20 ตรงกับที่พบ:

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง > สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม in Ichalkaranji

Textile, Apparel & Leather: Overview
The industry is extremely diverse, with hand-woven textiles sectors at one end of the spectrum, with the capital-intensive mills sector at the other end. India is one of the largest producers of cotton and jute in the world. India is also the second largest producer of silk in the world and 95% of the world’s hand-woven fabric comes from India.

The textiles and apparel industry in India is the second largest employer in the country. India has also become the second-largest manufacturer of PPE in the world.

The GlobalLinker Advantage for the Textile, Apparel & Leather Sector
A growing base of Textile, Apparel & Leather businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Apparel & Accessories, Fibres, Yarns & Threads, Footwear, Leather Processing & Manufacturing, Textile Machinery & Equipment, Textile and Apparel Related Services, Textiles, Fabrics & Garments.

GlobalLinker offers Textile, Apparel & Leather businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

Here are some great examples of businesses that have grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store.
Shahi Taj | Worian | Favio | Melodie Lounge Wear | Mori Notes | Charmshilp | Airsky Brand Store | Titlis-Wholesale | Arcana 

Resources for Textile, Apparel & Leather Sector
Here are some useful articles and information for those in the Textile, Apparel & Leather sector.
Fashion industry in India: Laws & regulations | How to start an online fashion business | Start, build and grow your own fashion ecommerce meeting | Challenges & road ahead for garment sector

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ