400+ ตรงกับที่พบ:

ธุรกิจค้าปลีก > เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

Retail: Overview
Retail is one of the fastest growing sectors globally and relates to the sale of goods and services to customers. 

The GlobalLinker Advantage for the Retail Sector
A growing base of retailers are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Apparel & Accessories,  Appliances & Electronic Goods, Automobiles & Automotives,  Baby Products, Convenience store, Cosmetics & Toiletries, Department Stores, Discount Stores, Eyewear, Watches & Accessories,  Footwear,  Franchise, General Stores, Gift Shops, Hyper Markets,  Malls, Online Retailers,  Specialty Stores, Supermarkets and Variety Stores.

GlobalLinker offers retail businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth. 

Here are some great examples of businesses that have grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store. Artchetype Studio | MrilQ | Total Sports | Essentials Retailers | Woodkraft Studio | Raj Cloth Center | Mahavir Home Store | Infigo


Resources for Retail Sector

Here are some useful articles and information for those in the retail sector.
Winds of change | Changed customers, new expectations | The sustainability imperative | Key technology trends that are reshaping retail | The big shifts | The road ahead for retail businesses | Transform or be transformed | Roadmap to adaptive retail | Made in India gamechangers | Desi disruptions | Consider visual merchandising as silent selling 

 

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ