5 เทรนด์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ส่งผลให้เทรนด์ธุรกิจเปลี่ยนตาม

5 เทรนด์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ส่งผลให้เทรนด์ธุรกิจเปลี่ยนตาม

การเรียนรู้และการพัฒนา

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

18 พ.ย. 2019, 10:48 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

5 เทรนด์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ส่งผลให้เทรนด์ธุรกิจเปลี่ยนตาม

 

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาให้อะไรมามีอิทธิพลต่อชีวิต และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนี้เอง จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ อยากมี และส่งผลให้เกิดเทรนด์ธุรกิจตามมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องอัปเดตเทรนด์ในอนาคต ซึ่งวันนี้มี 5 เทรนด์โลกมานำเสนอดังนี้

 

เทรนด์ที่ 1 : โครงสร้างประชากร 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตอย่างยุค Baby Boomer ประชากรส่วนใหญ่แต่งงานและมีบุตรกันตั้งแต่อายุน้อย แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะ Generation Y ที่คำนึงและมีความรับผิดชอบต่อการผลิตประชากรและสร้างครอบครัว ซึ่งในขณะนี้ พบว่า อายุเฉลี่ยของการเริ่มแต่งงานเพิ่มขึ้น จากงานวิจัย ‘การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม’ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ชี้ให้เห็นสาเหตุเพิ่มเติมว่า ทรัพยากรที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันโหยหาและมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ คือ เงินและเวลา เนื่องจากการเลี้ยงลูก 1 คน จำเป็นต้องมีเวลาให้เด็กและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล เมื่ออัตราการเกิดน้อยลง จึงเห็นได้ชัดเลยว่าในอนาคตเทรนด์จะมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

 

เทรนด์ที่ 2 : สังคมรักสุขภาพ

 

ธุรกิจด้านสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งเริ่มมีการปฏิวัติวิถีการกินของตัวเอง ด้านผลสำรวจเฉพาะผู้บริโภคชาวไทย พบว่า ในกลุ่มผู้บริโภคคนไทยที่ปฏิวัติวิถีการกินนี้ ประมาณ 90% ระบุว่า จะรับประทานผลไม้รวมถึงผักต่างๆ ให้มากขึ้น ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และ 45% เผยว่า พวกเขาจะเดินตามแนวทางชีวจิต หรือมังสวิรัติ ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มคิดค้นสินค้าใหม่ที่สามารถครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนเมืองที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่สำหรับการเดินทาง อาหารส่วนใหญ่จึงถูกแปรรูปให้ง่ายต่อการรับประทาน นอกจากนี้ยังลดน้ำตาลให้มีปริมาณที่น้อยลงหรือมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาจจะใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล เป็นต้น ทำให้ธุรกิจต้องมุ่งผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ เพื่อชิงเปิดตลาดสินค้ากลุ่มที่มีรสชาติไม่หวานก่อนแบรนด์อื่น ๆ

 

เทรนด์ที่ 3 : ตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจุบันคนเริ่มตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในส่วนของภาวะมลพิษ ปัญหาความร่อยหรอของทรัพยากร และปัญหาการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธี สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าคนมีการตื่นตัวนั้น คือ 

  • งดใช้ถุงพลาสติก : ห้างสรรพสินค้ามีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ หรือบางห้างสรรพสินค้ามอบแต้มให้ผู้บริโภคเพิ่ม เมื่อผู้บริโภคงดรับถุงพลาสติก

  • งดใช้หลอดพลาสติก : ไปไหนมาไหนเริ่มเห็นผู้บริโภคพกหลอดสแตนเลสมาเองหรือไม่ก็ ไม่รับหลอด เพื่อลดขยะ

  • พกแก้วส่วนตัว : สำหรับร้านกาแฟก็เช่นกัน มีแคมเปญรณรงค์รักษ์โลก งดใช้แก้วพลาสติก ซึ่งผู้บริโภคจะได้ส่วนลด 5 บาทจากการพกแก้วส่วนตัวมาเอง

นอกจากนี้ผู้ผลิตในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ยังมีนโยบายการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางเลือกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้อีกด้วย

 

เทรนด์ที่ 4 : การเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ : 

 

จากการธุรกิจออฟไลน์สู่ธุรกิจออนไลน์ ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ

ตัวเอง เนื่องจากธุรกิจออนไลน์ เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่า “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับบริโภคที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น การเชื่อมโยงช่องทางต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ผู้บริโภคสามารถเช็คราคาสินค้าเมื่อไหร่ก็ได้ ซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้ รับสินค้าได้ตามที่กำหนด รวมถึงมีทางเลือกสำหรับการจ่ายเงินมากกว่าหนึ่งช่องทาง ทำให้การซื้อสินค้าหน้าร้านเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเทรนด์ที่ 5 : ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าในทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามาก และคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก

  • AI : โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

  • Machine Learning : ระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากตัวอย่างหรือข้อมูล โดยที่ไม่ต้องป้อนคำสั่งผ่านโปรแรมเมอร์ เช่น Siri, Face ID และ Google Assistant เป็นต้น 

  • Internet of Things : อุปกรณ์และสิ่งที่ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เป็นต้น

 เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันเทรนด์โลกจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงโอกาสได้ก่อนคนอื่น เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวและวางแผนธุรกิจ รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน เสียเวลา และเสียแรงไปกับสิ่งที่กำลังจะเสื่อมความนิยม หรือ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสำหรับการลงทุนที่เสียเปล่า

 

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ