12 Digital Marketing สำหรับเทรนด์และนวัฒกรรมในปี 2020

12 Digital Marketing สำหรับเทรนด์และนวัฒกรรมในปี 2020

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

12 ธ.ค. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

12 Digital Marketing สำหรับเทรนด์และนวัฒกรรมในปี 2020

 

พูดถึงการทำ Digital Marketing ในปัจจุบันก็คงนึกถึงการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือ

โซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่าง เฟซบุ๊ค ยูทูป อินสตาแกรมและอีเมล์ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว

Digital marketing มีอะไรมากกว่านั้น สำหรับเทรนด์และนวัตกรรมในปี  2020 จึงอยากนำเสนอ 12 Digital

marketing ที่น่าสนใจดังนี้

 1. SEO :         สำหรับคนสร้างคอนเทนต์คงทราบกันว่าการทำ SEO เป็นหนึ่งในเครื่องมื่อที่ช่วยเพิ่ม

  โอกาสให้ผู้อ่านเจอคอนเทนต์ที่คุณเขียน ด้วย Keyword ที่ผู้อ่านกำลังให้ความสนใจ ทำให้สามารถเพิ่ม

  จำนวนคนเข้ามาในเว็บไซ์และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น

 2.  Personalization : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

  แต่ละคน ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือหลายอย่าง เช่น Artificial Intelligence ที่ทำให้นักการตลาดเข้าถึง

  ลูกค้าได้เร็วขึ้น และ Internet of Things เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เป็นตัวรวบรวมข้อมูลของ

  ลูกค้า ทำให้สามารถทำการตลาดแบบ Personalization ได้ง่ายขึ้น

 3. Influencer : กลุ่มคนที่มีคนติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลในโลกออนไลน์ ไม่ว่า จะเป็นใน ยูทูป

  เฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ นักการตลาดสามารถเลือกได้ว่า Influencer ท่านใดที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  ติดตามอยู่ ซึ่งการที่ Influencer สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดิโอ หรือ ข้อความ

  แล้วแชร์ในช่องทางข้างต้น จะทำให้เข้าถึงผู้ที่ติดตามที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากลูกค้ามีความ

  เชื่อถือในตัว Influencer

 4. Omnichannel : เป็นการรวมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน โดยเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในการช้อปปิ้ง เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น เช่น

  ถ้าไม่สะดวกไปหน้าร้าน ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ หรือ กรณีไปหน้าร้านแล้ว แต่พบว่าเมื่อเช็คใน

  ออนไลน์ได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่า ก็สามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้

 5. Cashless : “สังคมใช้เงินสด” วลีนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

  เนื่องจากปัจจุบันคนหันมาพกเงินสดน้อยลง เพราะมีกระเป๋าเงินดิจิทัลที่สามารถจ่ายผ่านช่องทาง

  ออนไลน์ได้ เช่น  Promptpay, สแกน QR Code, บัตรเครดิต และ PayPal เป็นต้น ทำให้อนาคตธุรกิจ

  จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสดที่จะแพร่หลายมากขึ้นเลย ๆ

 6. Eco-Friendly  : เนื่องจากว่าตอนนี้แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มมีความตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น

  การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก พกแก้วส่วนตัวได้รับส่วนลดเพิ่ม หรือ งดใช้หลอดพลาสติก ซึ่งบางแบรนด์

  มีการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางเลือกหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แทนพลาสติกหรือสามารถรีไซเคิลไดมาใช้

  จึงมองว่าการตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นเทรนด์ที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจและมีแนวโน้มว่า

  จะมากขึ้นอย่างแน่นอน

 7. Podcast : สำหรับคนในเมืองที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเดินทางคงทราบดีว่า Podcast เป็นหนึ่งใน

  ช่องทางที่สามารถหาความรู้ใหม่ ๆ อัปเดตได้อีกช่องทางหนึ่งและคาดว่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้น

  เพราะว่าสะดวกต่อผู้ใช้งาน และไม่จำเป็นต้องพกหนังสือติดตัวอีกด้วย

 8. Technology : เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ทั้งในส่วนของการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีต่อยอดธุรกิจ ในปี 2020 Artificial Intelligence ,

  Machine Learning และ Internet of Things  จะเป็นที่รู้จักและถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้น

  เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาดและความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน

  และตัดสินใจได้ โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

 9.  Collaboration : หมดยุคการทำการตลาดแบบตัวคนเดียวแล้ว การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์  

  เช่น Kbank จับมือกับ  BIG C เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วย QR Code ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้

  เป็นต้น เป็นการสร้างพันธมิตรที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและทำให้แบรนด์ที่ร่วมมือกัน

  เติบโตไปด้วยกัน

 10. Community : เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสร้างสายสัมพันธ์กัน

  ผ่านการออกไอเดียหรือแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมและการร่วมแคมเปญ ซึ่งการสร้าง

  Community หรือ กลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจกลุ่มลูกค้า

  เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

 11. Creative Content : ในปี 2019 การสร้างคอนเทนต์นิยมโปรโมทสินค้าหรือบริการทาง Story มากกว่า

  การโพสต์ด้วยข้อความหรือรูปภาพ เพราะการโปรโมทผ่าน Story ทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและเข้าถึง

  สินค้าได้แบบไม่เกินจริง แต่ในปี 2020 คอนเทนต์ในรูปแบบของ AR และ Gif น่าจะมีบทบาทและ

  สามารถสร้างสรรค์ความหลากหลายมากขึ้น

 12. Data Driven : พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปมากขึ้นทุกวัน ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำมา

  วิเคราะห์และพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้องค์กรเติบโตต่อไป

 

เพราะฉะนั้นการทำ Digital Marketing ในปี 2020 มี 12 สิ่งที่น่าสนใจและควรจับตามอง เพื่อการวางแผน

กลยุทธ์และรับมือกับการตลาดในอนาคต

 

Comments (1)

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ