1000+ ตรงกับที่พบ:

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร > วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร

Agriculture & Agri Products: Overview

Agriculture involves the cultivation of plants, and animal and bird rearing for food, biofuel, medicinal and other products used to sustain and enhance human life. This sector also includes aquaculture, plantations and horticulture. Healthy and sustainable agriculture and food systems are vital to achieve the world’s development goals. 

The global agriculture market size is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.1%. Agriculture plays a critical role in India's economy with 54.6% of the total workforce engaged in agricultural and allied sector activities. Agriculture accounts for 17.8% of India’s Gross Value Added (GVA).

Digitisation is likely to play a greater role to improve agricultural productivity. 

The GlobalLinker Advantage for the Agriculture Sector
A growing base of global agriculture and allied businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Agri Produce & Finished Products, Agri Supplies, Materials & Equipment,  Animal Husbandry, Aquaculture and Related Supplies, Dairy & Dairy Products, Farm Support, Fishing, Forest Produce & Finished Products, Nurseries, Plantations, Processing & Packaging, Technology & Research.

GlobalLinker offers agri businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth. 

Here are some great examples of businesses that have grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store. 98East Teas | Brijesh Coffee Traders | Urban Sattva | Egrocery Shop | Salud Vida | Nature Choice | Mahogany Organics | Feed Me Good


Resources for the Agri Sector

Here are some useful articles and information for those in the Agriculture & Agri products sector in India.
How technology can make sustainability attainable for farmers | Succeeding with a rice business in India | Is your soil up to the challenge? | Opportunities for SMEs in agriculture | Organic Farming: The next major opportunity in agriculture | The supply chain & its impact of agricultural food waste in India | The future of cattle feeding: Hydroponic fodder | From plucking to packaging: How green tea is produced

 

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ