The Hybrid Humanist มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้จริงหรือ?

The Hybrid Humanist มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้จริงหรือ?

เทคโนโลยี

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

24 ม.ค. 2020, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

The Hybrid Humanist มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้จริงหรือ? 

 

    ตั้งแต่โซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่ของสงครามโฆษณาชวนเชื่อ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ข้อมูลสำคัญรั่วไหล การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงเกิดขีดจำกัดในเรื่องของพลังอำนาจที่ีมี ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อบริษัทด้านเทคโนโลยี ให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าปี 2020 นั้น จะเข้าสู่ยุคของการผสมผสานระหว่าง Human Intelligence และ Artificial Intelligence เรื่องราวของการโอนถ่ายความเป็นมนุษย์เข้าไปยังเครื่องจักร จากภาพยนตร์ มาสู่ความเป็นจริง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีประสาท และแน่นอนว่ากลุ่มผู้บริโภค The Hybrid Humanist คือกลุ่มคนหัวก้าวหน้าซึ่งเปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่นี้ 

     ยุคปัจจุบันนี้ถือกันว่าเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ยุค 4.0 ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกคือ  ยุคเครื่องจักรไอน้ำที่ทำให้สามารถใช้กำลังการผลิตจากเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้ มาสู่ยุคที่ 2 ที่มีการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่นำมาสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยุคที่ 3 คือยุคของการปฏิวัติการสื่อสารและสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนำมาสู่ยุคที่ 4 คือยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลแทรกซึมและเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม  

    เมื่อพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีขีดความสามารถในการประมวลผล และการสื่อสารที่ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงสามารถเรียนรู้และทำสิ่งต่างๆได้อย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะในการแข่งขันหมากรุก กับนักหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลก การเขียนตำรา แต่งนิยาย แต่งเพลง หรือแม้แต่การสร้างงานศิลปะ 

    การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเครื่องจักรนี้ ได้ท้าทายความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของ “ความเป็นมนุษย์” อย่างมาก ซึ่งผู้คนแบ่งออกเป็น 2 แนวคิดคือ แนวคิดที่มองว่าเทคโนโลยีนี้ คุกคามและลดทอนความเป็นมนุษย์ โดยถูกตอกย้ำด้วยวิธีคิดทางการแพทย์ ที่เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมส่งผลลบต่อสุขภาพ มีการอธิบายว่าจ้องโทรศัพท์นาน อาจมีผลต่อสายตา คลื่น Wifi มีผลต่อการทำงานของสมอง หรือแม้กระทั่งด้านสังคม ยังมองว่าการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปส่งผลให้ไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ในขณะเดียวกัน อีกแนวคิดหนึ่งคือ มองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น  

    Genevieve Bell นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยที่บุกเบิกการศึกษาเพื่อเข้าใจมนุษย์ในโลกดิจิทัลมองว่า เทคโนโลยีไม่ได้ไปทำอะไรกับความเป็นมนุษย์มากไปกว่าการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่แล้ว และเราจะเห็นได้ว่า ธุรกิจจำนวนมากนั้นได้รับผลในเชิงแรงงาน เกิดตำแหน่งงานใหม่ เช่น นักออกแบบปฏิสัมพันธ์แชทบอทหรือนักจริยธรรมขบวนการอัตโนมัติ ซึ่งมีการทำนายไว้ว่า ในปี 2020 นี้ AI จะสร้างตำแหน่งงานได้มากกว่าที่กำจัดออกไป ถึง 2.3 ล้าน ตำแหน่ง 

    ดังนั้นแนวโน้มที่จะเกิด Hybrid Humanist อาจเป็นไปได้สูง เพราะผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เปิดใจให้กับกระบวนการแห่งอนาคต อย่างเช่นการปลูกฝังอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายสมอง เพื่อให้สามารถสั่งการแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์ติดตาม โดยตรงจากสมองได้ หรือแม้แต่การปรับชิ้นส่วนอวัยวะด้วยเครือข่ายประสาทเทียม สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายใหม่ที่ผู้บริโภคเหล่านี้เตรียมพร้อมใช้งาน 

 

Comments