3 สิ่งสำคัญที่ SME ทุกคนควรรู้

3 สิ่งสำคัญที่ SME ทุกคนควรรู้

การพัฒนาธุรกิจ

นพพล วุฒิปนะภานนท์

นพพล วุฒิปนะภานนท์

22 พ.ย. 2018, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ส่วนมากคนที่ทำธุรกิจก็มักที่จะเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ตัวเองทำ แต่ในฐานะนักธุรกิจหรือเจ้าของบริษัท เราจำเป็นต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ซึ่งในแต่ละวันนั้น เรามีสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก อาจจะไม่ได้มีเวลามาตามบางเรื่อง หรือทำในสิ่งที่ไม่ได้สำคัญกับธุรกิจ  

 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีเรื่องหลัก ๆ จำนวนไม่กี่เรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องคอยติดตามเพื่อพัฒนาธุรกิจและชีวิตของเราให้สอดคล้องไปกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

 

  • เศรษฐกิจ หลายคนมักจะคิดว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลตัว หรือเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มีหน้าที่จะต้องดูแลให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างดี ซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งว่าเราไม่สามารถควบคุมสภาพเศรษฐกิจได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือ เราจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนทำธุรกิจทุกคนจำเป็นต้องรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะจะได้รู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรต่อไป

 

ถ้าเศรษฐกิจกำลังเป็นขาขึ้นก็แปลว่าคนกำลังจะมีเงินมากขึ้น กำลังซื้อที่สูงขึ้นทำให้เราสามารถที่จะขายของได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มลงทุนและขยายกำลังการผลิต แต่ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจกำลังจะเป็นขาลง เราไม่ควรจะต้องเร่งการลงทุนหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องชะลอการลงทุนไปด้วยซ้ำ เพราะถ้าเราไปลงทุนเยอะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็ไม่มีกำลังซื้อ ถ้าเราผลิตเยอะเกินไปเราก็อาจจะขายไม่ได้ ยกตัวอย่างในกรณีที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น เราควรจะต้องพิจารณาเรื่องการขยายสาขา การออกสินค้าใหม่ หรือแม้กระทั่งการส่งออกไปต่างประเทศ

 

  • เทคโนโลยี ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เราไม่สามารถเลี่ยงการเข้ามามีผลต่อชีวิตในแต่ละวัน ยกตัวอย่าง เช่น LINE เข้ามาเปลี่ยนวิธีคนติดต่อสื่อสารกัน จนคนทั้ง chat และใช้ line call มากกว่าคุยโทรศัพท์ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมเราควรจะต้องติดตามเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดใหม่บนโลก เพราะในกรณีที่มีสินค้าที่มี innovation หรือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนสินค้าของเรา ทำให้ของที่เราผลิตอาจจะไม่เป็นที่ต้องการแล้วหรือไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค หรือในกรณีที่ใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการผลิตหรือบริการของเรา ทำให้เราผลิตสินค้าได้ง่ายขึ้น ถูกลง หรือมี efficiency สูงขึ้น

 

  • นโยบายรัฐบาล ทุกสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำและตั้งใจจะทำ มีผลโดยตรงต่อทุกคนในประเทศ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ ส่งเสริมธุรกิจไหนหรือว่าควบคุมอะไร เพราะการที่เราทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำและส่งเสริมอยู่ ทำให้เราโอกาสที่ธุรกิจของเราจะเจริญก้าวหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งของเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ยกตัวอย่างเช่น เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว รัฐบาลต้องการที่จะผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศ และมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านนวด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวติดใจในความเป็นไทย และความเก่งของคนไทย รัฐบาลจึงสนับสนุนให้เราทำธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งมีสินเชื่อมาสนับสนุน

 

Comments (1)