5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนกู้เงินจากธนาคาร

5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนกู้เงินจากธนาคาร

การเงินการบัญชี

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

289 week ago — ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

การปล่อยกู้ของธนาคารสำหรับ SMEs ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางกำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เพราะ Startup และธุรกิจ SMEs กำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายและมีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เงินทุนที่มีอยู่ในตอนแรกมีไม่มากพอที่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการให้โตขึ้น ดังนั้น การกู้เงินจึงเป็นตัวเลือกหลักและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เครดิตในการกู้จากธนาคาร เพราะธนาคารเองก็มีเกณฑ์การเลือกปล่อยกู้โดยพิจารณาจาก

 

  1. การรักษาผลกำไรทางธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ประมาณ 2 ปีขึ้นไป ธนาคารจะพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจกำไรขาดทุนของแต่ละเดือน และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจต่อ

  2. สร้างแผนธุรกิจ เมื่อนำไปยื่นขอกู้เงินทุนเพิ่มควรจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่านำเงินไปลงทุนในส่วนไหน และคาดว่าจะมีผลกำไรตอบแทนเท่าใด ในระยะเวลาขนาดไหน

  3. ทำบัญชีให้ถูกต้อง สร้างบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อนำไปเป็นเอกสารในการยื่นกู้เงิน เพราะเอกสารรายรับรายจ่ายทำให้พิจารณาง่ายขึ้น

  4. เลือกแผนการกู้เงินของธนาคาร เลือกแผนการกู้เงินของธนาคารว่าจะเป็นการกู้เงินเพื่อขยายกิจการ หรือกู้เงินแบบเงินทุนหมุนเวียน

  5. รักษาประวัติการกู้เงิน เมื่อเริ่มต้นทำการกู้เงินหรือการดำเนินกิจการ ควรรักษาประวัติเครดิตการชำระเงินให้ตรงเวลา เพื่อให้พิจารณาการปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่มีประวัติการปิดชำระเงินหรือการโกงเงินทำให้โอกาสในการปล่อยกู้มีสูง

 

ห้าขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ในการขอวงเงินกู้จากธนาคาร ที่ SMEs ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถขอกู้เงินเพื่อขยายกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ โดยที่ไม่ต้องรอการระดมทุนหรือรอผลกำไรที่มากพอเพื่อนำมาขยายธุรกิจ ทำให้เราไม่เสียโอกาสในการทำธุรกิจอีกด้วย

 

5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนกู้เงินจากธนาคาร

Comments (2)