ณรงค์ชัย ไก่ อินสีชื่น

หุ้นส่วนผู้จัดการ at หจก.โอเค เทเลคอม ภูเก็ต

Phuket, Thailand

 

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

ประเภทธุรกิจ โทรคมนาคม > อื่นๆ

Location(s) ภูเก็ต (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

ณรงค์ชัย อินสีชื่น

หุ้นส่วนผู้จัดการ

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

ภูเก็ต ภูเก็ต

  Get Directions

ณรงค์ชัย ไก่ อินสีชื่น

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!