจเป็นอันตรายต่อ GlobalLinker Thailand พาร์ทเนอร์ของ GlobalLinker พันธมิตร สมาชิก DigiVation ไม่ว่าทางใด ท่านไม่ควรใช้ GlobalLinker Thailand เพื่อศึกษาหรือเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข่งขันกัน

 

3.2 การลงทะเบียน (การลงชื่อเข้าใช้งาน) กับ GlobalLinker Thailand

สมาชิกที่เข้าร่วม GlobalLinker Thailand สามารถสร้างหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัทของพวกเขาบน GlobalLinker Thailand

การลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการโฮสติ้งและผลประโยชน์มากมาย 

ท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านและ บริษัท ของท่าน 

ท่านสามารถใช้งาน GlobalLinker Thailand ได้โดยการสร้างบัญชีสำหรับบริษัทของท่าน (ถ้าไม่ปรากฏบัญชีดังกล่าว) และสำหรับตัวท่านเอง เมื่อได้กระทำโดยวิธีการเช่นนี้ท่านจะกลายเป็น "สมาชิก" ของ GlobalLinker Thailand หากท่านเป็นพนักงานรายแรกในของบริษัทของท่าน ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ผู้ดูแลระบบ" (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) ของบัญชีบริษัทบน GlobalLinker Thailand 


ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออายุมากกว่านี้ขึ้นไปในการเป็นสมาชิก GlobalLinker Thailand และ/หรือใช้บริการที่มีอยู่ใน GlobalLinker Thailand

โดยทำการลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand ะท่านยืนยันว่ามีอายุเกินกว่า 18 ปีในส่วนของขั้นตอนการลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน ท่านจะสร้างบัญชีของตัวท่านเองโดยระบุที่อยู่อีเมลต้องไม่ซ้ำกันกับของบุคคลอื่น ("ชื่อผู้ใช้") และรหัสผ่าน ซึ่งจะช่วยให้ การเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-on) สำหรับหน้าที่การทำงานของทั้งหมดของ GlobalLinker Thailand, 

ยกเว้นผู้ที่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมและเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้ความระมัดระวังในขณะที่เลือกและจัดการข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ GlobalLinker Thailand โดยการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว GlobalLinker Thailand, DigiVation จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการประนีประนอมในข้อมูลรับรองการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวของท่านหรือเพื่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ นอกจากนี้ท่านต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์และปรับปรุงให้ทันสมัยแก่ GlobalLinker Thailand ด้วย หากไม่ได้มีการดำเนินการเช่นว่าให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้ โดยท่านเข้าใจดีว่าท่านจะไม่สามารถ (i) เลือกหรือใช้ชื่อของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือ (ii) ใช้ชื่อที่GlobalLinker Thailand เห็นว่าไม่พึงปรารถนาตามที่ GlobalLinker Thailand เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว 

GlobalLinker Thailand ร่วมกันจัดกิจกรรมการลงทะเบียนกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนบริษัทและพนักงาน โดยการทำเช่นนั้น บริษัทสมาชิกจะแบ่งปันข้อมูลพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกับคู่ค้าท่านเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับ GlobalLinker Thailand ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว


GlobalLinker Thailand อาจใช้ดุลพินิจของตนได้ตลอดเวลาขอหลักฐานพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนใช้งาน, เข้าถึงและ/หรือใช้งาน GlobalLinker Thailand และอาจปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหาหรือปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการใด ๆ เมื่อได้รับการติดต่อสื่อสารหาก GlobalLinker Thailand เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอ นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand ยังขอสงวนสิทธิ์ในการนำออกหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้งาน ถ้าGlobalLinker Thailand เชื่อว่าเหมาะสม (เช่นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่แท้จริงของสมาชิก) 
การเป็นสมาชิกกับ GlobalLinker Thailand อาจมีค่าธรรมเนียมสมาชิก ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้งานท่านยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้ GlobalLinker Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อท่านผ่านทางสื่อใด ๆ ช่องทางใด ๆ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 

3.3 ความปลอดภัยของบัญชี

รักษาบัญชีของท่านให้ปลอดภัยโดยการตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเจาะ/ถอดรหัสถึง นอกจากนี้ท่านต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดบัญชีของท่านและเก็บรักษาไว้เป็นความลับและใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อรักษาให้การลงชื่อเข้าใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นความลับ 

เนื่องจากท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านบน GlobalLinker Thailand, การแจกจ่ายรหัสผ่านการเข้าใช้งานของท่านกับ GlobalLinker Thailand ต่อบุคคลอื่น ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้, การฉ้อโกงใด 

, ภัยคุกคาม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ อาจเป็นเหตุอันสมควรสำหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพของท่านกับ GlobalLinker Thailand โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของGlobalLinker Thailand แต่เพียงผู้เดียวและท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ทำการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อท่านอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าเป็นกรณีที่อยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านจะไม่ใช้รหัสผ่านของผู้อื่นไม่ว่าเวลาใดก็ตาม GlobalLinker Thailand ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบตัวตนหรืออำนาจที่แท้จริงของบุคคลใดก็ตามที่ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในการเข้าถึงและใช้ GlobalLinker Thailand และอาจกระทำการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้การใช้รหัสผ่าน 

(ก) ท่านจะต้องแจ้งให้ GlobalLinker Thailand ทราบทางอีเมล์ info@th.globallinker.com สำหรับการรับรู้หรือสงสัยว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของสมาชิกของท่าน หรือการรับรู้หรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ รวมถึงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ข) ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับสำหรับรหัสผ่านของท่าน โดยท่านจะไม่ต้องเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อผู้แทนหรือตัวแทนรายใด ๆ ของ GlobalLinker Thailand เจ้าของหรือตัวแทนหรือสมาชิกรายอื่น ๆ 

หากท่านได้รับคำขอดังกล่าวกรุณาโปรดแจ้งเตือนทีมงาน GlobalLinker Thailand ที่ info@th.globallinker.com .

 

3.4 การเข้าใช้บริการ

วิธีการและเหตุผลภายใต้การเข้าใช้บริการของท่านบน GlobalLinker Thailand อาจถูกจำกัดหรือได้รับผลกระทบ 

หากท่านกำลังจะออก หรือไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป ท่านตกลงที่จะยุติการเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทบน GlobalLinker Thailand หรือยินยอมที่จะให้นำบัญชีบริษัทดังกล่าวออกจากบัญชีบน GlobalLinker Thailand ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัท ท่านจะโอนสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบของท่านก่อนปิดบัญชีของท่าน โดยการทำเช่นนั้นคุณลักษณะและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้จนกว่าท่านจะเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทอื่นบน GlobalLinker Thailand 

ในกรณีที่ท่านเลือกปิดบัญชีหรือเปลี่ยนเครือข่ายบริษัทของท่าน หรือผู้ดูแลระบบบริษัทของท่านจะนำท่านออกจากบัญชีบริษัทปัจจุบันของท่าน ท่านและผู้ดูแลระบบของบริษัทตกลงว่าการปิดบัญชีของท่านจะทำให้ข้อมูล, ไฟล์, เนื้อหา, โปรไฟล์, และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกลบออกจาก GlobalLinker Thailand

 

3.5 การส่งเนื้อหาบน GlobalLinker Thailand

เนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ เพลง วิดีโอ บทความ ภาพ หรือเนื้อหาอื่นใด) ที่ท่านได้ทำการส่งมาจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของ GlobalLinker Thailand, GlobalLinker Thailand อนุญาตให้สมาชิกโพสต์ข้อความในกระดานสนทนา (รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ "Biz Forum" "Company Buzz" "Groups") กระดานงาน และ/หรือโฆษณาย่อย การซื้อและขาย "Leads" การถามและการตอบคำถามให้กับสมาชิกรายอื่น ๆ รวมถึงการอัพโหลดรูป ไฟล์ ข้อมูล โลโก้ และเรื่องบทบรรณาธิการไปยังโปรไฟล์บริษัท การสนทนา เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงไฟล์/ข้อมูล/โปรไฟล์/เนื้อหาไปยังผู้รับ รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้โดยท่าน ท่านให้สิทธิแก่ GlobalLinker Thailand เป็นการถาวร แต่ไม่เป็นการผูกขาด ไม่เก็บค่าอนุญาต ในการใช้ แสดง คัดลอก และ/หรือเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นผ่านบริการ และเมื่อท่านโพสต์เนื้อหา หรือความคิดเห็น หรือตอบกลับความคิดเห็น/คำถามใน Biz Forum ท่านอนุญาตให้ GlobalLinker Thailand ใช้ แสดง คัดลอก และ/หรือ เผยแพร่เนื้อหา และใช้เนื้อหาดังกล่าวในการโฆษณาและโปรโมชั่น 

ท่านตกลงที่จะส่งมอบเนื้อหาเฉพาะที่ท่านเป็นเจ้าของ และเนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหรือองค์กรอื่น ท่านรับทราบว่าเนื้อหารวมทั้งภาพ ถึงแม้ว่าจะถูกส่งไปยังไซต์/ฟอรัม/สมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก แต่เป็นของผู้สร้างสรรค์หรือผู้แต่งเนื้อหา และท่านจะต้องไม่ทำซ้ำในงานดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์หรือผู้แต่ง (ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถอัพโหลดภาพของผลิตภัณฑ์ของท่านเองเว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากช่างภาพที่ถ่ายรูปดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าแม้ว่าท่านจะมีสิทธิเป็นเจ้าของภาพพิมพ์ หรือไฟล์กราฟิกที่จับต้องได้ แต่ลิขสิทธิ์เป็นของบุคคลที่สร้างสรรค์ภาพ) 

ท่านยอมรับว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยท่านไม่ได้ละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งบนมูลฐานเกี่ยวกับเพศ, วรรณะ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ และภาษาและภาพที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจะต้องเป็นมืออาชีพโดยต้องไม่ใช้ข้อความหมิ่นประมาท คำหยาบคายหรือภาษาที่ไม่ถูกต้อง

 

3.6 เนื้อหาที่เป็นความลับ

เนื้อหาที่โพสต์หรือเผยแพร่โดยท่านเป็นข้อมูลสาธารณะและอาจถูกนำมาใช้เพื่อเผยแพร่โดย GlobalLinker Thailand

กรุณาอย่าระบุข้อมูลที่ท่านเห็นว่าเป็นความลับ 

เนื้อหา ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การส่งใด ๆ และสื่ออื่นใดเว้นแต่ว่าจะถือว่าเป็นการส่วนตัวตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลของบริษัท ข้อเสนอแนะ แนวคิด ภาพวาด แนวความคิด คำติชม ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่โพสต์หรือเผยแพร่โดยท่านบน GlobalLinker Thailand จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการความลับใด ๆ ต่อ GlobalLinker Thailand ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ (แม้ว่าจะระบุไว้เป็นความลับหรือหรือให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันก็ตาม) กรุณาอย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับของบริษัท GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยเนื้อหา ข้อมูล การส่ง หรือการสื่อสารใด ๆ ดังกล่าวบน GlobalLinker Thailand GlobalLinker Thailand ขอสงวนไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านส่งผ่านหรือส่งไปยัง GlobalLinker Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาหรือค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับการใช้งานในลักษณะเดียวกัน

 

3.7 การดูแรักษาจรรยาบรรณบน GlobalLinker Thailand

เพื่อส่งเสริมเครือข่ายและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการเติบโต สมาชิกทุกคนถูกคาดหวังว่าจะให้ความเคารพผู้อื่นบน GlobalLinker Thailand 

ปฏิบัติต่อสมาชิกคนอื่นด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ เมื่อมีการโพสต์ข้อความ การแสดงความคิดเห็น หรือการตอบกลับการสนทนา คำถาม บทความ คำเชิญหรือข้อความ ท่านจะไม่ดูหมิ่นหรือดูถูกสมาชิกหรือบริษัทอื่นใด เนื่องจากเหตุผลทางชาติกำเนิด ศาสนา วรรณะ เชื้อชาติ ฯลฯ และและไม่ใช้ภาษาหยาบคายและคำพูดที่ไม่เหมาะสม

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ในกระดานการสนทนา หรือรูปแบบเชิงลบใด ๆ ในการสื่อสารบน GlobalLinker Thailand 

ดูรายการการกระทำที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ของ GlobalLinker Thailand (แบบย่อ) 

บัญชีของสมาชิกอาจถูกยกเลิกได้ตามดุลพินิจของ DigiVation แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือในกรณีที่พบว่ามีความผิดในการละเมิดโดยสมาชิกดังกล่าว (ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา) หรือในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติที่กำกับดูแล GlobalLinker Thailand

 

3.8 การใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน

แอพพลิเคชันทั้งหมด การใช้งานซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดนี้หรือในแต่ละข้อกำหนด 

หากท่านใช้หรือได้รับซอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันจาก GlobalLinker Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ ("ซอฟต์แวร์") ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ว่าโดยใบอนุญาตเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) ซึ่งนำเสนอโดย GlobalLinker Thailand หรือหากกรณีไม่มีการแสดงใบอนุญาต ข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้เป็นการขายและ GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก GlobalLinker Thailand ไม่ว่าจะโดยนัย โดยปริยาย หรือโดยวิธีอื่นใด 

นอกเหนือจากข้อจำกัดอื่น ๆ ในข้อกำหนดนี้ ท่านต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือหาทางเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีใด ๆ ในหรือเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์หรือแปลงรหัสกลับโดยใช้ตัวแปลโปรแกรมย้อนกลับ หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านทางบริการนี้

 

3.9 การเชื่อมโยงการคัดลอกไปยัง GlobalLinker Thailand

ไม่มีการเชื่อมโยงการ จัดกรอบ การโคลนหน้าจอ การดึงข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล หรือโพสต์ 

ห้ามใช้ลิงก์ไปยัง GlobalLinker Thailand โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GlobalLinker Thailand โดยเด็ดขาด หากต้องการขออนุญาตเชื่อมโยงกับ GlobalLinker Thailand โปรดส่งอีเมลไปที่ info@th.globallinker.com 

GlobalLinker Thailand อาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกและเพิกถอนการอนุญาตใด ๆ ซึ่งอาจอนุญาตให้เชื่อมโยงไปยัง GlobalLinker Thailand เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีความรับผิดใด ๆ การจัดกรอบ การโคลนหน้าจอ การดึงข้อมูล หรือการทำเหมืองข้อมูลของ GlobalLinker Thailand หรือการโพสต์เนื้อหาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ และโดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเคร่งครัด

 

4 ข้อเสนอและความรับผิดชอบของ GlobalLinker Thailand

 

4.1 ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ของ GlobalLinker Thailand

GlobalLinker Thailand Services เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตโดย DigiVation 

บริการที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ GlobalLinker Thailand รวมถึงซอฟต์แวร์ สื่อ ข้อมูล การสื่อสาร ข้อความ กราฟฟิก ลิงก์ ศิลปะทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย และข้อมูลอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ที่ให้บริการภายใน GlobalLinker Thailand จัดให้มีโดย GlobalLinker Thailand หรือ DigiVation หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็บุคคลที่สาม และเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของ GlobalLinker Thailand และ/หรือบุคคลที่สามดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก DigiVation และ/หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ 

GlobalLinker Thailand มอบสิทธิ/ให้การอนุญาตที่จำกัดแก่ท่าน ซึ่งไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล สามารถเพิกถอนได้ ไม่ให้สิทธิในการให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เพื่อเข้าถึง แสดงผลแบบส่วนบุคคล และใช้เนื้อหาได้ รวมถึงเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มอบให้กับท่านเพื่อการใช้ส่วนบุคคลของท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ ท่านจะต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย ดัดแปลง แปลเป็นภาษาอื่นใด, สร้างงานต่อเนื่อง, ทำวิศวกรรมย้อนกลับเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหน้าที่การทำงานหรือองค์ประกอบของ GlobalLinker Thailand หรือบริการ เช่า ให้เช่า ขาย โอน การแสดง การออกอากาศ ส่ง รวบรวม หรือเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลหรือในลักษณะอื่นใดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือบริการใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านไม่อาจจัดเก็บส่วนสำคัญของเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยหรือได้รับอนุญาตให้แก่ GlobalLinker Thailand ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่จัดเก็บ ไฟล์ที่อ่านได้จากคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่น ๆ นอกจากนี้ ท่านยังไม่อาจที่จะ "คัดลอก" เนื้อหาหรือบริการใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

 

4.2 การซื้อขายบน GlobalLinker Thailand

การเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระเงินที่ทำขึ้นสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายบน GlobalLinker Thailand จะทำต่อบัญชีของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว 

การทำธุรกรรม ราคาธุรกรรม และข้อกำหนดทางการค้าทั้งหมด เช่น การจัดส่ง การส่งสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นไปตามหลักการหน้าที่ตามสัญญาสองฝ่ายหลักระหว่างสมาชิกและคู่ค้าพันธมิตร และการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินซึ่งใช้โดยสมาชิกและคู่ค้าพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จลุล่วงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการซื้อขายผลิตภัณฑ์/บริการบางอย่างของท่านบน GlobalLinker Thailand อาจมีการเสนอขายเป็นรายบุคคลหรือพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ

 

4.3 ค่าบริการ & การชำระเงิน

สำหรับการให้บริการชำระเงิน ท่านจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดเพิ่มเติมกับทาง GlobalLinker Thailand  หรือ คู่ค้าพันธมิตรผ่านทางบุคคลที่ท่านทำการสั่งซื้อ 

สมาชิกอาจได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลายประเภทบน GlobalLinker Thailand ซึ่งบางส่วนจะมีให้โดยคู่ค้าพัมธมิตร ("Affiliate Services”) บนเว็บไซต์หรือไมโครไซต์ของพวกเขาซึ่งมีการจัดการโดยพวกเขา บริการอื่น ๆ จะมีการให้บน GlobalLinker Thailand ที่ซึ่งบริการที่ได้รับการคัดเลือกและการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์บน GlobalLinker Thailand 

GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายชื่อ ค่าธรรมเนียมสมาชิก และค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการระดับพรีเมียมของ GlobalLinker Thailand รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำรายการจากธุรกรรมบางประเภทที่เสร็จสิ้นการใช้บริการ และสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใด ๆ ในอนาคตเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการชำระเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับการซื้อขายสินค้าผ่านทาง GlobalLinker Thailand (ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรายการเดียว หรือผลิตภัณฑ์/บริการที่มีหลากหลายรายการ) สมาชิกจะถูกโอนไปยัง 'Biz Cart' เพื่อตรวจสอบและยืนยันการเลือกของสมาชิก 

การชำระเงินทั้งหมดจะถูกเชื่อม/ดำเนินการผ่านทางบริการช่องทางการชำระเงินของ GlobalLinker Thailand ท่านยินยอมให้ GlobalLinker Thailand รวบรวม ประมวลผล อำนวยความสะดวก และส่งเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินให้แก่ GlobalLinker Thailand และ/หรือ คู่ค้าพันธมิตร และเป็นที่เข้าใจว่าการชำระเงินเพียงครั้งเดียวเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน แต่ธุรกรรมเช่นว่านั้นอาจมาจากผู้ให้บริการที่แตกต่างกันหลายรายและท่านจะผูกพันโดยข้อกำหนดการใช้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติม 

การชำระเงินทั้งหมดบน GlobalLinker Thailand จะยอมรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ หรือเงินบาทเท่านั้น การชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของช่องทางการชำระเงิน สมาชิกตกลงที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่ออกโดยธนาคาร/ระบบการชำระเงินของเหล่าสมาชิก เพื่อให้การชำระเงินสมบูรณ์ ท่านอนุญาตให้ GlobalLinker Thailand ใช้รายละเอียดการชำระเงินที่มีอยู่เพื่อการต่ออายุการบริการของท่านตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ ณ ที่แห่งใดและเมื่อใดก็ได้เท่าที่เหมาะสม 

การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินจะต้องไม่ทำให้ GlobalLinker Thailand ต้องรับผิดหรือเกิดความรับผิดชอบจากการที่ไม่ได้ส่งมอบ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ได้รับชำระเงิน ความเสียหาย การฝ่าฝืนคำรับรองและการรับประกัน ผิดข้อกำหนดหลังการขายหรือรับประกันการบริการ หรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ปรากฏหรือนำเสนอบน GlobalLinker Thailand 

หากบัญชีของท่านถูกเข้าถึงโดยการฉ้อโกงและได้ทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว โปรดติดต่อทีม GlobalLinker Thailand ที่ info@th.globallinker.com การชำระเงินทั้งหมดอาจไม่สามารถทำได้ใน GlobalLinker Thailand 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงินในอนาคตและความสะดวกในการใช้ข้อมูล GlobalLinker Thailand อาจจัดเก็บข้อมูลการเรียกชำระเงิน (ข้อมูลบัตรและที่อยู่สำหรับการชำระเงิน) กับผู้ให้บริการ หลังจากที่ให้บริการ การคืนเงิน การคืนทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการดังกล่าวจากสถานที่ที่ท่านได้ทำการซื้อขาย

 

4.4 การยกเลิกและการคืนเงิน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ซื้อบนหรือผ่านทาง GlobalLinker Thailand จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้นโยบายที่ซึ่งการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

Affiliate Services จะอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกของคู่ค้าพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจะต้องทำความคุ้นเคยกับนโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน/การคืนดังกล่าว และจะต้องผูกพันตามนโยบายดังกล่าว และ GlobalLinker Thailand DigiVation จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเช่นกัน สำหรับบริการของ GlobalLinker Thailand คำขอยกเลิกที่ได้รับภายใน 10 วันภายหลังจากการเสร็จสิ้นการซื้อขาย จะอยู่ภายใต้การยกเลิกโดยการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนและได้รับการคืนเงินทันที (ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมีข้อบกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการจัดส่ง

(ข) การให้บริการที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างไปจากที่ถูกส่งไปให้สมาชิกรายนั้น; หรือ 

(ค) การปฏิเสธการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยสมาชิกดังกล่าว 

คำขอยกเลิกและการร้องขอให้เปลี่ยนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้: 

หากสมาชิกร้องขอเพื่อทำการยกเลิกภายหลัง 10 วันนับจากวันซื้อขาย และ/หรือ ใช้บริการของ GlobalLinker Thailand ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด สมาชิกจะต้งไม่ใช้บริการ ซื้อขาย ถ้าหากสมาชิกตั้งใจหรือยื่นเพื่อขอยกเลิกหรือยุติการบริการ GlobalLinker Thailand

 

4.5 ข้อมูลที่เป็นความลับและความเป็นส่วนตัวของท่าน

GlobalLinker Thailandให้ความเคารพและให้ความสำคัญในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น จึงได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน 

GlobalLinker Thailandมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailandข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคลGlobalLinker Thailandถือเป็นส่วนหนึ่งของและจะรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงในข้อกำหนดนี้

 

4.6 การใช้ซอฟต์แวร์

GlobalLinker Thailand ใช้คุกกี้และปรับปรุงเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ยอดเยี่ยมและไร้รอยต่อ โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของGlobalLinker Thailand ซึ่งแสดงถึงการใช้คุกกี้ของ GlobalLinker Thailand

GlobalLinker Thailand และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของท่านโดยอัตโนมัติ และเพิ่มคุกกี้ลงในเบราเซอร์ของท่าน GlobalLinker Thailand และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราวไป ท่านตกลงยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นมาพร้อมกับการปรับปรุง ถ้าเกิดกรณีเช่นนั้น ให้ใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ บังคับ GlobalLinker Thailand ไม่มีภาระผูกพันต้องทำการปรับปรุงใด ๆ และจะไม่รับประกันว่า GlobalLinker Thailand จะให้การสนับสนุนเวอร์ชันของระบบที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการที่ได้จัดให้ไว้โดยบุคคลที่สาม

 

4.7 การเชื่อมโยงและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

GlobalLinker อาจจะเพิ่มลิงก์กับบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของท่านบน GlobalLinker Thailand 

บริการนี้อาจบรรจุลิงก์และข้อมูลจากแหล่งพิเศษจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (คู่ค้าพันธมิตร) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ SMEข้อมูลดังกล่าวของคู่ค้าพันธมิตรอาจถูกนำเสนอหรือแสดงบน GlobalLinker Thailand และอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงผ่านแบนเนอร์ โฆษณา คุณลักษณะต่างๆ และบทความ เนื้อหาอื่น ๆ รวมทั้งเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไมโคร ไซต์ และ หน้าต่างส่วนบุคคล) ลิงก์เหล่านี้นำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ทบทวน ตรวจสอบ หรือรับรองโดย GlobalLinker Thailand และโดยเหตุนี้ GlobalLinker Thailand หรือเจ้าของธุรกิจดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการแสดง หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสื่ออื่นใดของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงลิงก์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ท่านตกลงที่จะใช้ดุลยพินิจและท่านเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่จะเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าวตลอดจนการโต้ตอบใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับู้ให้การสนับสนุน เจ้าของ หรือ บุคคลที่สามอื่นใด ท่านรับทราบและยอมรับว่า GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ หรือเชื่อถือในสินค้า หรือบริการ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง ข้อมูลและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวของคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้ของคู่ค้าพันธมิตร และ GlobalLinker Thailand ดังกล่าว GlobalLinker Thailand จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดให้บริการพิเศษเฉพาะตัว หรือที่กำหนดคุณลักษณะเอง และ/หรือกำหนดราคาและหรือการบริการของคู่ค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่ดีที่สุดและ GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบหากมีข้อเสนอ/บริการหรือราคา/การปฏิบัติที่ดีกว่าในที่อื่นนอกเหนือจาก GlobalLinker Thailand

 

 

4.8 การติดต่อสื่อสารของ GlobalLinker Thailand กับสมาชิกและผู้ใช้งานของ GlobalLinker Thailand

ข้อความจาก GlobalLinker Thailand ไม่สามารถคัดลอกหรือใช้โดยท่านนอกเหนือจากเหตุผลที่พวกเขากำหนดไว้ GlobalLinker Thailand ข้อความทั้งหมดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล คำบอกกล่าว การแจ้งเตือน บันทึกช่วยจำ เอสเอ็มเอส ข้อความ) กับผู้ใช้งานและสมาชิกมีเจตนาไว้เฉพาะสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กำหนดไว้เท่านั้นและอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลพิเศษ ท่านถูกห้ามอย่างเคร่งครัด ในการดู ใช้ ส่งใหม่อีกครั้ง เผยแพร่ คัดลอก เปิดเผย ใช้ประโยชน์จากหรือดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านได้รับข้อความเหล่านี้เนื่องจากข้อผิดพลาด โปรดแจ้งผู้ส่งทันทีและลบข้อความดังกล่าวจากระบบของท่าน มาตรการป้องกันที่เหมาะสมถูกใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อความเหล่านี้ไม่มีไวรัส 

DigiVation ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อความหรือเอกสารแนบเหล่านี้

 

4.9 การให้บริการของ GlobalLinker Thailand

ตราบเท่าที่ GlobalLinker Thailand ยังคงให้บริการต่อไป GlobalLinker Thailand จะจัดหาและพยายามทำให้ทันสมัย ปรับปรุง และขยายบริการ ด้วยเหตุนี้ GlobalLinker Thailand จึงอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึง GlobalLinker Thailand ตามที่อาจมีอยู่และพร้อมใช้งานในทุก ๆ วัน และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ GlobalLinker Thailand อาจจะเปลี่ยนแปลง แทนที่ ปฏิเสธการเข้าใช้งาน ระงับหรือยกเลิก GlobalLinker Thailand ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาสำหรับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ GlobalLinker Thailand เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะมีผลเมื่อโพสต์บน GlobalLinker Thailand หรือโดยการสื่อสารโดยตรงกับท่าน ยกเว้นที่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการระงับ นำออก และ/หรือ ยกเลิกเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของท่าน โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบา ถ้า GlobalLinker Thailand ว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย GlobalLinker Thailand ไม่มีภาระผูกพันในการจัดเก็บ ดูแลรักษา หรือจัดหาสำเนาเนื้อหาใด ๆ ให้แก่ท่าน ที่ท่านหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ได้อัพโหลด/จัดให้มีขึ้น เมื่อใช้บริการไม่มีการรับประกันการส่งมอบหรือการรับเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันระหว่างท่านกับสมาชิกรายอื่น ไม่ว่าจะโดยท่านหรือสมาชิกรายอื่นในแพลตฟอร์มของ GlobalLinker Thailand

 

4.10 การตรวจสอบเนื้อหา

GlobalLinker Thailand ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาบน GlobalLinker Thailand ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย แต่GlobalLinker สงวนสิทธิ์ในการนำออกซึ่งเนื้อหาและ/หรือสื่อ ใด ๆ หากเป็นการฝ่าฝืนต่อลายลักษณ์อักษรหรือเจตจำนงแห่งข้อกำหนดนี้ 

GlobalLinker Thailand ไม่ได้ตรวจสอบไฟล์ที่อัพโหลดของสมาชิก โปรไฟล์ของบริษัท และสื่ออื่น ๆ GlobalLinker Thailand ไม่มีการควบคุมด้านบทบรรณาธิการเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อใด ๆ ที่สมาชิกอัพโหลดใน GlobalLinker Thailand อย่างไรก็ตาม GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาและ/หรือสื่อของสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนออกจาก GlobalLinker Thailand ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของGlobalLinker แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจผิดกฎหมาย ละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ปลุกระดมด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือละเมิดนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดนี้ เมื่อมีการนำเนื้อหาและสื่อออก GlobalLinker Thailand อาจแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการนำเนื้อหาและสื่อออก รวมทั้งเหตุผลในการนำออก GlobalLinker Thailand ไม่ต้องรับผิดต่อการนำเนื้อหาและสื่อออก GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสมาชิกโดยทันทีและยกเลิกการเป็นสมาชิกของเขา/เธอสำหรับการละเมิดข้อกำหนดที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งนี้หรือการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

 

5 การชดใช้ค่าเสียหาย การรับประกันและความรับผิดชอบของ GlobalLinker Thailand

 

5.1 ความรับผิดในการการชดใช้ค่าเสียหาย

GlobalLinker Thailand จ้างและในอนาคตจะแนะนำวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทลงทะเบียนใน GlobalLinker Thailand มีอยู่จริง ท่านได้รับคำแนะนำในการใช้ความระมัดระวังและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าสู่การทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าว GlobalLinker Thailand ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียใด ๆ (ในลักษณะใด ๆ ) ที่ท่านพบในขณะที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทสมาชิกของบริษัท ที่มีอยู่บน GlobalLinker Thailand ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายต่อ GlobalLinker Thailand และผู้ที่เกี่ยวข้องกับGlobalLinker Thailand เพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านหรือบริษัทของท่านและเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 

ไม่ว่ากรณีใด GlobalLinker Thailand เจ้าของ พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ซัพพลายเออร์ ตัวแทน คู่ค้าพันธมิตร บริษัทย่อย ผู้สืบทอด หรือผู้ได้รับมอบหมายไม่ต้องรับผิดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง เหตุบังเอิญ เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อมในเนื้อหา หรือสื่ออื่นใดที่จัดให้มีขึ้นหรือให้บริการในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง cost of cover) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้หรือบริการใด ๆ เนื้อหาหรือสื่อ ที่จัดให้มีขึ้นหรือให้บริการในที่นี้ ถึงแม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวได้ให้คำแนะนำอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวและไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดเด็ดขาด หรือมาตรฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 

การชดใช้ค่าเสียหายต่อความสูญเสียให้กับบริษัทของท่าน 
ท่านและ/หรือบริษัทของท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ GlobalLinker Thailand พันธมิตร คู่ค้าพันธมิตร ตัวแทนและพนักงาน หากบริษัทของท่านได้รับความสูญเสีย การใช้สิทธิฟ้องร้อง การฟ้องร้อง การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน ทั้งกับสมาชิก รายอื่นหรือบริษัทอื่นบน GlobalLinker Thailand

 

5.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีการรับประกันใด ๆ สำหรับอำนวยความสะดวก คุณลักษณะของบริการ และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สำหรับท่านบน GlobalLinker Thailand 

GlobalLinker Thailand และบริการที่เกี่ยวข้องกับ GlobalLinker ถูกจัดให้มีขึ้น "ตามที่เป็น/ตามสภาพ" “ตามความบกพร่องทั้งหมด” และ”พื้นฐานที่มีอยู่” โดยปราศจากรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการเหมาะสมกับเวลา การรับประกันของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือผู้ชม และการไม่ละเมิด การสื่อสารกับสมาชิกและผู้ใช้งานโดย GlobalLinker Thailand หรือ DigiVation หรือ ผู้เริ่มก่อการ หุ้นส่วน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พันธมิตร หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหยที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ, ความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง (ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของท่านหรือการไม่สามารถเข้าถึง GlobalLinker Thailand หรือการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียรายได้หรือกำไรที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียของค่าความนิยม การสูญเสียทางธุรกิจ ข้อมูลที่หายไป ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือความผิดปกติ หรือและความเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมด หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ละเว้น หยุดชะงัก การลบไฟล์ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวของการใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวของการติดต่อสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงบันทึก โปรแกรมหรือบริการของ GlobalLinker Thailand หากท่านไม่พึงพอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดของ GlobalLinker Thailand หรือบริการ หรือข้อกำหนดใด ๆ แห่งข้อกำหนดนี้ การเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นกรณีพิเศษของท่านคือการยุติการใช้บริการหรือปิดบัญชีของท่าน การชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายในเขตอำนาจศาลมีอำนาจที่จะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความรับผิดทั้งหมดของ GlobalLinker Thailand นี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมรายการที่จ่ายโดยสมาชิกสำหรับการลงทะเบียน/การลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand หรือ สำหรับบริการที่จัดไว้ให้

 

5.3 ข้อจำกัดในการให้บริการ

GlobalLinker Thailand ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกสำหรับการใช้งานโดยบริษัท SME และพนักงานของบริษัท (สมาชิก) ในประเทศไทยและถ้าท่านอาศัยอยู่นอกประเทศไทยท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่ท่านใช้ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบในประเทศของท่าน 

DigiVation ควบคุมและดำเนินงาน GlobalLinker Thailand จากประเทศไทยและไม่ให้การรับรองว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือมีไว้เพื่อการใช้งานในสถานที่อื่น ๆ หากท่านใช้ GlobalLinker Thailand บริการหรือเนื้อหาจากสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศไทยท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎข้อบังคับการส่งออกและนำเข้าของประเทศอื่น ๆ และท่านจะต้องรับผิดต่อการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น กฎระเบียบและข้อบังคับหรือแนวทางฏิบัติทั่วไปแต่เพียงฝ่ายเดียว และ GlobalLinker Thailand หรือ DigiVation จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างแจ้งชัด การตลาดหรือเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดที่พบใน GlobalLinker Thailand จะถูกส่งไปยังบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ท่านตกลงว่าไม่มีเนื้อหา หรือ สินค้า หรือ บริการใด ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทาง GlobalLinker Thailand จะถูกหรือจะได้มาสำหรับ ส่ง โอน หรือให้บริการ หรือทำให้พร้อม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไปยังประเทศที่ถูกห้ามหรือถูกคว่ำบาตรหรือในชาติของตนหรือประเทศใด ๆ ที่อยู่ภายใต้มีข้อจำกัดในการส่งออกภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากราชอาณาจักรไทย ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกของราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand เท่านั้น

 

5.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ GlobalLinker Thailand และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากผลหรือผลกระทบจากการใช้บริการของท่าน 

ท่านต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และป้องกันด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ต่อ GlobalLinker Thailand GlobalLinker และ DigiVation ผู้เริ่มก่อการ พันธมิตร บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง สมาชิก ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหาสินค้าผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจากการเรียกร้อง การฟ้องคดี การดำเนินคดี การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความที่สมเหตุสมผล หรือการดำเนินคดีต่อ GlobalLinker Thailand, DigiVation ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาไม่ว่าการใช้ดังกล่าวนั้นจะได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดข้อกำหนดนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่ก็ตาม หรือที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดในการกำกับดูแล GlobalLinker Thailand หรือการเรียกร้องการหมิ่นประมาทการคุกคามความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน

 

5.5 การหยุดทำงาน การหยุดชะงักของบริการ และการสำรองข้อมูล

GlobalLinker จะมุ่งมั่นที่จะรักษาเวลาในการทำงานและความพร้อมใช้งานให้กับ GlobalLinker Thailand ไว้เป็นสิ่งสูงสุดและแนะนำเพิ่มเติมให้ท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

GlobalLinker Thailand มุ่งมั่นที่จะให้ GlobalLinker Thailand ทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจมีการหยุดชะงักและขัดข้องเป็นครั้งคราวและ GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงาน การหยุดชะงักและการขัดข้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ของคู่ค้าพันธมิตร หรือของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ท่านควรสำรองข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ในบัญชีเป็นประจำ การมีแผนสำรองข้อมูลเป็นปกติและการติดตามข้อมูลดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อหาของท่านสูญหาย

 

5.6 ไม่มีการขอคุ้มครองชั่วคราว

ท่านสละสิทธิ์ของท่านในความพยายามที่จะหยุด GlobalLinker Thailand แต่GlobalLinker Thailand ไม่ได้สละสิทธิ์ของGlobalLinker Thailand ที่จะแสวงหามาตรการแทรกแซงทางกฎหมายที่จะหยุดการกระทำของท่าน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านจะไม่แสวงหาหรือไม่มีสิทธิได้รับการเพิกถอน คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หรือการเยียวยาอื่น ๆ หรือจะสั่งให้หรือยับยั้งการดำเนินการของบริการ การแสวงหาผลประโยชน์จากการโฆษณาใด ๆ หรือสื่ออื่นใดที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือการใช้ประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใด ๆ หรือสื่อใดที่ใช้หรือแสดงผ่านทางบริการ

 

6 Termination & Involuntary Closure

 

6.1 สิทธิการยกเลิกร่วมกัน

 

ท่านและ GlobalLinker Thailand มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อกำหนดนี้ 

ท่านสามารถยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ว่าด้วยจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในเวลาใด ๆ โดยแจ้งให้ GlobalLinker Thailand ทราบ การแจ้นี้จะมีผลเมื่อ GlobalLinker Thailand ได้รับหนังสือแจ้งของท่านอย่างถูกต้อง GlobalLinker Thailand สามารถยกเลิกข้อกำหนดนี้ไม่ว่าด้วยจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในเวลาใด ๆ ตลอดเวลาไม่ว่าโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ การยกเลิกนี้จะมีผลบังคับในทันทีหรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเฉพาะ GlobalLinker Thailand หรือบุคคลที่สามที่จ่ายค่าบริการเท่านั้นอาจยุติการเข้าใช้บริการใด ๆ ของท่าน การยกเลิกบัญชี GlobalLinker Thailand ของท่านรวมถึงการปิดใช้งานการเข้าถึง GlobalLinker Thailand ของท่านและอาจเป็นอุปสรรคทำให้ท่านไม่สามารถใช้ GlobalLinker Thailand ในอนาคตได้

คุณสามารถขอลบบัญชีของคุณได้สองวิธี:

1. ผ่านการตั้งค่า>ปิดบัญชี

2. อีเมลที่ info@th.globallinker.com โดยใช้ ID อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้


คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้เคลียร์ภาระผูกพันและค่าธรรมเนียมทั้งหมดของคุณแล้ว

เมื่อคุณสมัครขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกอย่างเหมาะสมจาก GlobalLinker Thailand ยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางกฎหมาย หากมีการแบ่งปันเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์ม สิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ เฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณเท่านั้นที่จะถูกลบ ในกรณีที่คุณขอให้ลบข้อมูลของคุณโดยสมบูรณ์ โปรดส่งคำขอที่ตรวจสอบได้มาให้เราที่ info@th.globallinker.com

 

นอกจากนี้ เจ้าของร้านค้ายังต้องปิดคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ทั้งหมดและตรวจสอบว่าไม่มีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ คุณต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งว่าร้านค้าไม่มีหนี้สินใดๆ

การสื่อสารใดๆ ที่ส่งตรงถึงคุณจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังที่อยู่การสื่อสารล่าสุดของคุณกับเรา

 

6.2 การสิ้นสุดโดยไม่สมัครใจ

เงื่อนไขที่อาจทำให้บัญชี GlobalLinker Thailand สิ้นสุดลง 

โดยปราศจากอคติต่อ/การเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับ GlobalLinker Thailand ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (TOS) หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ GlobalLinker Thailand สามารถจำกัดหรือระงับบัญชีของสมาชิกชั่วคราว/ไม่มีกำหนด ระงับหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกรายใด ๆ และ/หรือปฏิเสธที่จะให้สมาชิกที่มีการเข้าถึง GlobalLinker Thailand ผู้ซึ่งทำการละเมิดซึ่งบริการ หรือใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม หรือ GlobalLinker Thailand ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกมอบให้ การใช้บริการอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้บริการโดยละเมิด การสร้างข้อมูลของสมาชิกและบริษัทอันเป็นเท็จหลายราย การใช้บริการในเชิงพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาต, การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การฉ้อโกงหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ GlobalLinker Thailand ซึ่งในดุลยพินิจของGlobalLinker Thailand เห็นว่าขัดกับจุดประสงค์ของบริการ GlobalLinker Thailand ตามดุลพินิจของ GlobalLinker Thailand อาจคืนสิทธิของสมาชิกที่ถูกระงับได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อสมาชิกถูกระงับโดยไม่มีกำหนด ๆ สมาชิกจะไม่ลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand หรือใช้ GlobalLinker Thailand ในลักษณะใด ๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่สมาชิกถูกคืนสิทธิโดย GlobalLinker Thailand เมื่อบัญชีบริษัทควรถูกสร้างหรือลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand เพียงหนึ่งเดียว การสร้างบัญชีบริษัทที่ซ้ำกันเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้ 

ในกรณีที่มีการร้องขอสำหรับหลายบัญชีในชื่อเดียวกัน บัญชีแรกที่จดทะเบียน/ลงทะเบียนกับ GlobalLinker Thailand อาจถูกสร้างขึ้น/เก็บไว้ 

การเพิกเฉย
การเป็นสมาชิก GlobalLinker Thailand อาจถูกยกเลิก และบัญชีสมาชิกอาจถูกปิด/ลบออกหากสมาชิกไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ GlobalLinker Thailand เป็นระยะเวลา 180 วัน 

การถึงแก่กรรมและการล้มละลาย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม การปิดกิจการของบริษัท หรือการล้มละลายของสมาชิก/บริษัท บัญชีดังกล่าวจะถูกปิด/ยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ GlobalLinker Thailand และ/หรือ การมีหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์/เหตุดังกล่าว 

 

6.3 ผลของการยกเลิก

ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงบริการทั้งหมดเมื่อบัญชีถูกยกเลิก 

เมื่อบัญชี GlobalLinker Thailand ของท่าถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงบริการทั้งหมดที่มีการนำเสนอบน GlobalLinker Thailand นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand อาจป้องกันการเข้าถึงบริการจากหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือช่วงของหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสมาชิกที่ถูกยกเลิกการใช้งาน ข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้มีการยกเลิกใด ๆ เกิดขึ้น

 

7 กฎหมาย, ข้อพิพาท & อนุญาโตตุลาการ

 

7.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อบังคับที่ใช้บังคับภายใต้นโยบายทางการค้าของสิงคโปร์ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะไม่ถูกส่งออกโดยละเมิดกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

 

7.2 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ 

ข้อกำหนดนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ การเรียกร้องใด ๆ สาเหตุของการกระทำหรือข้อพิพาท (“เรียกร้อง”) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้จะถูกพิจารณาโดยศาลที่มีอำนาจ ณ ประเทศสิงคโปร์ เท่านั้น.

 

7.3 การแยกส่วนของสัญญา

ข้อกำหนดที่ไม่สามารถใช้บังคับได้จะไม่ทำให้ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สามารถใช้บังคับได้สิ้นผลการใช้บังคับ และข้อกำหนดอาจถูกแทนที่ได้ 

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ได้มีการกำหนดโดยศาลที่มีเขตอำนาจว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกงตีความให้กว้างที่สุดเท่าที่จะบังคับใช้ได้ นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand ยังมีสิทธิในการแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในขอบเขตที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การไม่สามารถบังคับใช้ข้อบังคับเฉพาะใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในเอกสารฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง

 

7.4 ความร่วมมือกับกฎหมาย

GlobalLinker Thailand จะร่วมมือกับกฎหมายที่มีการบังคับใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 

GlobalLinker Thailand จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายที่เหมาะสมใด ๆ ในการตรวจสอบการเรียกร้องจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการถ่ายโอนหรือใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือดูเนื้อหาที่อัพโหลดโดยสมาชิกบน GlobalLinker Thailand ไม่ว่าเวลาใด ๆ เพื่อความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 

8 บททั่วไป

 

8.1 การใช้บริการของ GlobalLinker Thailand

ท่านตกลงที่จะใช้บริการโดยใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านเอง 

ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงและมีผลกระทบเกิดกับท่านเท่านั้น ภายในขอบเขตที่ GlobalLinker Thailand กระทำการเป็นกระดานสนทนาที่ซึ่งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้าพันธมิตร) จะนำเสนอบริการของบริษัท GlobalLinker Thailand ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อมาตรฐานด้านการบริการใดก็ตามที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ GlobalLinker Thailand ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการของ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

8.2 ไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

GlobalLinker Thailand ไม่ส่งเสริมเนื้อหาใด ๆ โดยสมาชิกอื่น ๆ ท่านต้องแสวงหาคำแนะนำโดยมืออาชีพตลอดเวลา 

เนื้อหาที่มีอยู่ใน GlobalLinker Thailand ไม่คำนึงว่าจะจัดให้มีขึ้นรโดยGlobalLinker, สมาชิกหรือ บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น, ความข้อคิดเห็น, ดุลพินิจ, คำแนะนำ ไม่ได้ทดแทนสำหรับคำแนะนำอย่างมืออาชีพใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแนะนำด้านการเงินหรือกฎหมาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมเสมอและอย่าละเลยต่อคำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือล่าช้าในการแสวงหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพเพราะสาเหตุเนื่องจากเนื้อหา GlobalLinker Thailand ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาบนหน้าเว็บ/ท่าของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำแนะนำ, หรือข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหา

 

8.3 การตีความข้อกำหนด

เอกสารทั้งหมดร่วมกันเป็นข้อกำหนดทั้งหมด 

ข้อกำหนดนี้ (พร้อมกับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ข้อกำหนดเพิ่มเติม และนโยบาย/ข้อกำหนด/เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นใดบน GlobalLinker Thailand ถ้ามีและขอบเขตที่ใช้บังคับ) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ GlobalLinker Thailand สำหรับการใช้บริการของท่าน ข้อกำหนดนี้จะใช้แทนที่สัญญา/ข้อตกลง/ความเข้าใจ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา) ระหว่างท่านกับ GlobalLinker Thailand เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านที่มีอยู่ก่อน 

ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับโดยยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายสิงคโปร์

 

8.4 ความสัมพันธ์ของท่านกับ GlobalLinker Thailand

อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ที่ท่านจะมีกับ GlobalLinker Thailand 

ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกาศหรือสิทธิในการใช้ GlobalLinker Thailand โดยสมาชิกที่มีอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้หรือส่วนอื่นใดหรือหน้าใด ๆ ของ GlobalLinker Thailand และ/หรือเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ถูกเชื่อมโยงกันนี้จะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดหุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, ลูกจ้าง-นายจ้าง, แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชน์ซีระหว่างสมาชิกและ GlobalLinker Thailand และไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจผูกมัดหรือถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าถ้าหากใช้ GlobalLinker Thailand สมาชิกอนุญาตให้ GlobalLinker Thailand และตัวแทนในการเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกหรือในนามของสมาชิกเพื่อเรียกค้นข้อมูลที่ร้องขอ สมาชิกจะถือว่าได้แต่งตั้งอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ GlobalLinker Thailand และตัวแทนของ GlobalLinker Thailand เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์นี้

 

8.5 Headings หัวเรื่อง

หัวข้อ หัวข้อย่อยและคำอธิบายเฉพาะมีไว้สำหรับอำนวบความสะดวกเท่านั้น 

หัวข้อ หัวข้อย่อยและคำบรรยายในที่นี้มีไว้สำหรับเพื่ออำนวยความสะดวกและการระบุเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่ออธิบายอธิบายหรือ จำกัด ขอบเขตขอบเขตหรือเจตนาของข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิทธิในการใช้ GlobalLinker Thailand โดยสมาชิกตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือส่วนอื่น ๆ หรือหน้าเว็บของ GlobalLinker Thailand หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงในลักษณะใดก็ตาม

 

8.6 Interpretation of Number and Genders การตีความของจำนวนและเพศ

วีธีการตีความข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อกำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์ของคำที่กำหนดไว้ เมื่อใดก็ตามที่บริบทต้องการคำสรรพนามจะต้องรวมถึงชายและหญิงที่สอดคล้องกัน คำว่า "รวม", "รวมถึง" และ "รวม" ให้ถือว่าเป็นข้อความ "โดยไม่มีข้อ จำกัด " เว้นแต่จะมีบริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำ"ฉบับนี้" "ต่อไปนี้" "ข้อตกลง" "ต่อไปนี้" และคำที่คล้ายกันที่อ้างถึงข้อกำหนดนีทั้งหมด

 

8.7 การโอนสิทธิ

วีธีการโอนสิทธิในข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคล/นิติบุคคลอื่น 

GlobalLinker Thailand มีสิทธิในการโอนข้อกำหนดนี้ (รวมถึงสิทธิทั้งหมด, ชื่อ, สิทธิประโยชน์, ผลประโยชน์ และพันธกรณี และข้อผูกพันในข้อกำหนดนี้และในข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด สมาชิกไม่อาจโอนสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดนี้ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

 

8.8 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้/ข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดของGlobalLinker Thailand จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและGlobalLinker Thailand อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจของ GlobalLinker Thailand แต่เพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุง, เพิ่มเติม, นำออก, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนพื้นฐานความจำเป็นโดยการปรับปรุงข้อกำหนดนี้ทางออนไลน์ได้ที่ GlobalLinker Thailand ที่สถานที่นี้หรือที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ที่ GlobalLinker Thailand การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์บน GlobalLinker Thailand และGlobalLinker Thailand อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้ GlobalLinker Thailand ภายหลังจากทำการแก้ไขข้อตกลงของข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านตกลงผูกพันกับการเปลี่ยนแปลง/การแก้ไขดังกล่าว ข้อกำหนดนี้ก่อให้เกิดเป็นสัญญามีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้น โปรดอ่านด้วยความระมัดระวัง หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเหล่านี้ ท่านต้องยุติการใช้ GlobalLinker Thailand โดยทันที

 

9 คำบอกกล่าว

 

9.1 การแจ้งคำบอกกล่าวต่อ GlobalLinker Thailand

GlobalLinker จะยอมรับคำบอกกล่าวที่ส่งโดยท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ ต่อหรือบน GlobalLinker Thailand จะมีผลเฉพาะเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไปยัง DigiVation World Pte Limited, 120 Robinson Road, #15-01, Singapore – 068913, สิงคโปร์ – ตู้ ปณ. การติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดจะกระทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ส่งมาภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลถ้าส่งมอบด้วยตนเอง, ส่งทางไปรษณีย์, จดหมายที่ได้รับการรับรองทางโทรสารหรือทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้

 

9.2 คำบอกกล่าวถึงท่าน/สมาชิก

คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อหรือบนสมาชิกจะถูกส่งไปยังที่อยู่ติดต่อที่ให้ไว้ครั้งล่าสุด แฟกซ์ หรือที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากสมาชิกดังกล่าวซึ่งได้ให้แก่ GlobalLinker Thailand หรือโดยการส่งคำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวในพื้นที่ของ GlobalLinker Thailand ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คำบอกกล่าวให้สมาชิกทราบจะถือว่าได้รับได้รับแล้วโดยสมาชิกดังกล่าว ถ้าและเมื่อ GlobalLinker Thailand สามารถแสดงให้เห็นถึงว่ามีการติดต่อสื่อสารเช่นนั้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกส่งไปยังสมาชิกรายนั้น หรือทันทีที่ GlobalLinker Thailand โพสต์คำบอกกล่าวดังกล่าวในพื้นของ GlobalLinker Thailand โดยเป็นพื้นที่ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

10 การติดต่อ GlobalLinker Thailand

 

GlobalLinker Thailand มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่พิเศษ ดังนั้น หากท่านประสบกับข้อขัดข้อง การละเมิด การฝ่าฝืน โปรดติดต่อ GlobalLinker Thailand 

การดำเนินการขั้นสุดท้ายของ GlobalLinker Thailand การกระทำโดยเฉพาะและสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นการนำเนื้อหาดังกล่าวออกหรือการยกเลิกบัญชี ในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงตามที่ GlobalLinker Thailand เห็นสมควร ท่านควรสนับสนุนข้ออ้างของท่านโดยการจัดหาหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการพิสูจน์การดำเนินการใด ๆ

 

10.1 ข้อขัดข้อง

 

เมื่อใดที่ท่านอาจแจ้งข้อขัดข้อง 

สำหรับข้อขัดข้องใด ๆ โปรดติดต่อทีมงานของ GlobalLinker Thailand ที่ info@th.globallinker.com.

 

10.2 การฝ่าฝืนและการละเมิด

ติดต่อกับ GlobalLinker Thailand หากเนื้อหาของท่านถูกฝ่าฝืนหรือถูกละเมิด 

การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถยอมรับได้ โปรดติดต่อGlobalLinker Thailand ที่ info@th.globallinker.com สำหรับปัญหาใด ๆ

 

10.3 ที่อยู่สำหรับลงทะเบียน

ที่ที่ท่านอาจเขียนถึง GlobalLinker Thailand

GlobalLinker Thailand สามารถติดต่อได้ที่: 

DigiVation World Pte Limited,

120 Robinson Road,

#15-01, Singapore – 068913

11 การกระทำที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ใน GlobalLinker Thailand

 

ท่านไม่อาจใช้ GlobalLinker Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการใช้งานอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บัญชี ของท่านกับ GlobalLinker Thailand ถูกยกเลิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 

 • การใช้ GlobalLinker Thailand และ/หรือบริการในลักษณะที่ต้องห้าม (ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย) โดยข้อกำหนดนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 • การอัพโหลดหรือส่งข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ที่มีโทรจัน เวิร์ม ไวรัสหรือรหัสที่มีลักษณะการทำลายล้างหรือการสอดแนม แอดแวร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือโฮสต์ หรือเครือข่าย

 • การนำออกซึ่งประกาศหรือฉลากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาใด ๆ หรือการใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์หรือบริการใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือสิทธิในเนื้อหาหรืองานอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ รวมถึงรูปแบบใด ๆ ของสื่อลามกอนาจาร

 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการแพร่กระจายข้อความที่น่ากลัวหรือแสดงภาพการทรมานหรือการเสียชีวิต

 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์ที่มีเจตนาคุกคามหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือองค์กรใด ๆ

 • การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

 • การใช้บริการสำหรับการส่ง การสร้างหรือการรวมอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมากหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการละเมิดทางอีเมล (เช่น SPAM)

 • การใช้บริการเพื่อโฆษณา การขายสินค้าหรือบริการหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดย GlobalLinker Thailand

 • การพยายามเลียนแบบบุคคลหรือบริษัทใด ๆ โดยใช้หัวเรื่องปลอม หรือข้อมูลที่มีการระบุอื่น ๆ ด้วยวิธีการหมิ่นประมาท

 • การอัปโหลดโปรแกรมใด ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อการบริการหรือต่อ GlobalLinker Thailand

 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ

 • การแบ่งปันบัญชีกับบุคคลอื่น หรือขายบริการซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GlobalLinker Thailand

 • การใช้ GlobalLinker Thailand และ/หรือ บริการ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย การปิดการใช้งาน การใช้งานหนักเกินไป หรือทำให้เสีย หรือแทรกแซงกับสมาชิกหรือฝ่ายอื่น หรือใช้ และ/หรือ การใช้งานกับ GlobalLinker Thailand และ/หรือ บริการและ/หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

 • การได้รับหรือพยายามที่จะขอรับสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใดๆ โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้บริการหรือจัดหาไว้สำหรับหรือผ่านทาง GlobalLinker Thailand