เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

6 ธ.ค. 2017, 15:06 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การเขียนแผนธุรกิจก็เหมือนกับการเริ่มต้นปีนเขา อย่างไรก็ตาม ต้องมองให้รอบด้านเพื่อให้ความพยายามไม่เสียเปล่า การวางแผนธุรกิจต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 

แผนธุรกิจคืออะไร?

แผนธุรกิจคือเอกสารที่แสดงแผนงานสำหรับองค์กร จะกำหนดแนวคิดทางธุรกิจ เป้าหมาย และวิธีที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ เหมือนการก่อสร้างอาคาร ที่แนวความคิดและการออกแบบ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดนั่นก็คือพิมพ์เขียว แผนธุรกิจก็คือพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ เป็นรากฐานที่สร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งได้ พิมพ์เขียวนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนไว้แบบตายตัว แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็เช่นกันต้องมีทั้งความสมบูรณ์แต่ก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ด้วยลองนึกถึงวิธีที่จะทำให้แผนธุรกิจได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้น - ทำเป็นเอกสารอ้างอิงที่จะใช้ชี้แนะถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหา และทำแผนธุรกิจให้สามารถยืดหยุ่นได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงใช้ได้อยู่ เป็นแนวทางสำหรับองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เปลี่ยนทิศทางแผนธุรกิจถือว่าเป็นกลยุทธ์จริงๆ สมมติฐานคือเริ่มต้นด้วยแนวคิด ทรัพยากร และศักยภาพที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานให้สมบูรณ์ในอนาคต 3 - 5 ปี

 

ทำไมการวางแผนธุรกิจถึงสำคัญ?

การเขียนแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการแสดงแนวคิดหลักของธุรกิจ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนต่อนักลงทุนอย่างเป็นระบบได้ บริษัทที่กำลังจะขยายกิจการ ดึงดูดพนักงาน ร่วมงานกับซัพพลายเออร์ หรือปรับปรุงการจัดการของบริษัท มักต้องใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ

 

สิ่งที่เข้าใจผิดกันก็คือคิดแค่ว่าแผนธุรกิจมีความจำเป็นตอนเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเพื่อขอสินเชื่อธุรกิจเท่านั้น ความจริงก็คือแผนธุรกิจคือเข็มทิศสำคัญในการดำเนินธุรกิจ มีไว้เพื่อใช้ประเมินผลงานของบริษัทเทียบกับวิสัยทัศน์แรกเริ่ม แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับธุรกิจคือการประคับประคองแผนธุรกิจให้ปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา

 

โครงสร้างแผนธุรกิจ

เมื่อคุณมั่นใจถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพัฒนาโครงสร้างของแผนธุรกิจ เพื่อให้ได้เริ่มต้น นี่คือโครงร่างที่อยากแนะนำ

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: ขอสรุปของแผนธุรกิจทั้งหมด

ภาพรวมกิจการ: แนวคิดธุรกิจหลัก

ตลาดเป้าหมาย: กำหนดผู้บริโภค

การวิเคราะห์เชิงแข่งขัน: พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีอยู่

กลยุทธ์ทางการตลาด: ตำแหน่งของธุรกิจในตลาด แผนการขยายงาน

แผนการออกแบบและพัฒนา: การออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน: ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ

ทีมผู้บริหาร: บทบาททีมผู้บริหารและกำหนดความรับผิดชอบที่สำคัญ

เมื่อคุณได้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับแผนธุรกิจไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะลงมือเขียนเพื่อสร้างธุรกิจ จำไว้ว่าอาคารยิ่งมีรากฐานที่ลึกกว่าโครงสร้างก็จะยิ่งสูงและแข็งแรงกว่า ดังนั้น การยอมเสียเวลาในการสร้างแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง มันก็ถือว่าคุ้มค่ากับความพยายามของคุณ

 

Comments