ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์

ระยอง, ไทย

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง > สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Fabrics cutting&sewing design for Medicals Healthcare and fashions

 • ส่งข้อความ

DERFABRIC CONSUMER LIMITED PARTNERSHIP ประกอบกิจการธุรกิจค้าปลีก ซื้อมา-ขายไป (Trading) นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง นำเข้า-ส่งออก (Import & Export)

View ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์'s complete profile.

Access 300,000+ businesses in under 2 mins. Join the largest SME community for free.

Join now

DERFABRIC CONSUMER LIMITED PARTNERSHIP ประกอบกิจการธุรกิจค้าปลีก ซื้อมา-ขายไป (Trading) นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง นำเข้า-ส่งออก (Import & Export)

Jul 2018

ผู้ให้บริการ

ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง

ผู้จัดจำหน่าย

ผู้ส่งออก

ผู้นำเข้า

 • Head-office/Primary office

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์, 222/186 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
  ระยอง - 21180
  ไทย
 • Head-office/Primary office

  222/186 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 3191, ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
  ระยอง - 21180
  ไทย

ไม่มีบทความ

Know more about ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์.

Get started for free

Find more information about this company, view products & services that match your requirements. Connect & stay up to date with 300,000 + business owners to grow your business.

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ