About Us Log In to view the full profile  

ความต้องการทางธุรกิจ

Incorporation Type

บริษัทจำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ให้บริการ

ประเภทธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิด > อุปการณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาความปลอดภัย

Location(s) นครศรีธรรมราช (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

รินดา ดาววิจิตร

กรรมการผู้จัดการ

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

138, 140 Wandikhositkulporn Rd., Nai Muang, Muang
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

  Get Directions

บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!