ตั้งงบประมาณการลงทุนปี 62

ตั้งงบประมาณการลงทุนปี 62

ภาษีและการตรวจสอบ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

31 ม.ค. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

ใคร ๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และอยากลงทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอีกหลายทาง ในขั้นแรกเราคงต้องศึกษาธุรกิจที่เราต้องการลงทุน โดยวัดระดับความเสี่ยงของการลงทุนและการคาดการณ์กำไรหรือขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตั้งทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนตัวและรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ เพื่อคำนวณรายจ่ายที่แท้จริงที่ธุรกิจต้องจ่าย โดยอาจแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้

 

  1. เงินหมุนต่อเดือนของธุรกิจ

คือเงินที่เป็นต้นทุนของธุรกิจที่ต้องจ่ายทุกเดือน และอาจจะมีการเพิ่มหรือลดลงแล้วแต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 

  1. เงินเดือนของเจ้าของบริษัท

ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองและเก็บเป็นค่าใช้จ่าย เพราะเราไม่สามารถเอากำไรที่บริษัทได้มาทั้งหมดมาเป็นเงินเดือนของเราเอง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่มีเงินสำรองในการทำธุรกิจเมื่อเกิดปัญหา

 

  1. ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนของธุรกิจ

เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง ฯลฯ เพื่อจะได้ขยายหรือกำหนดขนาดของธุรกิจของเรา

 

  1. กำไรและขาดทุนต่อเดือน

เพื่อให้ธุรกิจมีเงินเก็บและขยายธุรกิจเพิ่ม

 

การแบ่งงบการลงทุนของผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ให้ความอุ่นใจว่าธุรกิจของเราจะไปรอด ดังนั้น ควรแบ่งสัดส่วนการลงทุนและรายจ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ขาดทุนเพราะการไม่วางแผน

 

นอกจากการจัดสรรงบประมาณการลงทุนให้เป็นสัดส่วนและเป็นระบบแล้ว ยังต้องไม่ลืมที่จะดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินอีกด้วย เพราะอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินแต่ละปีนั้นไม่เท่ากัน ทำให้เราต้องประเมินกำลังความสามารถในการผ่อนชำระให้กับธนาคารในแต่ละเดือน เนื่องจากดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคารเป็นต้นทุนของการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการควรประเมินการลงทุนและรายจ่ายในแต่ละเดือนให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดเงินสะดุดในระหว่างการดำเนินธุรกิจ

 

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ