4 เหตุผลทําไมโรงงานต้องมีเว็บไซต์

4 เหตุผลทําไมโรงงานต้องมีเว็บไซต์

อีคอมเมิร์ซ

ถาวร กอบพณิชกิจ

ถาวร กอบพณิชกิจ

4 ก.ค. 2018, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

หลังจากที่ผมได้ร่วมงานกับโรงงานผลิตแห่งหนึ่ง และนำไปสู่การเข้าถึงปัญหาของโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ “ไม่มีเว็บไซต์” มากเพียงใด ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของพนักงานฝ่ายจัดซื้อหน้าใหม่ การโอนถ่ายธุรกิจจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของลูกค้า และเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้การมีเว็บไซต์กิจการของท่านนั้นมีความ “คุ้มค่า สำคัญ และจำเป็น"

 

ผมได้สรุป 4 เหตุผลทําไมโรงงานต้องมีเว็บไซต์ ตอบโจทย์ธุรกิจโรงงาน กล่าวคือ

 

1. เพื่อให้ลูกค้าหน้าใหม่ หาคุณเจอบน Google

หลายครั้งที่ลูกค้าผมเล่าให้ฟังถึงยอดงานผลิตที่ลดลงกระทบยอดรายได้ แม้โรงงานของคุณมีคุณภาพ ISO แต่การมีเว็บไซต์ของโรงงานจะแสดงถึงความพร้อมชนกับคู่แข่งบนโลกออน์ไลน์แล้ว ที่สำคัญคือทำให้ลูกค้าหน้าใหม่มีพฤติกรรมการค้นหาโรงงานผลิตผ่าน Google การทำตลาดของธุรกิจสายโรงงานนั้นต่างกับธุรกิจสินค้าประเภทอื่น การทำการตลาดผ่าน Social Media นั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อการติดต่อคู่ค้าได้หนักแน่นชัดเจนเท่าการลงทุนกับเว็บไซต์

 

2. ให้รายละเอียดของงานผลิต หรือรายละเอียดย่อยได้ชัดเจน

ลดขั้นตอนการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานฝ่ายขายของเรา การสื่อสารถึงรายละเอียดย่อยของวัตถุดิบหรืองานผลิตทำให้ต้องใช้เวลามาก หากใช้เว็บไซต์ของโรงงานเป็นตัวกลางให้ข้อมูล  จะทำให้ง่ายต่อการปิดงานและเพิ่มยอดของพนักงานขาย ยิ่งถ้ามี VDO เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต หรือบรรยากาศโรงงาน จะทำให้การขายงานผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

3. สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่าง

การมีเว็บไซต์ทำให้การสร้างภาพลักษณ์ที่ตรงกับแผนการตลาดของโรงงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น กลุ่มลูกค้าของเราเป็นสินค้าอาหารออร์แกนิค แล้วธุรกิจของเรานั้นมีเว็บไซต์ที่แสดงออกถึงความเป็นออร์แกนิค ก็จะช่วยให้การสื่อสารเรื่องความเข้าใจและจุดยืนของเรานั้นถูกส่งต่อไปยังลูกค้าได้โดยง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้งานขายและการติดต่อลูกค้านั้นมีความสะดวกมากขึ้นไปด้วย

4. สร้างความเชื่อใจ

หากโรงงานของคุณ ผลิตให้กับลูกค้าเจ้าใดบ้าง ลองใส่ List Logo ชื่อบริษัทลูกค้าทั้งหมด หรือผลงานการผลิต (อาจเป็นใบรับรองคุณภาพระบบการผลิต) บนเว็บไซต์ เป็นการการันตีความน่าเชื่อถือ รับรองว่า ลูกค้าหน้าใหม่จะเข้าหาคุณแน่นอน

 

การสร้างเว็บไซต์ของผมนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความเรียบง่าย  ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (User Experience) และความสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมาอย่างเป็นมาตรฐานแล้ว ยังต้องสามารถรองรับได้กับทุกอุปกรณ์ เช่น Computer, Smartphone, Tablet เพื่ออำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบให้กับคู่ค้าที่จะเข้ามาติดต่อธุรกิจกับคุณในอนาคต อีกด้วย

 

4 เหตุผลทําไมโรงงานต้องมีเว็บไซต์

Comments (3)