กลยุทธ์สร้างแบรนด์แบบ Digital-Centric Branding

กลยุทธ์สร้างแบรนด์แบบ Digital-Centric Branding

กลยุทธ์

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

281 week ago — ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เห็นได้ชัดกับธุรกิจคือ การทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น offline หรือ online เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจทั้งด้านผู้ขายและผู้ซื้อ เมื่อก่อนการทำธุรกิจเราให้ความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการกำหนดการสร้างสินค้าและบริการ แต่ปัจจุบันหลายธุรกิจได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการสร้างสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรือที่เรียกว่า Digital Centric เป็นการใช้เทคโนโลยีกำหนดจุดศูนย์รวมของทุกอย่างในการทำธุรกิจ เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในยุค Digital Age เช่น ธนาคารมีระบบ Digital Banking ไว้รองรับการทำธุรกิรรมของลูกค้า หรือแม้แต่การสร้าง E-marketplace เพื่อเป็นศูนย์รวมให้กับร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ

 

หัวใจหลักของการทำ Digital Centric คือการตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง จากการทำการตลาดแบบเดิมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เป็น 5A เพื่อให้ตอบรับการพฤติกรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 5A แยกเป็นดังนี้

 

A1 = Aware การสร้างการจดจำหรือการรับรู้

A2 = Appeal การดึงดูดใจ

A3 = Ask การสอบถามหาข้อมูล

A4 = Act การลงมือทำตัดสินใจซื้อ

A5 = Advocate การซื้อซ้ำ

 

 

เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลในการซื้อขายของคนในปัจจุบันมากขึ้น ก็ทำให้พฤติกรรมการทำธุรกิจเปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะดิจิทัลเป็นการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Transformation นั่นเอง ปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือแม้แต่ Start up เองก็ตามยังต้องอาศัยข้อมูลและความเชื่อถือจากการค้นหาออนไลน์ เพื่อวางแผนในการทำการตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและสินค้าได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ทำให้การปรับตัวด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าดิจิทัลจะมาแทนที่การตลาดแบบดั้งเดิมหรือว่ามาฆ่าสื่อเก่า ๆ เพียงแค่ดิจิทัลเข้ามาเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและผู้บริโภคให้เข้าถึงกันมากขึ้น

 

กลยุทธ์สร้างแบรนด์แบบ Digital-Centric Branding

Comments