รู้จัก Marketing 5.0 ปรับกลยุทธ์ต่อยอดทางธุรกิจ

รู้จัก Marketing 5.0 ปรับกลยุทธ์ต่อยอดทางธุรกิจ

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

7 ส.ค. 2019, 17:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

‘Marketing 5.0’ อาจเป็นคำติดหูมาระยะหนึ่งแล้ว จากแนวคิดของจอห์น เอเลียต (John Ellett) ซีอีโอแห่ง nFusion และนักเขียนหนังสือการวางแผนการตลาด The CMO Manifesto : A 100-Day Action Plan for Marketing Change Agents อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์นิตยสารฟอร์บ (Forbes) ด้วย

 

จอห์น เอเลียต ได้นิยามไว้ว่า “Marketing 5.0 is both disruptive and additive to previous eras. Now, marketing clouds. And Marketing 5.0 is winning in the Age of personalized Omni-channel experiences”

 

นั่นหมายความว่า การทำการตลาดแบบเดิมๆ หรือเพียงการตลาด 4.0 อาจไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค! แต่การจะหันมาใช้ Marketing 5.0 นั้น มิใช่เพียงการเปลี่ยนแพลตฟอร์มทางการตลาด แต่จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมและเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นด้วย

 

ย้อนกลับไปดูการตลาดยุค 1.0 โดยมากการเปิดรับข่าวสารยังคงรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ ยุค 2.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปิดรับข่าวสารโดยสื่อวิทยุและโทรทัศน์เข้ามาแทนที่ ต่อมายุค 3.0 เข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้คนให้ความสนใจเปิดการรับรู้ผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และในสู่ยุค 4.0 ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ให้ความสนใจสิ่งที่อยู่บนสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดีย ก่อนที่ไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 ที่ประเทศญี่ปุ่นออกตัวนำร่องไปก่อนแล้ว

 

ด้วยยุค 5.0 เป็นยุคที่มีความหลากหลายในการใช้เลือกใช้สื่อและแพลตฟอร์ม (Omni-Channel) ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Email Marketing, CRM, Event, Social Media หรือ Online Video ที่สามารถเข้าถึงได้แบบ Real Time

 

แบรนด์ต้องเตรียมรับมืออย่างไร

 

แบรนด์ควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าจากแพลตฟอร์มที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล (DATA) เชื่อมโยงช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์กับลูกค้าเป็นหลัก (Customer Experience)

 

ยกตัวอย่างพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักช้อป Gen Z ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่าการซื้อออนไลน์ ต่างจาก Gen M ที่ยังคงเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าออกไปซื้อสินค้าในร้านค้า แต่นั่นไม่ได้หมายความนอกเหนือจากร้านค้าแล้ว ช่องทางอื่น ๆ จะไม่สำคัญ แบรนด์ยังต้องทำการตลาดให้ครอบคลุมทั่วทุกช่องทาง

 

อีกทั้งความต้องการของคนกลุ่ม Gen Z ค่อนข้างแตกต่างจากเจเนอเรชั่นอื่น ซึ่งการทำการตลาดยุคใหม่อาจต้องให้ความสนใจในเรื่องของส่วนลด การจัดส่งคืนฟรี สินค้าที่แตกต่างไม่เหมือนใคร แบรนด์จึงควรคำนึงถึงในการทำการตลาดเพื่อดึงดูดใจและทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ตัดสินใจซื้อสินค้า

 

แม้ว่าผู้บริโภคในยุคการตลาด 5.0 จะหาข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แต่ช่องทางออฟไลน์ก็ยังมีความจำเป็น เพราะยังมีการค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้หรือไม่ด้วยComments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ