ขนิษฐา เดชขันธ์

กรรมการบริษัท at บริษัท เจ แอนด์ เอเค ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

Bangkok, Thailand

 

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

Incorporation Type

กองทรัสต์

ประเภทธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิด > อุปการณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาความปลอดภัย

Location(s) กรุงเทพมหานคร (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

ขนิษฐา เดชขันธ์

กรรมการบริษัท

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

  Get Directions

ขนิษฐา เดชขันธ์

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!