บัญชีบริษัท

  • ผู้ดูแลบริษัทมีหน้าที่อะไร?
  • รูปโลโก้ของบริษัทผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องการ จะทำอย่างไรได้บ้าง?
  • ฉันสร้างบริษัทซ้ำซ้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง?
  • จะโอนสิทธิ์ Admin ได้อย่างไร?
  • จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลขของบริษัทได้อย่างไร?

บัญชีของฉัน

  • ข้อมูลของฉันบน BusinessLinX GlobalLinker จะปลอดภัยหรือไม่?
  • จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร?
  • จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?
  • จะเปลี่ยนชื่อของบริษัทได้อย่างไร?

ปิดการใช้งานบัญชี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หาสิ่งที่คุณต้องการไม่เจอหรือ? กรุณาอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?