บ่อทราย ป เพชร

นครศรีธรรมราช, ไทย

Log In to view the full profile  

About Us Log In to view the full profile  

Incorporation Type

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ผลิต

ประเภทธุรกิจ โลหะ แร่ธาตุ และทรัพยากร > อื่นๆ

Location(s) นครศรีธรรมราช (ไทย) |

ติดต่อเรา

  • Inquiring or Buying
    our products/services

  • Selling
    your products/services

  • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

ปรเมศย์ จันทร์ฉิม

720 ม13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรา

Admin

Addresses

Select as my location
เบื้องต้น My Location

Head-office/Primary office

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

  Get Directions

บ่อทราย ป เพชร

เข้าสู่ระบบ หรือ Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!