รู้จัก Digital ID (NDID) ดีอย่างไร

รู้จัก Digital ID (NDID) ดีอย่างไร

เทคโนโลยี

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

13 ก.ย. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

 

ต้องยอมรับว่าวันนี้การไปติดต่อธุรกรรมที่ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนก่อนแล้ว นั่นก็เพราะสาขาของธนาคารต่าง ๆ ลดจำนวนลงไปมาก แต่ภายในปีนี้หากคุณอยากเปิดบัญชีธนาคารใหม่ (ที่ไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) จะไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้ว

 

อยากให้คุณรู้จักกับ Digital ID กันสักนิด เพราะต่อไปสิ่งนี้จะทำหน้าที่ได้เหมือนกับบัตรประชาชนของเราดี ๆ นี่เอง จากเว็บไซต์ของ www.digitalid.or.th ให้ข้อมูลว่า “Digital ID คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยทำให้อุปสรรคต่าง ๆ ของประเทศที่มีมายาวนาน บรรเทาเบาบางลง อาทิ ความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจ, การปลอมแปลงเอกสาร หรือการสวมสิทธิ์ต่าง ๆ” 

 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนี้ คนไทยจะเริ่มได้ใช้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยเริ่มที่ธุรกิจธนาคารเป็นอันดับแรก จากนี้ไปเราสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ยังไม่เคยมีบัญชีมาก่อนผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว รวมถึงการเปิดบัญชีหุ้น การซื้อประกันชีวิต และอื่น ๆ เพียงแค่ต้องมีบัญชีธนาคารและได้ทำการระบุตัวตน (Digital ID) ไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมาก่อนแล้ว และใช้ข้อมูลของลูกค้าที่เคยมีไว้สามารถนำมายืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ทันที ในอนาคตยังสามารถยืนยันตัวตนจากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล และชาวต่างชาติต่อไป

 

ดังนั้นข้อดีที่เห็นแน่ ๆ ก็คือต่อไปการทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาอีกแล้ว การเซ็นเอกสารก็ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในกระดาษเพื่อเป็นหลักฐาน และที่สำคัญเราสามารถทำที่ไหนก็ได้ ช่วยลดทั้งเวลาและความยุ่งยากอย่างที่ผ่าน ๆ มา

 

ก่อนหน้านี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Facial Recognition KYC หรือการพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยใบหน้าสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารที่สาขามาแล้ว จึงได้เริ่มมีการขยายไปสู่การเปิดบัญชีผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารในระยะที่สอง โดยมี บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ประชาชนสามารถพิสูจน์และระบุตัวตนเมื่อต้องการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

 

นอกจากการสแกนใบหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวตนบุคคลแล้ว ยังมีเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าในอีกไม่นานลูกค้าจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ ได้อีกด้วย

 

Digital ID ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วกว่า เช่น การขอเอกสารจากภาครัฐ การใช้กระบวนการนี้จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างกระดาษลงไปได้อีกมาก และสำหรับการทำธุรกรรม กระบวนการนี้ยังทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ยากต่อการปลอมแปลง

 

ข้อดีในด้านอื่นที่เห็นก็ยังมี เช่น ในด้านการแพทย์ การเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วย กรุ๊ปเลือด ข้อมูลการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ก็ยังสามารถทำได้เพียงแค่เจ้าของข้อมูลกดปุ่มอนุญาตให้มีการเปิดเผยได้เท่านั้น

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าหวังว่าจะพอมองเห็นว่า Digital ID สำหรับประเทศไทยได้เริ่มต้นแล้ว และเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ลดขั้นตอน ลดเวลา อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนไทยได้ในทุก ๆ กลุ่มรวมถึงมีความความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล เพราะใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติ (Biometric Authentication) และข้อมูลประชากร จึงทำให้การแฮกข้อมูลยากมากขึ้น เรียกได้ว่าเราสามารถทำธุรกรรมได้ปลอดภัย ง่ายและรวดเร็ว ใครจะมาปลอมตัวเป็นเราคงยากแล้วล่ะคุณ

 

 

รู้จัก Digital ID (NDID) ดีอย่างไร

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ