1000+ ตรงกับที่พบ:

สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ

Fashion & Fashion Accessories: Overview

The 3 major fashion segments are apparel, footwear, bags and accessories.

 

Digitisation of the fashion and fashion accessories industry has led to greater ecommerce sales and this trend has been on the rise, especially since the pandemic and increase in internet penetration rates globally.

 

Another key trend is sustainability with more consumers and brands being concerned about the future of the planet and adopting eco-friendly practices. There is also a growing awareness of making fashion more inclusive and personalised, and catering to different tastes, cultures, body types and genders.

The GlobalLinker Advantage for the Fashion & Fashion Accessories Sector
A growing base of fashion & fashion accessories businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Design Houses & Boutiques, Fashion & Design Related Services, Fashion Apparel & Accessories, Fashion Related Machinery & Equipment, Footwear.

GlobalLinker offers fashion businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

Here are some great examples of businesses that have grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store.
DQ | Kriti Kala | Abhihaara | Look And Adorn | Flags Clothing | Bhama Designs | Skotch & Ice | NH Kapdewala | Sehgall | Crissander | Walk In | Art Lush | Dunnosh Clothing & Accessories

Resources for Fashion & Fashion Accessories Sector
Here are some useful articles and information for those in the fashion and fashion accessories sector.
Fashion industry in India: Laws & regulations | How to start an online fashion business | Start, build and grow your own fashion ecommerce meeting | Challenges & road ahead for garment sector

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ