สร้างความต่างในยุคดิจิตอล

สร้างความต่างในยุคดิจิตอล

กลยุทธ์

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

27 ธ.ค. 2017, 11:29 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ปัจจุบันเรียกได้ว่าเราก้าวผ่านยุค Analog เข้ามาเป็นยุค Digital อย่างเต็มตัวเพราะทุกอย่างใช้ Internet ในการเชื่อต่อและเข้าถึงคนทุกคน มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและทำให้โลกมีวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นธุรกิจที่จะอยู่รอดอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มีสายป่านยาวเสมอไป แต่เป็นธุรกิจที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราอาจเคยได้ยินข่าวว่ามีหลายบริษัทปิดตัวลงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับหรือศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไว้ล่วงหน้า

 

วิธีที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนั้น ต้องคิดให้ครบรอบด้านเพื่อที่จะสร้างตลาดให้เป็น Blue Ocean เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่ดีกว่าคู่แข่งแล้ว การสร้างความต่างคือการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจอีกด้วย Blue Ocean เริ่มจากคิดวิธี ขจัด ลด ยก สร้าง สิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจของเราก่อน ศึกษาสิ่งที่คู่แข่งหลายๆ รายทำ และสร้างให้เหนือกว่า สิ่งที่ไม่ควรทำคือการตัดราคาเพื่อให้ชนะคู่แข่งเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจคุณเสมอไป

 

แนวทางการสร้างความแตกต่างเพื่อธุรกิจในยุคดิจิตอลมีดังนี้:

  • ตั้งราคาเหมาะสม ต้องประเมินองค์ประกอบต้นทุนและกำไรของสินค้าให้สมเหตุผล เพราะการตั้งราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณ

  • สะดวกสบายในการเข้าถึง การให้บริการหรือการบริโภคสินค้า สินค้าและธุรกิจของคุณอาจจะไม่ได้เป็น Monopoly ดังนั้น การเข้าถึงลูกค้าให้เร็วและง่ายคือกลยุทธ์ที่เป็นข้อได้เปรียบในการขาย เพราะลูกค้าชอบความสะดวกสบายในการเข้าถึง

  • ตรวจสอบคุณภาพเสมอ ของสินค้าและบริการ เพราะหลายครั้งเรามองข้ามความต้องการของสินค้าและโทษว่าทำโฆษณาไม่ดีหรือทำการตลาดไม่ดี แต่แท้จริงแล้วข้อผิดพลาดอาจอยู่ที่ตัวสินค้าเราแต่แรกก็เป็นได้

  • มีความพร้อม ควรมีของพร้อมส่งและสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าและบริการหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วในทันทีหรือรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ยิ่งตอบรับเร็วยิ่งทำให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นเท่านั้น

  • สร้างความน่าเชื่อถือ ทำการรีวิวเพื่อการบอกต่อแบบปากต่อปากให้กระจายความน่าเชื่อถือไปในวงของผู้บริโภค โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่เป็นสื่อกลางการกระจายความน่าเชื่อถือได้เร็วที่สุด

  • รักษามาตรฐาน ต้องคงมาตรฐานของสินค้าหรือบริการไว้โดยที่ไม่ลดคุณภาพลง ถึงแม้ต้นทุนจะเพิ่มมากขึ้น ควรจะใช้กลยุทธ์อย่างอื่นเพื่อหากำไรทดแทน

  • ยึดมั่นคุณธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้อง เพราะยิ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจและทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดี

 

ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์สร้างความต่างในยุคดิจิตอลขั้นพื้นฐานเพื่อนำธุรกิจออกไปสู่ Blue Ocean และสร้างกำไรให้ธุรกิจในการปรับตัวระยะยาว โลกเปลี่ยนไปทุกวันฉะนั้นเราควรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ การวางแผนล่วงหน้าคือการรับมือที่ดีต่อธุรกิจของเราเอง

 

สร้างความต่างในยุคดิจิตอล

Comments