เชื่อมโยง ไปยังสุดยอดโซลูชันธุรกิจ SME

  • พันธมิตรธุรกิจ

    เคยไหม... อยากหาคอนเนคชั่นใหม่ๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง หาใครที่ไว้ใจได้จากที่ไหนดี

    ลิงก์... คุณกับพันธมิตรธุรกิจที่รู้ใจก่อนใคร ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพ จะค้าขายอะไรก็ครบทุกมิติ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ในข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ th.globallinker.com และธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือพบว่าสินค้าหรือบริการมีความชำรุดบกพร่อง โปรดติดต่อ GlobalLinker หรือร้านค้าโดยตรง เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า SME ในการเชื่อมโยงและพบปะกันอย่างครบวงจร โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความในเว็บไซต์ รวมทั้ง การจำหน่ายสินค้าและการบริการจากร้านค้าในเว็บไซต์ดังกล่าว