ธุรกิจเล็ก ๆ ก็ใช่ว่าไม่มีปัญหา

ธุรกิจเล็ก ๆ ก็ใช่ว่าไม่มีปัญหา

การประกอบธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

4 ต.ค. 2018, 17:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ผู้ประกอบการหลายคนหรือผู้ที่เริ่มเป็นเจ้าของกิจการอาจจะมองว่า ธุรกิจขนาดเล็กทำกำไรได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีปัญหาในการดำเนินงานเลยนั้นเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนก็ตามสามารถเกิดปัญหาในรูปแบบเดียวกันได้ ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น มีดังนี้

 

  1. ปัญหาเรื่องการสื่อสาร

  2. ปัญหาเรื่องการจัดการเวลา

  3. ปัญหาเรื่องการจ้างงานและรักษาพนักงาน

  4. ปัญหาเรื่องการฉ้อโกงและบริการ

 

4 ปัญหาหลักที่ต้องเจอและส่วนมากทุกองค์กรจะเจอปัญหาเรื่อง การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก เรียกได้ว่าการสื่อสารถือเป็นปัญหาระดับเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะหลายองค์กรประสบปัญหาเดียวกันคือ การขาดการสื่อสารที่ถูกต้องระหว่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาในการทำงานผิดพลาดตามมา หลายองค์กรจึงได้จัดให้มีการประชุมและสร้างกิจกรรมที่ให้พนักงานมีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น เพื่อลดช่องว่างในการทำงานและการเกิดปัญหาในการสื่อสาร

 

ต่อมาเป็น การจัดการเวลา เป็นสิ่งที่สำคัญอีกเช่นกันเพราะต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้มีการให้บริการในเวลาที่สอดคล้องกันทั้งพนักงานและลูกค้า เช่น เวลาเปิดปิดร้านและเวลาเข้างานและออกงานของพนักงาน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานและเวลาในการขายลูกค้า ถ้ามีการบริหารจัดการเวลาที่ดีจะทำให้เราไม่สูญเสียโอกาสในการขายและการทำงาน

 

การจ้างงานและสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่มีอัตราการเข้าออกงานบ่อยเกินไป เพราะจะทำให้การดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้าในการฝึกงานพนักงานใหม่ จึงต้องมีกฎระเบียบในการทำงานและสวัสดิการเพื่อเอื้อเฟื้อความคุ้มค่าในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย

 

ปัญหาสุดท้ายที่ผู้ประกอบการมักเป็นกังวลคือ การฉ้อโกงของพนักงานและการใส่ใจในการให้บริการลูกค้า เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานทันทีและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ดังนั้น เราต้องมีการป้องกันรอยรั่วจากการฉ้อโกงและการบริการที่ไม่เหมาะสมของพนักงานเราเองอย่างเคร่งครัด โดยอบรมและมอบรางวัลให้พนักงานที่มีความขยันและซื่อสัตย์ต่อองค์กร และแสดงโทษที่จะเกิดขึ้นหากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วย

 

นี่อาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนมองข้ามเรื่องเล็กน้อยของธุรกิจแต่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในการทำธุรกิจได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามปัญหาเล็ก ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

Comments