มารู้จัก 5 เทรนด์สังคมที่จะมีบทบาทในภาคธุรกิจช่วงปี 2562-2563

มารู้จัก 5 เทรนด์สังคมที่จะมีบทบาทในภาคธุรกิจช่วงปี 2562-2563

การตลาด

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

21 พ.ย. 2019, 10:04 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

มารู้จัก 5 เทรนด์สังคมที่จะมีบทบาทในภาคธุรกิจช่วงปี 2562-2563 

 

เมื่อ 12 ปีก่อน ตอนที่ apple ได้เปิดตัว iPhone เครื่องแรกของโลก คงไม่มีใครคาดฝันถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่ตามมา จุดกำเนิดของ iPhone ในยุคนั้นเปรียบเสมือน Big **** ของแอพพลิเคชั่นนับล้าน และนับแต่นั้นมา

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมของมนุษยชาติระลอกแล้วระลอกเล่า จากการที่เราเติบโตมากับ

คำสั่งสอนของบุพการีไม่ให้รับขนมจากคนแปลกหน้า ทุกวันนี้เราไหว้วานคนแปลกหน้าให้ไปซื้อขนมมา

ส่งให้เราถึงที่เป็นกิจวัตร เราเคยถูกสอนไม่ให้ขึ้นรถไปกับคนแปลกหน้า แต่ทุกวันนี้เราเรียกให้คนแปลกหน้า

มารับพร้อมส่งที่อยู่บ้านของเราไปให้พวกเขา ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนในสังคม

จนกลายเป็นปัจจัยที่ 6, 7 และ 8 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันย่อมกระทบ

ภาคธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ลองมาดู 5 เทรนด์สังคมที่จะเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจช่วงปี 2562-2563 นี้กัน:

 

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับ 4G หรือมากกว่านั้น คุณอาจพบได้ว่าการรอคอยเพียงแค่

ระดับวินาทีก็นับว่านานเกินทนแล้ว ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่เทคโนโลยีของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คได้พัฒนา

มาจนถึงทุกวันนี้ การรอคอยกลายเป็นสิ่งที่สังคมในทุกวันนี้รับไม่ได้อีกต่อไป หากจะสั่งสินค้าก็คาดหวังว่า

จะต้องได้รับการยืนยันทันทีที่กดจ่ายเงิน หากจะเรียกรถมารับก็ต้องได้รับการตอบรับในทันที หรือหากรู้สึกหิวก็

สามารถจัดการได้ด้วยปลายนิ้ว และที่สำคัญ หากกำลังดูซีรีส์เรื่องโปรด การถูกโฆษณายาวเพียง 5 วินาทีเข้า

มารบกวนก็นับเป็นเรื่องรำคาญใจที่สุดแล้ว ดังนั้นธุรกิจในช่วงปีหรือสองปีนี้จะต้องคำนึงถึงความคาดหวังของผู้

บริโภคที่จะต้องได้รับการตอบรับบริการแบบทันทีทันใด 

 

ความจริงใจและความโปร่งใสจากแบรนด์ (Authenticity) 

 

ปัจจุบันสื่อโซเชียลต่าง ๆ ได้เปลี่ยนโฉมวงการสื่อโดยการให้อำนาจในการเผยแพร่สื่อและข้อมูลต่าง ๆ

กระจายออกไปอยู่ในมือคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น และ

ด้วยเหตุนี้ อุปนิสัยในการเสพข้อมูลของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนเป็นนิยมเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริงในบริบทของชีวิต

จริงมากขึ้น และนิยมเสพเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นน้อยลง โดยเฉพาะเนื้อหาการโฆษณาสินค้าที่ขาดความโปร่งใส

และความจริง ดังนั้นผู้บริโภคจึงเริ่มคาดหวังให้แบรนด์สินค้าที่พวกเขาเลือกใช้มีความโปร่งใสและความจริงใจ

มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในยุคนี้คือการเติบโตของจำนวน Micro Influencer หรือผู้มีอิทธิพลราย

ย่อยที่ได้เริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเหล่าศิลปินดาราและเซเลบริตี้ต่าง ๆ 

 

การให้คุณค่ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Naturality) 

 

หนูน้อย เกรตา ธันเบิร์ก กับการออกมาเรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมของเธอนั้นนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ด้วยการตื่นตัวของการใส่ใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคทำให้หลาย ๆ

คนเริ่มหาตัวเลือกของสินค้าและบริการที่จะทำให้พวกเขารู้สึก “ผิด” น้อยลงในการบริโภคสินค้าและ

บริการต่าง ๆ ดังนั้นการออกมาแสดงจุดยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจเพื่อตอบรับความต้องการของ

ผู้บริโภคในด้านนี้จึงนับเป็นเรื่องที่ธุรกิจต่าง ๆ ไม่ควรละเลย 

 

ความเรียบง่ายและการคัดกรองตัวเลือกให้ได้ในสิ่งที่ตรงใจ (Curation) 

 

ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าหากัน นับเป็นการเปิดประตูให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวเลือกของสินค้า

และบริการที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว และในบางครั้งการมีตัวเลือกเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี

ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มเบื่อหน่ายกับปริมาณของตัวเลือกที่เยอะจนเกิดพอดี หรือปริมาณของข้อมูลมากมาย

มหาศาลจนแทบจะแยกไม่ออกระหว่างเนื้อหาสาระที่เชื่อถือได้กับเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นเราจะเริ่มเห็น

แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มสร้างความเรียบง่ายขึ้นมาเป็นจุดขาย โดยการคัดสรรตัวเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงใจ

ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมากที่สุดเพื่อตัดปัญหาในการต้องเลือกของผู้บริโภค

 

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

 

อีกหนึ่งหัวข้อที่หากพูดถึงเทรนด์ในอนาคตแล้วจะต้องกล่าวถึงก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ

Artificial Intelligence (AI) ซึ่งแน่นอนว่าในปี 2562 – 2563 นี้ ก็ยังคงหนีไม่พ้นวิวัฒนาการของ AI

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค หรือการวิเคราะห์และเรียนรู้

จากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ธุรกิจในอนาคตแทบ

ทุกธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในปี 2562-2563 นี้

และด้วยความเร็วในการพัฒนาของเทคโนโลยีปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาคธุรกิจจะต้องขับเคลื่อนองค์กร

ของตัวเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ต่าง ๆ เหล่านี้ 

 

Comments