600+ ตรงกับที่พบ:

อาหารและเครื่องดื่ม > บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์การประมวลผลและบริการ

Food & Beverage Industry: Overview

The food and beverage (F&B) market is growing at a rate of 9.7% globally. The market is segmented by distribution channels into supermarkets/hypermarkets, convenience stores, restaurants, catering, ecommerce, and other channels. Going forward, the ecommerce segment is likely to be the fastest growing segment in the F&B market.

Following are the broad types of food and beverage productsAlcoholic and non-alcoholic Beverages, Grain Products, Vegetables, Bakery & Confectionary, Organic Food, Frozen, Canned and Dried Food, Dairy Food, Meat, Poultry and Seafood, Syrup, Seasoning, Oils, General Food, Animal and Pet Food.

Technology is a constant disruptor in the F&B sector and businesses are adopting new ways of engagement. The convenience of online ordering, digital payments, ecommerce food aggregators and digital reward programmes have altered how consumers interact with the F&B sector. Moreover, the food industry is investing in new technologies such as smart fridges, sensors and in-store digital signage that can detect when food needs to be replenished.

The GlobalLinker Advantage for the F&B Sector
A growing base of global F&B businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Bakery & Confectionery, Beverages, Flavours, Additives & Ingredients, Food & Beverage Related Services, Food Consultation & Service Providers, Fresh, Packaged & Processed Food, Packaging & Processing Plants, Equipments & Services, Restaurants, Caterers, Stores and Cafes.

GlobalLinker offers F&B businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth. 

Here’s a great example of a business (Swad Products) that has grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store. Do also read these inspiring stories of businesses in the Food & Beverage sector that have made a mark with their unique offerings.

Cocoworks by Dr Narasimha Reddy Basani | Voila F9 Gourmet by Vijay Amritraj | ABR Café & Bakers Pvt Ltd by Baburao Anumula | Foghorn Foods Pvt Ltd by Pankaj Ambardar, Pragyan Patnaik | Y Cook India Pvt Ltd by Gayathri Swahar


Resources for F&B Sector
Here are some useful articles and information for those in the Food & Beverage sector in India.

FSSAI - Food licensing | FSSAI Food Labelling | How to start a food business from home | How to start your online food delivery service | Why is it so critical to read food labels post Covid-19

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ