รู้จัก “STP Marketing”

รู้จัก “STP Marketing”

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

26 เม.ย. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

STP marketing เป็นกลยุทธ์ที่สร้างมาจากแนวคิดเพื่อตีกรอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้การวางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้น (แบ่งส่วน เลือกเป้า กำหนดจุด)

 

Segmentation คือการแบ่งส่วนตลาด ได้หลายแบบตามรูปแบบสินค้าและบริการ จากความจริงที่ว่าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทั้งหมด การแบ่งส่วนตลาดนี้จึงสำคัญต่อการวางแผนธุรกิจ และการทำ Segment ทำให้เราวางแผนการทำการตลาดตรงกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

  • Demograpgic Segmentation แบ่งตามลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ฯลฯ

  • Psychograpgic Segmentation แบ่งตามลักษณะจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ

  • Geographic Segmentation แบ่งตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ เช่น ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันตก หรือแบ่งตามขนาดของเมือง เป็นต้น

  • Behavior Segmentation แบ่งตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ อัตรการใช้ สถานะของผู้ใช้ ผลประโยชน์ที่มองหา โอกาสในการใช้ ช่วงเวลาที่ซื้อ ขนาดในการซื้อ เป็นต้น

 

Targeting คือการเลือกตลาดที่เป็นเป้าหมาย หรือการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเป็นกลุ่มใด เช่น mass market หรือ segment market หรือ niche market

 

Positioning คือการกำหนดจุดยืนหรือตำแหน่งของสินค้าและบริการว่าธุรกิจของเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร จุดยืนหลัก ๆ 3 ด้านคือ

  • ด้านอารมณ์ เน้นด้านภาพลักษณ์ บรรยากาศ และอารมณ์ร่วม ถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

  • ด้านการใช้งาน เน้นเกี่ยวกับคุณภาพ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการใช้งาน รวมทั้งความคุ้มค่า

  • ด้านความแตกต่าง เน้นสร้างความแตกต่าง แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ำใคร และไม่สามารถหาสิ่งมาทดแทนของเราได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นเดียวกัน ไม่ต้องแข่งขันเพราะเป็นสินค้าใหม่

 

ขั้นตอนการทำ STP Marketing 3 ขั้นตอน

 

1. Marketing Segmaentation แบ่งได้เป็น 2 ขั้นคือ

  • Mass คือการตลาดที่วางแผนเพื่อขายผู้บริโภคทุกคน

  • Segment คือการตลาดที่ขายเฉพาะกลุ่ม

 

2. Target Market หรือ Target Groupคือการแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคตามความเหมาะสม

 

3. Positioning Strategy คือการกำหนดจุดยืนของธุรกิจของเรา เป็นการตั้งตำแหน่งของสินค้าโดยต้องศึกษาคู่แข่งของเราและประเมินความสามารถของเราอย่างเหมาะสมเพื่อให้เราสามารถวางตำแหน่งสินค้าและบริการของเราได้โดยไม่ทับซ้อนกับคู่แข่ง

 

STP ถือเป็นการแผนการตลาดที่ควรทำตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่จะ Guideline การทำธุรกิจของเราเองว่าจะไปในทิศทางไหน เพราะถ้าเราเริ่มต้นทำธุรกิจโดยไม่มีแผนหรือเป้าหมายที่ชัดเจน เราอาจจะเหมือนคนหลงทางและเสียเวลาเสียเงินไปมากกว่างบที่ตั้งไว้ได้

 

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ