200+ ตรงกับที่พบ:

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ > ไฟและโคมไฟ

Electricals & Electronics: Overview

The Electricals and Electronics sector consists of electrical devices, radio equipment and telecommunications industries. This includes mobile phones, the mobile network infrastructure, tv sets, wireless routers, sensors etc. 


A growing base of Electricals and Electronics businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories —   Battery & Storage Devices, Connectors & Terminals, Consumer Electronics & Home Appliances, Electrical Equipment & Parts, Electronic Parts & Equipments, Equipments, Parts, Services & Automation, Home Appliances, Industrial Electric Fans & Coolers, Motors & Components, Repair, Maintenance Services & Equipment, Robotics & Automation, Semiconductors, Switches, Sockets & Relays, Wires & Cables.

GlobalLinker offers Electricals and Electronics businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; increase their export capability; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

 

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ