1000+ ตรงกับที่พบ:

เคมีภัณฑ์ สีย้อม และสีประเภทต่างๆ

Chemicals, Dyes & Paints: Overview
The Chemical industry can be broadly classified into bulk chemicals, specialty chemicals, agrochemicals, petrochemicals, polymers and fertilisers. The Paints sector consists of manufacturers of paints, lacquers, varnishes, stains and a range of other coatings. Dyes are primarily used in the textiles, paper, plastics, printing ink and food industries. 


A growing base of Chemicals, Dyes & Paints businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Adhesives, Binders, Sealants, Aromatics, Chemical Auxiliaries (Additives, Extenders, Solvents, Catalysts), Chemical Industry Related Services, Chemical Processing Equipment & Machinery, Chemicals, Compounds & Formulations, Dyes, Pigments & Inks, Fertilizers & Agricultural Chemicals, Lubricants & Petrochemicals, Natural & Industrial Gases, Paints & Related Products.


GlobalLinker offers Chemicals, Dyes & Paints businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; expand their export capability; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ