การทำธุรกิจแบบลีน

การทำธุรกิจแบบลีน

การประกอบธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

19 ธ.ค. 2017, 17:37 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

“Lean” เป็นแนวทางที่ได้ผลมากที่สุด หรือเรียกว่าเป็นต้นทุนที่ได้ผลมากในการทำธุรกิจ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องในการขจัดความสิ้นเปลือง สูญเปล่า ในทุกกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดมูลค่า

 

หนึ่งในความท้าทายของผู้ประกอบการคือการลดต้นทุนให้ต่ำลง การหาวิธีการที่จะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุดคือสิงที่ผู้ประกอบการต้องการ นี่คือคำแนะนำ:

 

“Lean” คือการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้ามากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด และนี่อาจเป็นคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ประกอบการที่จะลดความสิ้นเปลืองของธุรกิจและเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

 

1. ต้องใจแข็ง

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และกำจัดกระบวนการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพด้วยวิธีการใหม่ กิจกรรมหรือการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่าให้แก่บริษัทต้องตัดออก ยกตัวอย่าง การวางแผนการเดินทางเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด หรือเปลี่ยนจากการเดินทางเพื่อไปประชุมมาเป็นการประชุมทาง video call ผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ แทน

 

2. เชื่อมั่นในตัวพนักงานของคุณ

ลองให้อำนาจหรือลองฟังความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ พนักงานอาจมองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่คุ้มค่า พวกเขาอาจแนะนำให้ทำตามนโยบายนำอุปกรณ์ของคุณเอง (BYOD) ในที่ทำงาน ซึ่งอาจช่วยประหยัดการลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทได้แม้ว่าจะมีข้อบังคับและข้อตกลงบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับก็ตาม

 

3. ปรับเปลี่ยน

ใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ กระดาษและซองจดหมายควรต้องมีการใช้ซ้ำอีกครั้ง หรือแม้เฟอร์นิเจอร์อาจต้องได้รับการตกแต่งใหม่และใช้ซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น คุณตกแต่งสำนักงานใหม่ได้ภายใต้งบประมาณที่มีการควบคุม แต่ก็ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีได้

 

4. ศักดิ์ศรีของแรงงาน

ในฐานะของหัวหน้าทีมต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมการทำงานอย่างหนึ่งคือ ไม่มีตำแหน่งงานไหนที่ไม่สำคัญ เพราะนี่คือการสร้างความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการลีนธุรกิจอย่างคล่องตัว

 

5. งบประมาณและการกำหนดแผนงานอย่างชัดเจน

กำหนดส่วนประกอบค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทและตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอกระแสเงินสดโดยการซื้อสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น การมีกระบวนการที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงานหมายความว่าคุณจะสามารถระบุและจัดการกับปัญหาได้อย่างง่ายดายด้วยการตอบสนองต่อวิกฤติและปรับปรุงการทำงาน

 

6. มีความคิดสร้างสรรค์และลดต้นทุน

คิดหาวิธีใหม่ในการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย วิธีหนึ่งในการปรับสมดุลค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์คือการให้มีการรวมกลุ่มกันของคนที่มีประสบการณ์มาก่อนกับคนที่มีประสบการณ์น้อย และให้พนักงานที่มีประสบการณ์แล้วมาสอนพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยซึ่งจะดีต่อธุรกิจ การทำงานรูปแบบนี้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเพื่อในอนาคตธุรกิจที่ต้องการพนักงานมากขึ้น

 

7. เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ในท้ายที่สุดเพื่อให้ธุรกิจยันหนึ่งมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและความคิด เทคนิคการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจะกลายมาเป็นสิ่งที่ฝังแน่นในวิถีชีวิตของพนักงานทุกคน

 

การทำธุรกิจแบบลีนคือการจัดการที่พอดีกับขนาดองค์กร และด้วยการจัดการที่ฉลาดนั่นคือการทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก หลายครั้งที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนแบบตรงๆ ซึ่งไม่ใช่ การทำธุรกิจต้องทำให้ยั่งยืนและด้วยการลีนองค์กรจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาว

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ