เบญจวรรณ แจ้งกมล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม at บริษัท บีพีเอส รีไซเคิล จำกัด

Bangkok, Thailand

ฉันต้องการเชื่อมต่อกับเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ เชิญฉันมาเชื่อมต่อ

 

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

ประเภทธุรกิจ สิ่งแวดล้อม > อื่นๆ

Location(s) กรุงเทพมหานคร (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

เบญจวรรณ แจ้งกมล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

  Get Directions

เบญจวรรณ แจ้งกมล

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!