ธัญญารัตน์ พรหมจักร

เจ้าของ at หจก.เอสทีเค สเก็ตอัพ เทเลคอม เน็ตเวิร์ค

Chiang Rai, Thailand

ฉันต้องการเชื่อมต่อกับเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ เชิญฉันมาเชื่อมต่อ

 

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

Incorporation Type

ห้างหุ้นส่วน

ลักษณะธุรกิจ

ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง

ประเภทธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิด > อุปการณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาความปลอดภัย

Location(s) เชียงราย (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

ธัญญารัตน์ พรหมจักร

เจ้าของ

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

เชียงราย เชียงราย

  Get Directions
Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

เลขที่ 168 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย, เชียงราย เชียงราย 57000

  Get Directions

ธัญญารัตน์ พรหมจักร

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!