นาย บู้ เดชาวัต ไชยบุตร

ผู้จัดการตลาด "ส่งออกผ้ายอมครามท้อมือจากสีธรร at ร้าน บ้านนาย บู้

Sakon Nakhon, Thailand

  |   1 เพื่อน

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

Incorporation Type

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ให้บริการ / บริการระดับมืออาชีพ / ร้านค้าปลีก / ร้านค้าส่ง

ประเภทธุรกิจ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง > สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Location(s) สกลนคร (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

นาย บู้ ไชยบุตร

ผู้จัดการตลาด "ส่งออกผ้ายอมครามท้อมือจากสีธรร

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

สกลนคร สกลนคร

  Get Directions

นาย บู้ เดชาวัต ไชยบุตร

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!