สร้าง Brand Logos ได้อย่างมืออาชีพ ด้วย 5 องค์ประกอบ

สร้าง Brand Logos ได้อย่างมืออาชีพ ด้วย 5 องค์ประกอบ

การสร้างแบรนด์และประชาสัมพันธ์

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

8 ต.ค. 2018, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

เพราะโลโก้ไม่ใช่แค่การออกแบบ แต่ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ด้วย ซึ่ง “Brand Logos” ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามหรือเป็นสัญลักษณ์แทนธุรกิจเพียงเท่านั้น โลโก้ที่ดี จะต้องสามารถสื่อสารและจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็น

 

การออกแบบ “Brand Logos” จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะนอกจากความสวยงามและความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์แล้ว “Brand Logos” ยังต้องทำหน้าที่สื่อความหมาย และต้องเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ด้วย โดยผลวิจัยจาก Marketo x Column Five ในทางจิตวิทยา ร้อยละ 93 ของการตัดสินใจซื้อ เกิดขึ้นจากการมองเห็นภาพ

 

การสร้าง “Brand Logos” จึงประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวคิด (Concept)

ก่อนจะเริ่มการออกแบบโลโก้ เราจำเป็นต้องวางคอนเซปต์ก่อน เพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบโลโก้ ซึ่งคอนเซปต์ในการออกแบบโลโก้นั้น ประกอบไปด้วย สี รูปทรง ตัวหนังสือ และลายเส้น โดยจะต้องวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้สร้างสรรค์โลโก้แบรนด์ออกมาได้ง่ายมากขึ้น

 

2. ลักษณะ (Type)

เมื่อได้คอนเซปต์ในการออกแบบโลโก้แล้ว สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

- ลักษณะที่ 1: Wordmark

Wordmark เป็นโลโก้ที่ออกแบบโดยการนำตัวอักษรเพียงอย่างเดียวมาจัดวางเรียงเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า logotype ยกตัวอย่างแบรนด์ Air Asia, PRADA, BURBERRY, Virgin เป็นต้น

- ลักษณะที่ 2: Letterform

โลโก้ลักษณะนี้จะหยิบเอาตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวมาสร้างให้มีความพิเศษและน่าจดจำมากขึ้น เช่น McDonald’s, Airbnb

- ลักษณะที่ 3: Pictorial

รูปภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นและจดจำได้ง่าย มีลักษณะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์ทั้งสิ้น เช่น Starbucks, Snapchat, Food Panda, Twitter

- ลักษณะที่ 4: Abstract

โลโก้ที่มีลักษณะเป็น Abstract แต่ไม่ได้สื่ความหมายออกมาโดยตรง แต่สามารถจดจำได้ง่าย เช่น Audi, Apple, Nike

 

3. สี (Colour)

การเลือกใช้ “สี” เป็นสิ่งหนึ่งที่นักออกแบบต้องให้ความสำคัญ เพราะ “สี” ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้เสมอ ซึ่ง “สี” ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยร้อยละ 85 ของคะแนนเสียงมองว่า “สี” คือเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้า

 

การเลือกสีให้กับโลโก้แบรนด์นั้น อาจต้องคำนึงว่า “สี” มีอิทธิพลกับอารมณ์และการจดจำมากถึง 80% และทำให้นึกถึงแบรนด์เพิ่มถึง 82% อีกด้วย เพราะสีจะช่วยดึงดูดความสนใจอละการตัดสินใจให้ความสนใจได้ โดยใช้เวลาเพียง 2.5 วินาทีเท่านั้น

 

4. ตัวหนังสือ (Font)

เช่นเดียวกันกับสี แบบของตัวหนังสือก็สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้เช่นกัน ซึ่งการเลือกใช้ฟอนต์ในการสร้างโลโก้ของแบรนด์ ควรคำนึงถึงประเภทของธุรกิจด้วย

ยกตัวอย่าง ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ควรเลือกใช้ตัวหนังสือตัวหนา ที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือ และมีความสะอาด ไม่มีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาเติมแต่งให้ดูรกเลอะเทอะ กลับกัน หากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวาน ความเลือกฟอนต์ที่มให้ความสนุกสนาน เพื่อสร้างน่ารักและความเป็นกันเอง

 

5. รูปทรง (Shape)

ไม่ใช่เพียงคอนเซปต์ ลักษณะ ตัวหนังสือและสีเท่านั้นที่ช่วยสร้างการจดจำที่ดี รูปทรงของโลโก้ ก็เป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยสร้างการจดจำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยแบรนด์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ที่สุดคือ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รองลงมาคือทรงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 

เมื่อสร้างโลโก้จากทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว ผู้ที่พบเห็นจะสัมผัสถึงบุคลิกภาพและความโดดเด่นของแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้และทำให้จดจำแบรนด์ได้ง่ายมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังทำให้คุณรู้สึกมั่นใจ ทำให้แบรนด์ดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

Comments