นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ครอบคลุมข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและสมาชิกกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆต่อ GlobalLinker Thailand, DigiVation, บริษัทในเครือ และ ผู้ให้บริการ การพิจารณาจะมุ่งเน้นไปที่การรวมและการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงวันที่ 1 September, 2021  

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ใช้บังคับกับการรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย GlobalLinker Thailand คำหรือข้อความที่ใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามไว้ในที่นี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ใน ข้อกำหนดการใช้งานของ GlobalLinker Thailand นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่ท่านให้แก่ GlobalLinker Thailand และควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว 

การเข้าใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ (ในฐานะสมาชิก/ผู้ใช้งาน) ท่านได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

DigiVation World Pte Ltd ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม GlobalLinker Thailand มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและสร้างความมั่นใจให้กับท่านว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านในขณะที่มีการใช้งานเว็บไซต์นี้ (https://th.globallinker.com) และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ GlobalLinker Thailand จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจจะถูกเก็บรวบรวมและถูกใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ดังต่อไปนี้ 

GlobalLinker Thailand เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน GlobalLinker Thailand ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ้อมูลที่ GlobalLinker Thailand เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน 
2. การนำข้อมูลนี้ไปใช้ 
3. ตัวเลือกข้อมูลของท่าน

GlobalLinker Thailand เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน:

 

  • · GlobalLinker Thailand ใช้มาตรการป้องกันเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่ GlobalLinker Thailand เก็บรวบรวม เช่น GlobalLinker Thailand จัดเก็บและส่งข้อมูลที่สำคัญ (เช่น รหัสผ่าน ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ) ในรูปแบบการเข้ารหัสเท่านั้น

ข้อมูลที่ GlobalLinker Thailand เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

GlobalLinker Thailand เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของท่านกับ GlobalLinker Thailand ข้อมูลนี้ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 

GlobalLinker Thailand รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสร้างบัญชีของท่าน หรือใช้เว็บไซต์ หรือเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูล (Share) โดยสมาชิกของบริษัทของท่าน และ/หรือพาร์ทเนอร์ และ/หรือบุคคลที่สาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแบบกลุ่มของเว็บไซต์ เพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ("สมาชิก") และสร้างโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความรวมถึง ข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือระบุตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางอีเมล (e-mail address) และรายละเอียดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีการร้องขอในขณะที่สมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่าน ธุรกิจของและบริษัทของท่าน ที่อยู่ติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน ที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ (Profile) ของท่านตามดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ดียิ่งขึ้นได้ 

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดโปรไฟล์ (Profile) ของท่านจะถูกแบ่งปันและเปิดเผยต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความยินยอมนี้จะยังคงมีผลต่อไปโดยไม่ว่าท่านจะยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

อุปกรณ์และการบันทึกข้อมูล

GlobalLinker Thailandรวบรวมหรือกำหนดอุปกรณ์และการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม 

เมื่อท่านดูและดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ คุณลักษณะ และ/หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ คุณลักษณะต่างๆ (เช่น การเพิ่มโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน การเข้าร่วมกลุ่ม (Group) และ เครือข่ายสังคมของบริษัท (Company Buzz) การอัพโหลดที่อยู่ในการติดต่อ การสนทนา เป็นต้น) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (เช่น ปุ่ม "Share on GlobalLinker Thailand " หรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม) จะถูกเก็บรวบรวมไว้ GlobalLinker Thailand ยังรวบรวมที่อยู่หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทเบราเซอร์ (Browser) ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน รวมถึงรับที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงหรือออกจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่มีการฝังตัวใน  th.globallinker.com

 

คุกกี้ (Cookies)

โดยผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยให้ GlobalLinker Thailand รู้จักท่าน GlobalLinker Thailand สร้างสรรค์ให้เหมาะกับประสบการณ์ของท่าน และนำเสนอเนื้อหา ข้อเสนอ คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความ โฆษณา ฯลฯ ทั้งในและนอกเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านเข้าร่วมในการเริ่มต้นที่ถูกนำเสนอโดย GlobalLinker Thailand หรือโดยบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการสำรวจ หรือการสำรวจความคิดเห็น หรือการวิจัยของบุคคลที่สามที่ดำเนินการด้วยความยินยอมของท่าน โดยการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงให้ GlobalLinker Thailand วางคุกกี้และเทคโนโลยีดังกล่าวบนเบราว์เซอร์ของท่านตามนโยบายคุกกี้ของ GlobalLinker Thailand

 

การเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม & การซิงค์ข้อมูลกับเว็บไซต์

GlobalLinker Thailand อาจร้องขอให้ท่านนำเข้าหรือซิงค์ข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลหรือบัญชีของท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หากท่านยอมรับคำร้องขอดังกล่าว จะทำให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์นี้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ หรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์นี้ ท่านอาจถูกร้องขอในการให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากท่านปฏิเสธคำขอดังกล่าว ท่านจะถูกร้องขอให้ระบุรายละเอียดในทุก ๆ ครั้งที่ท่านประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าใช้งานไปยังไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อทำรายการดังกล่าว 

GlobalLinker Thailand อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านตามความจำเป็นให้กับ  และคู่ค้าพันธมิตรของ GlobalLinker Thailand (Affiliate Partner) เพื่อช่วยให้เสนอสิทธิพิเศษและบริการของพวกเขาในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่จะต้องมีการชำระเงินตามที่ท่านร้องขอได้ GlobalLinker Thailand อาจแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินของท่านให้แก่ บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน พันธมิตร ผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินออนไลน์ และตัวแทนรายอื่น ๆ

 

โฆษณาและ Web Beacons

GlobalLinker Thailand อาจมีโฆษณาของ GlobalLinker Thailand และอาจอนุญาตให้มีโฆษณา และ/หรือข้อความของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ไปยังสมาชิก/ผู้ใช้งาน และผู้เข้าชม นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand อาจรวมไฟล์ที่เรียกว่า Web Beacons เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้อย่างไร

 

 

GlobalLinker Thailand ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อ 

ก. แสดงโปรไฟล์ (Profile) ของท่านให้แก่สมาชิกปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นสมาชิก ผ่านการค้นหาทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ รวมทั้งในรูปแบบ eBiz card โปรไฟล์ (Profile) ข้อมูลในรูปแบบอื่นของท่าน เพื่อระบุเนื้อหาและการนำเข้าข้อมูลอื่นโดยท่านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้ให้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยท่านบนเว็บไซต์ 

ข. รับรองความถูกต้อง การจัดการบัญชีของท่านกับ GlobalLinker Thailand และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กำหนดเป้าหมาย ฝึก และปรับปรุงให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ผ่านการนำเสนอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบท ข้อเสนอ ข้อความ และโฆษณา ฯลฯ 

ค. ให้บริการแก่ท่าน และ/หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทาง รือคู่ค้าพันธมิตร (Affiliate Partner) ของ GlobalLinker Thailand 

ง. เชื่อมต่อท่านกับสมาชิกคนอื่น ๆ บนเว็บไซต์และชุมชนสมาชิก เพื่อให้ท่านมีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทของท่านมากขึ้น 

จ. ดำเนินการตามที่ท่านริเริ่มและดำเนินการใดๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตบนเว็บไซต์ 

ฉ. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ช. การสำรวจและการสำรวจความคิดเห็น 

ซ. จัดเตรียมการติดต่อสื่อสารและการแจ้งเตือนที่สำคัญ 

ฌ. การค้นหาทั้งในและนอกเว็บไซต์ 

ญ. ตอบคำถามและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ผ่านทางฝ่ายช่วยเหลือ (Helpdesk) ของ GlobalLinker Thailand 

ฎ. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ฏ. แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คู่ค้าและไซต์ของบุคคลที่สาม 

ฐ. เพื่อให้ท่านติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ การแบ่งปัน ความคิดเห็นที่มีต่อสมาชิกที่เชื่อมโยงและไม่ได้มีการเชื่อมโยงหรือนอกเว็บไซต์ เนื้อหาที่ถูกแบ่งปันทั้งหมดจะถูกแบ่งปันโดยท่านผ่านทางคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์หรือระหว่างกัน บุคลลอื่นอาจดูเนื้อหาดังกล่าวได้ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านควรใช้ความระมัดระวังก่อนโพสต์เนื้อหาซึ่งท่านอาจเห็นว่าเป็นความลับหรือละเมิดสิทธิของท่านหรือสิทธิอื่น ๆ ของสมาชิก

ตัวเลือกข้อมูลของท่าน

 

ท่านสามารถที่จะ 
ก. ทบทวน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการตั้งค่าของท่านและหน้าโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน 

ข. ควบคุมข้อความที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์และสมาชิกรายอื่นภายในและภายนอกเครือข่ายของท่านบนเว็บไซต์ 

ค. เปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ (Profile) ของท่านและจัดการเครือข่ายของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อควบคุมการแสดงผลและการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ 

ง. ควบคุมว่าเว็บไซต์มีการใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ (Profile) ของท่านในสื่อโฆษณาออนไลน์หรือไม่ และ 

จ. ปิดบัญชีของท่าน

หน้าที่ของท่านที่มีต่อสมาชิกรายอื่น

 

การใช้ข้อมูลของสมาชิก/ผู้ใช้งานอย่างไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย

ในขณะที่ใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ท่านงมีหน้าที่ต้องเคารพข้อมูลของสมาชิก/ผู้ใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ และไม่ใช้การเข้าถึงที่ท่านมีอย่างไม่เหมาะสมผ่านทางการค้นหา เครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ท่านต้องพยายามรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและการทำธุรกรรมใดๆ หากมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน 

ในกรณีที่มีการละเมิดใด ๆ หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิก/ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ GlobalLinker Thailand สงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ GlobalLinker Thailand แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการที่เหมาะสมกับท่านตามเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อมูลที่สำคัญ

 

ยินยอมให้ข้อมูลของท่านแก่ GlobalLinker Thailand

ท่านยินยอมว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ GlobalLinker Thailand บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับตัวท่านหรือธุรกิจของท่านนั้น "ได้รับอนุญาต" และเป็นไปโดยสมัครใจจากท่าน 

GlobalLinker Thailand อาจเพิ่มเติมหรือพัฒนาบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการขยายขอบเขตการให้บริการ GlobalLinker Thailand จะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการตามที่มีการร้องขอ เช่น ถ้าท่านส่งอีเมลถึง GlobalLinker Thailand พร้อมกับคำถาม GlobalLinker Thailand จะใช้ที่อยู่อีเมล ชื่อ ลักษณะคำถามของท่าน ฯลฯ เพื่อตอบคำถามของท่าน นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand ยังอาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อช่วย GlobalLinker Thailand ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบของบริษัท

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่านจะได้รับอำนาจควบคุมเพิ่มเติมเพื่อดูแลข้อมูลและกิจกรรมของบริษัทและสมาชิกของบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่านอาจทำความคุ้นเคยกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โมดูลและการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านบนเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถอนุญาต ปฏิเสธการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ และมอบหมายอำนาจให้แก่สมาชิกของบริษัท

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand

GlobalLinker Thailand มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand เป็นครั้งคราว และ GlobalLinker Thailand อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ได้ทำการทบทวนนั้น ดังนั้น ท่านอาจประสงค์ที่จะบุ๊กมาร์ก (Bookmark) หน้านี้ และ/หรือ ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านมีเวอร์ชั่นล่าสุด 

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการใช้ หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโพสต์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand 

หากท่านไม่ตกลงยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ได้

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่อยู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% GlobalLinker Thailand จึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ได้ ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะไม่สามารถถูกเข้าถึง คัดลอก เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายโดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพ ทางด้านเทคนิค หรือการบริหารจัดการการป้องกันใด ๆ ของ GlobalLinker Thailand ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังในขณะที่เลือกและจัดการการลงชื่อเข้าสู่ระบบ (รวมถึงการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว) การรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีเฉพาะของท่าน และควบคุมการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางอีเมลตลอดเวลา

 

ลิงก์ของบุคคลที่สามและการเปลี่ยนเส้นทาง

เว็บไซต์นี้มีลิงก์จากและไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเมื่อท่านคลิกบนลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเหล่านี้ ท่านอาจเข้าสู่เว็บไซต์อื่นที่ GlobalLinker Thailand ไม่มีส่วนรับผิดชอบ GlobalLinker Thailand แนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมดเนื่องจากนโยบายของเว็บไซตน์ดังกล่าวอาจมีความแตกต่างในสาระสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker Thailand ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีสมาชิกของท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง รับผิดชอบและตระหนักถึงข้อมูลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านออนไลน์

 

หน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

GlobalLinker Thailand อาจเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หาก GlobalLinker Thailand เชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำร้องขอตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของบุคคลใด เพื่อรับมือกับปัญหาการฉ้อโกง ประเด็นด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค หรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ GlobalLinker Thailand บริษัทในเครือ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ของ GlobalLinker Thailand ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดมาตรการป้องกันหรือยับยั้งตามกฎหมายที่ GlobalLinker Thailand อาจต้องให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งคำร้องขอของรัฐบาลในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

จะติดต่อ GlobalLinker Thailand ได้อย่างไร

ถ้าหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็น กรุณาโปรดส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวให้แก่ GlobalLinker Thailand ที่นี้หรือติดต่อ GlobalLinker Thailand ได้ที่ 
info@th.globallinker.com

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies)

 

DigiVation มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจของท่านเป็นเรื่องง่าย GlobalLinker Thailand ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้ (http://th.globallinker.com) ("GlobalLinker Thailand") เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน คุกกี้ช่วยให้ GlobalLinker สามารถมอบประสบการณ์ที่กำหนดได้เองบนเดสก์ท็อปมือถือหรือลูกค้าท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม cookies จะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้และจะไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการของ GlobalLinker Thailand ต่อไป ท่านตกลงยอมรับ นโยบายคุกกี้ของ GlobalLinker Thailand

 

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ที่บรรจุด้วยข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านซึ่งช่วยให้ GlobalLinker Thailand สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและติดต่อสื่อสารกับเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ ซึ่งมันอาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน GlobalLinker Thailand ขอยืนยันว่า คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน

  • · คุกกี้ใด ๆ ก็ตามจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ ) ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถอ่านได้
  • · คุกกี้จะไม่เก็บรหัสผ่านเป็นอันขาด แม้แต่ในรูปแบบที่เข้ารหัส ทุกเซสชันควรได้รับการรับรองความถูกต้องโดยการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องโดยลูกค้า

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ เยี่ยมชม http://www.allaboutcookies.org/ 
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm


GlobalLinker Thailand ใช้คุกกี้ (Cookies) ชนิดไหน

GlobalLinker Thailand ใช้คุกกี้เหล่านี้ในขณะที่ท่านเรียกดูหน้าเว็บและคุณลักษณะต่างๆ :

  • · Session Cookies: ในขณะที่ท่านใช้งาน GlobalLinker Thailand Session Cookies นำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บและโมดูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะและประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อท่านออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้งานนานกว่า 15 นาที session ของผู้ใช้งานจะหมดอายุและคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออก
  • · Persistent Cookies: ข้อมูลที่ช่วยให้ GlobalLinker Thailand จดจำท่าน จำการตั้งค่ากำหนดของท่านเป็นต้น ดังนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลนี้อีกครั้งตลอดเวลาคุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวรในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ‘จดจำชื่อผู้ใช้’ ตัวเลือกในการ ลงชื่อเข้าสู่ระบบในหน้าเพจเป็นตัวอย่างของคุกกี้ ที่ GlobalLinker Thailand ใช้


GlobalLinker Thailand ใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร

GlobalLinker ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ Web beacons Flash Cookies ซึ่งช่วยให้GlobalLinker Thailand จดจำท่าน สร้างประสบการณ์ของท่านและให้บริการเนื้อหา ข้อเสนอ คุณลักษณะ ข้อมูล ข้อความ โฆษณา ฯลฯ ในและนอก GlobalLinker Thailand นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand จะวางคุกกี้ไว้ด้วยเมื่อท่านเข้าร่วมในการเริ่มกระทำการต่าง ๆ เช่น การสำรวจ การรวมกลุ่มหรือการวิจัยของฝ่ายอื่นที่เสนอโดยGlobalLinker Thailand ในไซต์ของบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากท่าน

 

  • · GlobalLinker Thailand อาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและช่วยในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลบ่งชี้
  • · GlobalLinker Thailand จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ ) โดยการใช้คุกกี้


การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลที่สาม

GlobalLinker Thailand ร่วมกับ บริษัทในเครือและพันธมิตรที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง ซึ่งให้บริการของพวกเขาผ่านทางเว็บไซต์ของ GlobalLinker Thailand และอาจใช้ คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์ม หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินเตอร์เฟซ นอกจากนี้ GlobalLinker Thailand ยังร่วมมือกับ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ GlobalLinker Thailand สามารถเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานได้อีกด้วยนอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานถูกโอนไปยังไซต์พันธมิตรของ GlobalLinker Thailand ผู้ใช้งานจะถูกควบคุมโดยนโยบายดังกล่าวของพันธมิตรของ GlobalLinker Thailand แม้ว่าพันธมิตรของ GlobalLinker Thailand ได้กำหนดนโยบายคุกกี้ไว้ในแนวทางเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พันธมิตรของ GlobalLinker Thailand สำหรับนโยบายที่แท้จริงของพวกเขา 

ท่านสามารถควบคุมคุกกี้ ได้อย่างไร

เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนตัวเลือกบนเว็บเบราเซอร์ หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่าง ท่านสามารถควบคุมด้วยวิธีการและคุกกี้จะได้รับการยอมรับจากเบราเซอร์ของท่านหรือไม่ GlobalLinker Thailand สนับสนุนสิทธิในการปิดกั้นกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่มีศีลธรรม อย่างไรก็ตาม การปิดกั้น GlobalLinker Thailand คุกกี้อาจปิดคุณลักษณะการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดบน GlobalLinker Thailand และอาจทำให้ไม่สามารถซื้อขายหรือใช้บริการบางอย่างที่มีอยู่บน GlobalLinker Thailand ได้ โปรดทราบว่าท่านสามารถที่จะปิดกั้นกิจกรรม คุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งได้ในขณะที่อนุญาตให้ คุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านไว้ใจ เช่น GlobalLinker Thailand