ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงโฆษณาแบบ non-skipable บน youtube ได้แล้ว

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงโฆษณาแบบ non-skipable บน youtube ได้แล้ว

Digital & Technology

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

228 week ago — 4 min read

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงโฆษณาแบบ non-skipable บน youtube ได้แล้ว 

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้

คุณก็สามารถสื่อสารกับคนที่คุณต้องการได้ ขอแค่พื้นที่นั้น ๆ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึงก็พอ  และแน่นอน

การสื่อสารมิได้กำหนดไว้แค่การพูดคุยต่อหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแชร์ความคิด , ทัศนะคติ , กิจวัตประจำ

วัน , สินค้า หรืออะไรก็ตามที่บนสื่อโซเชียลหรือผ่านแอพพลิเคชั่นทั้งหลายที่มีให้คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ,

ไลน์ , ทวิตเตอร์ , ยูทูป และสไกล์ เป็นต้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เจ้าเครื่องมือพวกนี้ จัดว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญ

ในการสื่อสาร 

 

ถ้าพูดถึงเครื่องมือแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีคนจำนวนมากในโลกใช้งานจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของ

การดาวน์โหลดใช้งานของทุก ๆ ปี จนคาดว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักเจ้า Youtube  หรือเจ้าสัญักษณ์สีแดง

ที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงกลางนี้ Youtube เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการแชร์คอนเทนต์ ในรูปแบบ

ของวิดีโอ และเสียง โดยเมื่อสร้างวิดีโอคอนเทนต์เสร็จแล้ว ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดคอนเทนต์ที่สร้างขึ้น

เป็นวิดีโอบนยูทูป เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานคนอื่น ๆ เข้ามาดูตามคอนเทนต์ที่ตนสนใจ  จึงทำให้เกิดการทำเงินบน

แพลตฟอร์มยูทูปหลายช่องด้วยกัน ทั้งในส่วนของให้ความบันเทิง และสาระน่ารู้ในหัวข้อต่าง ๆ จนเกิดการ

ติดตาม ซึ่งกรณีที่มีผู้ติดตามในช่องใดเป็นจำนวนมากก็มีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้

เกิดอาชีพที่เรียกว่า “Youtuber”

 

โดยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ระบุว่า Social Media ยอดนิยมที่คนไทยมักใช้เวลา

หมดไปเยอะเป็นอันดับ 1  คือ Youtube โดยคิดเป็นร้อยล่ะ 98.8% เลยทีเดียว  

 

จะเห็นได้ว่า ยูทูปค่อนข้างมีอิทธิพลสำหรับคนไทยในมากที่สุดในกลุ่มของ Social Media  และในแง่ของการ

ใช้เวลา ดังนั้น ยูทูปจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถส่งคอนเทนต์สินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้า

หมายได้มากขึ้น  และเมื่อมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มมากขึ้น ยูทูปจึงยิ่งต้องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้

ทันในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้เช่นเดียวกัน 

 

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์บนยูทูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และทั่วโลก คือ

การทำโฆษณาออนไลน์บนยูทูป หรือ Youtube ads  โดยเป็นลักษณะเป็นโฆษณาที่มีความยาวต่อเนื่อง

15-20 วินาที (แล้วแต่กฏของประเทศ แต่ประเทศไทยอยู่ที่ 15 วินาที) ที่จะสอดแทรกอยู่ก่อนเริ่มวิดีโอ

กลางวีดีโอ หรือตอนท้ายวีดีโอ โดยที่เมื่อก่อนการซื้อโฆษณาสามารถทำได้เพียงแบบ Bumper Ads ที่เป็น

โฆษณาแบบ 6 วินาทีและสามารถสคลิปกดข้ามได้เท่านั้น แต่ก็ค่อยๆปรับจนเป็นแบบ Non-Skippable บน

Youtube โดยเป็นโฆษณาที่มีความยาวประมาณ 15 วินาทีไม่สามารถกดข้ามได้ ต้องดูจนจบเท่านั้น  ซึ่งวิธีนี้

เป็นวีธีที่ทางผู้ประกอบการเจ้าใหญ่ๆเลือกใช้กันมาก โดยเป็นการสงวนสำหรับพาสเนอร์ที่ได้รับเลือกและ

ติดต่อผ่านทาง Google ช่องทางเดียวเท่านั้น 

 

 แต่ปัจจุบันนั้นทาง Google เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดใน 5.0 ที่ธุรกิจประเภท SMEs หรือธุรกิจ

สตาร์ทอัพทั่วไป เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการตลาดมากขึ้น ดังนั้นจึงปล่อยการซื้อโฆษณาประเภท

Non-Skippable In-Stream Ads สำหรับบุคคลธรรมทั่วไปให้ใช้ได้เองแล้ว  จากที่เมื่อก่อนสามารถซื้อได้แค่

เพียงโฆษณา Bumper Ads เท่านั้น โดย Non-skippable video ads เป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่

ต้องการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น เรียกได้ว่าได้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าใช้ Bumper ads เกินหนึ่งเท่าตัวในการ

ถ่ายทอดคอนเทนต์ให้ครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดในแง่ของการทำโฆษณาออก และยังเป็นการต่อยอด

ของ Youtube โดยการขายแพคเกจต่างๆให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการรอโฆษณาได้อีกด้วย  

Comments