ยิง Ads ให้โดนเป้าหมาย ด้วย Facebook Retargeting Ads จาก Engagement

ยิง Ads ให้โดนเป้าหมาย ด้วย Facebook Retargeting Ads จาก Engagement

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

1 พ.ย. 2019, 10:34 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

ยิง Ads ให้โดนเป้าหมาย ด้วย Facebook Retargeting Ads จาก Engagement

 

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานรายวันมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก Facebook ได้กลายเป็นขุมทรัพย์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ

ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนับเป็นเรื่องดีที่ Facebook เองก็ได้ออกเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเพื่อ

ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถยิงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ได้โดยง่าย เพื่อผลักดันยอดขายในอนาคต 

 

ในการประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญที่สุดคือการมุ่งเป้างบโฆษณาของคุณไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใช่ เพราะหากคุณมัวแต่

ทุ่มงบการตลาดไปกับการไขว่คว้ากลุ่มคนที่ไม่มีวันจะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต ก็เท่ากับคุณเสีย

แรงเปล่า ดังนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จของโฆษณา Facebook เพจของคุณไม่ใช่จำนวนคนที่มากดติดตามเพจ

แต่คือปฏิสัมพันธ์ที่คนเหล่านั้นมีกับเนื้อหาต่าง ๆ บนเพจของคุณต่างหาก และด้วยเครื่องมือการสร้าง

Engagement Custom Audience ของ Facebook Ads คุณจะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยพุ่งเป้าไปที่

คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาโฆษณาของคุณมากที่สุดได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มักจะให้การตอบ

รับที่ดีกับเนื้อหาโฆษณาของคุณอยู่แล้ว ดังนั้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อาจเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการ

ขายให้กับธุรกิจของคุณได้มากขึ้น 

 

สำหรับวิธีการสร้าง Engagement Custom Audience คุณสามารถเข้าไปที่ Ads Manager แล้วเลือก All

Tools จากนั้นคลิกเข้าไปที่แถบ Asset column และคลิก Audiences ซึ่ง Facebook จะพาคุณไปยังหน้าการ

สร้าง Custom Audience โดยคุณสามารถเลือกที่จะสร้าง Custom Audience จากตัวเลือก Engagement

on Facebook และเลือกชนิด engagement เป็น Page 

สำหรับตัวเลือกในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook มีตัวเลือกให้คุณเลือกอยู่ 6 ตัวเลือกด้วยกันดังนี้ 

  1. ทุก ๆ คนที่เคยเข้าชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาบนเพจของคุณ (Everyone Who Engaged with Your Page)

ตัวเลือกที่หนึ่งเป็นตัวเลือก default ซึ่งเป็นการพุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่เคยมาเยี่ยมชมเนื้อหาบนเพจของ

คุณ ไม่ว่าจะผ่าน Facebook หรือผ่าน Facebook Messenger ซึ่งในส่วนนี้คุณจะสามารถเลือกระยะเวลาเป็น

จำนวนวันที่คนเหล่านี้เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของคุณได้ โดยยิ่งจำนวนวันยิ่งมาก ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย

ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกจำนวนวันมากกว่า 180 วัน Facebook จะให้

ค่าคุณภาพของ engagement นั้นต่ำ ทำให้คุณอาจได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพต่ำตามมา 

  1. ใครก็ตามที่เคยมาเยี่ยมชมเพจของคุณ (Anyone Who Visited Your Page)

สำหรับตัวเลือกที่สองนี้ จะเป็นการเจาะกลุ่มที่เฉพาะมากขึ้นจากตัวเลือกแรก และจะเลือกเฉพาะคนที่เคยเข้า

มาเยี่ยมชมเพจของคุณเท่านั้น ซึ่งตัวเลือกนี้อาจเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้ากระทำการอะไรบาง

อย่างผ่านหน้าเพจ อาทิเช่นการดาวน์โหลดคูปองส่วนลด หรือการติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน Messenger

และเช่นเดียวกันกับตัวเลือกแรก สำหรับตัวเลือกที่สองนี้คุณสามารถเลือกระยะเวลาเป็นจำนวนวันที่กลุ่มเป้า

หมายของคุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเพจของคุณครั้งล่าสุดได้ โดยยิ่งจำนวนวันยิ่งสูง คุณก็จะได้กลุ่มเป้าหมาย

ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

  1. ทุกๆคนที่มา engage กับ post หรือ ad ของคุณ (People Who Engaged with Any Post or Advert)

สำหรับตัวเลือกที่สาม คุณจะสามารถพุ่งเป้าหมายไปที่คนที่เคย engage กับเนื้อหาหรือโฆษณาของคุณ ซึ่ง

อาจหมายถึงคนที่เคยกด Like เนื้อหาหรือโฆษณาของคุณ กดเข้าชมลิงค์ของคุณ หรือกดเลื่อน Carousel

Ads ซึ่งคนกลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายศักยภาพสูงที่มีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าและบริการของคุณมากที่สุดกลุ่ม

หนึ่ง เนื่องจากพวกเขาคือคนที่เคย engage กับแคมเปญโฆษณาก่อน ๆ ของคุณมาแล้ว และมีความคุ้นเคยกับ

ธุรกิจของคุณอยู่ก่อนแล้ว 

  1. คนที่เคยกดปุ่ม Call-to-Action บนเพจของคุณ (People Who Clicked on Any Call-to-Action Button)

ในตัวเลือกที่ 4 คุณจะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยกดปุ่ม call-to-action บนเพจของคุณ อาทิเช่น

คนที่เคยกดปุ่ม ติดต่อเรา เป็นต้น ซึ่งการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อาจช่วยให้คุณกระตุ้นให้พวกเขากลับมา

ติดต่อคุณอีกครั้ง หรือกลับมาสั่งซื้อสินค้าของคุณอีกครั้งหากเขายังไม่เคยได้ซื้อ  

  1. คนที่เคยติดต่อเพจของคุณผ่าน Messenger (People Who Sent a Message to Your Page)

หากคุณมักจะได้รับข้อความจากลูกค้าผ่าน Messenger อยู่เสมอ หรือมีการส่งข้อความและติดต่อกับลูกค้า

ผ่าน Messenger เป็นจำนวนมาก ทางเลือกนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังคนที่เคย

ติดต่อกับธุรกิจของคุณอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการตอบสนองต่อช่องทางการสื่อสารของ

คุณเป็นอย่างดี และอาจทำให้คุณสามารถกระตุ้นยอดขายด้วยการขายสินค้าและบริการเสริมให้กับลูกค้ากลุ่ม

เดิมของคุณได้ 

  1. คนที่เคย save เพจหรือเนื้อหาของคุณ (People Who Saved Your Page or Any Post)

ตัวเลือกนี้จะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคย save เพจหรือเนื้อหาบนเพจของคุณ ซึ่งการเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้

เป็นการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในเนื้อหาและเพจของคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นการพุ่งเป้าไปยัง

คนกลุ่มนี้อาจสร้างโอกาสให้คุณสามารถกระตุ้นให้พวกเขาเลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณได้มากขึ้น 

และด้วยเครื่องมือ Facebook Page Engagement Custom Audience กับตัวเลือก 6 อย่างนี้ คุณจะสามารถ

สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดช่องทางการขายของคุณจากกลุ่มคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ

ของคุณผ่าน Facebook ได้  

Comments (1)

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ