ธุรกิจแฟรนไชส์ยังไปได้สวย

ธุรกิจแฟรนไชส์ยังไปได้สวย

แรงบันดาลใจ SME

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

17 เม.ย. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การเป็นเจ้าของธุรกิจถือเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะได้เป็นนายตัวเอง ได้คิด ได้ตัดสินใจ มีอิสระในการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินทุนมากขนาดที่จะไปเปิดกิจการได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การซื้อแฟรนไชส์เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับเจ้าของรายใหญ่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 

เนื่องจากเจ้าของธุรกิจรายใหญ่มีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว แต่อยากขยายสาขาหรือกิจการเพื่อให้ธุรกิจเกิดรายได้และโตไปอีกขั้น การสร้างธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เป็นการทำธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน มีกลยุทธ์ การบริหารจัดการภายใต้กติกาเดียวกัน

การสร้างระบบแฟรนไชส์ทำให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปนั้นเป็นผู้ดูแลกิจการเหมือนกับเจ้าของใหญ่ ทำให้ปัญหาการจ้างงานหรือการบริหารงานมีความวุ่นวายน้อยลง

 

กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ มีดังนี้

  1. อาหาร

  2. บริการ

  3. การศึกษา

 

เจ้าของใหญ่ที่ขายแฟรนไชส์ให้ผู้อื่นเรียกว่า แฟรนไชส์ซอ (Franchisor) เป็นเจ้าของใหญ่ที่ต้องการขยายกิจการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ แต่อาจจะไม่ถนัดในการบริหารงานในพื้นที่นั้น จึงจำเป็นต้องสร้างเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้มีคนมาดูแลและบริหารจัดการแทน

 

ผู้ซื้อแฟรนไชส์เรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) เป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์มาดำเนินกิจการเพิ่มเติมจากเจ้าของใหญ่ เพราะการซื้อแฟรนไชส์เป็นเป็นการลงทุนการทำธุรกิจที่ใช้งบน้อยกว่าการตั้งทำธุรกิจใหม่ เพราะบริษัทแม่ได้สร้างพื้นฐานของธุรกิจไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Branding การทำการตลาด การขาย ราคา บริษัทแม่ต้องคิดคำนวณไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อผู้ที่บริหารและซื้อแฟรนไชส์ต่อสามารถดำเนินธุรกิจได้เลย ถ้าแฟรนไชส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีผลกำไรจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

สร้างโอกาสแฟรนไชส์ให้ไปได้สวย

  1. ทำการตลาดด้วย Micro Influencer เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและน่าเชื่อถือ

  2. ให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ให้โอกาสพนักงานได้บริหารและดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง ให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เพราะพนักงานรู้และจัดการกับปัญหาของงานได้ดีกว่าคนข้างนอก

  3. ทำแฟรนไชส์เพื่อผู้หญิง เพราะผู้หญิงมีกำลังและความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยที่เป็นผู้หญิงและสามารถดำเนินงานได้ดีอีกด้วย

  4. ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ นอกจากการขายในประเทศแล้ว ยังเห็นว่ามีแฟรนไชส์ที่ออกไปต่างประเทศได้ นั่นคือโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกโดยมีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนดำเนินธุรกิจ

  5. การยื่นกู้ ถ้าเรามีแผนงานหรือสัญญาในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสการได้กู้เงินในการทำธุรกิจมีสูงมาก เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถมีกำลังในการจ่ายหนี้ในทุกเดือนได้หรือไม่

 

ดังนั้น การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเองอีกด้วย

 

ธุรกิจแฟรนไชส์ยังไปได้สวย

Comments