1000+ ตรงกับที่พบ:

การบริการและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ > อื่นๆ

Business Services & Consultancy: Overview
The business services & consultancy industry is a broad industry encompassing many different categories of business operations – most of them provide some sort of financial or non-financial service to other companies.

The GlobalLinker Advantage for the Business Services & Consultancy Sector
A growing base of Business Services & Consultancy businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories — Financial Management & Control, General Services, Human Resources, IT & Technology, Legal Services, Management Consulting, Process & Certification, Sales, Marketing & Communications, Security & Safety.

GlobalLinker offers Business Services & Consultancy businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; foray into exports; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth.

Resources for Business Services & Consultancy Sector
Here are some useful articles and information for those in the Business Services & Consultancy sector.
Some important call centre success metrics | How to create a strong loyalty programme for your customers? | Win them with your product, keep them with your service | People planning: Essential inputs for your Annual Operating Plan | 3 ways to fix the leaking sales funnel

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ