1000+ ตรงกับที่พบ:

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที

Computer Peripherals & IT: Overview

Computer peripherals include all the computer input, output, and storage devices. Computer peripheral input devices include keyboards, mice, image scanners, and webcams, among others. Computer peripheral output devices primarily include printers, speakers and headphones. Further, computer peripheral storage devices comprise hard drives, sold state drives (SSD), compact discs, digital video discs (DVD), and USB flash drives. 

The information technology (IT) market consists of sales of information technology services and goods by persons or organisations that apply computers, computer peripherals and telecommunications equipment to store, retrieve, transmit and maneuver data. The main types of information technology are IT services, computer hardware, telecom, and software products.

The GlobalLinker Advantage for the Computer Peripherals & IT Sector
A growing base of computer peripherals & IT businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories —  Computer Hardware & Peripherals,  IT Solutions & Services, Support & Services and others.

GlobalLinker offers computer peripherals & IT businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

GlobalLinker works closely with  Federation of All India IT Association in offering the platform to its members 

Here are some great examples of businesses that have grown with GlobalLinker’s ecommerce solution – Linker.store. Creative Deals | Sharada Business Solutions | Mera Antivirus | Add-Ons Computers | Bloom Electronics | Sai Ram Computers


Resources for Computer Peripherals & IT Sector
Here are some useful articles and information for those in the Computer Peripherals & IT sector in India.
6 guidelines for developing a profitable iOS app | Transitioning from Microsoft NAV to Microsoft Dynamic 365 Business Central | Check out how AI is dominating web & mobile apps | Impact of Covid-19 on IT infrastructure industry | How to protect chatbots from machine learning attacks? | How chatbots are helping in the digital age | Why MSMEs should move their IT infrastructure & services to the public cloud

 

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ