กุญแจสู่การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

กุญแจสู่การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

235 week ago — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

 

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง คำว่าการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่พูดถึงกันมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าอันมหาศาลให้กับธุรกิจ แต่ยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการในตลาดอีกด้วย

 

แต่การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์คืออะไร? พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อให้น่าสนใจและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น มีหลายแง่มุมตามแต่ละประเภทสินค้า ยกตัวอย่างการบรรจุหีบห่อของขนมบิสกิตที่อาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น รูปร่างของหีบห่อ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ฯลฯ และคุณสามารถที่จะอัปเกรดหรือทำการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในด้านใดด้านหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าในเวลานั้น ๆ ได้ จุดประสงค์หลักของการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์คือการยกระดับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการตลาด อย่างเช่น มีการซื้อและความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ

 

การปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการที่ทีมทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของตลาดของผลิตภัณฑ์ในเวลานั้น ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งงบประมาณและระยะเวลาที่กระบวนการปรับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการกำหนดค่าต่าง ๆ แล้วกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จะเริ่มต้นขึ้น

 

นี่คือบางส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่คุณควรคำนึงถึง:

 

ราคา

 

นี่อาจหมายถึงการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือการจัดไว้ในหมวดหมู่ที่มีราคาสูงขึ้น สิ่งนี้จะช่วยผลักดันมูลค่าในตลาดที่สูงขึ้น

 

การเลือกใช้วัสดุ

 

  • Carbon footprint (ปริมาณการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก): ผลิตภัณฑ์นั้นมีความยั่งยืนในธรรมชาติหรือไม่? หากไม่ได้ทำตามขั้นตอนเหล่านั้น ต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพารามิเตอร์เรื่องของความยั่งยืนด้านอื่น ๆ

  • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น: ลดความซับซ้อนของกระบวนการโดยลดระยะเวลา

  • การเข้าสู่กระบวนการดิจิทัล: หากผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นแรก ๆ ที่ยังใช้การออกแบบด้วยปากกาและกระดาษ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบดิจิทัล สิ่งนี้ทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรม Computerized Aided Design (CAD) เพื่อสร้างเป็นสำเนารูปแบบดิจิทัลที่เหมือนเดิม เมื่อภาพถูกสร้างขึ้นเป็นแบบดิจิทัลแล้ว กระบวนการปรับปรุงหรือแก้ไขก็เริ่มต้นได้

  • การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น: การที่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำอยู่และรู้เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันจะช่วยประหยัดเงินลงไปจากที่เคยสูญเสียเป็นจำนวนมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือจะได้ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสู้ได้ในตลาดออกไป

  • การประเมินผลิตภัณฑ์: ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ขั้นตอนก่อนการผลิต ควรดำเนินการผ่านการจำลองการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่ว่าจะได้เป็นการลดต้นทุนและความเสี่ยงในกระบวนการสุดท้าย

  • การทดสอบผลิตภัณฑ์: เมื่อมีการประเมินผลิตภัณฑ์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จะถูกทดสอบในสภาพแวดล้อม บางครั้งการทดสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ก็ทำเช่นกัน การสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว (RP) และกระบวนการผลิตต้นแบบอย่างรวดเร็ว (RM) นั้นเพื่อสร้างแบบจำลองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  • การเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น: ควรมีการพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) หรือไม่ และมีโอกาสในการจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่จะกล่าวถึงในขั้นต่อไป ก่อนที่จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในตลาดหรือไม่

 

ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์

 

1. กำหนดพารามิเตอร์ที่สำคัญ

 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการกำหนดกรอบของเวลา งบประมาณ และ KPI ให้เสร็จสมบูรณ์ การทำวิจัยที่ครอบคลุมแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ หากแนวคิดจะส่งผลกระทบต่อผู้ชมกลุ่มใหญ่ที่คุณกำลังพยายามดึงดูดความสนใจ  พารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้มีความสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์

 

2. ทำการเปลี่ยนแปลงทีละรายการ

 

จะเป็นการดีควรทำการเปลี่ยนแปลงทีละครั้งเสมอ แม้ว่าจะมีวิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะเป็นการลงทุนในขั้นตอนเดียวที่ดีกว่าสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด 

 

3. ลองทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อหาปริมาณการใช้งานที่น้อยลง

 

เช่นเดียวกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะเป็นการดีกว่าถ้าทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงในปริมาณที่มีการใช้งานที่น้อย ๆ คุณคงไม่ต้องการเสี่ยงลงทุนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ประสบความสำเร็จ

 

4. อย่าปล่อยให้อุปสรรคมาขวางทาง

 

เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีขวากหนามเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดกระบวนการ ประสิทธิภาพของการทำงานมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ย่อมต้องใช้เวลานานและควรแน่ใจว่าคุณให้ความสนใจกับหุ่นยนต์อัตโนมัติที่บางครั้งอาจทำงานผิดพลาดระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าวคุณสามารถเรียกใช้ A/A tests เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้

 

5. หากมีปัญหาให้หยุดซะ

 

แม้ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้หยุด บริษัทของคุณอาจมีปัญหาหากมีบางสิ่งที่ผิดพลาด และคุณก็ได้ใช้เวลาไปกับการปรับปรุงมากแล้ว แม้ว่ามันจะทำให้ธุรกิจของคุณลื่นไหลขึ้นลง

 

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด User Interface และกลยุทธ์ทางการตลาดมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นเปิดตัวได้ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ชม กลยุทธ์การตลาดที่ดีสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมองเห็นถึงสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ เพื่อให้การทดสอบของคุณประสบความสำเร็จ

 

 

Comments (2)