กลยุทธ์เอาชนะใจลูกค้ากลุ่ม LGBT

กลยุทธ์เอาชนะใจลูกค้ากลุ่ม LGBT

กลยุทธ์

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

30 พ.ย. 2018, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

หากสังเกตให้ดี ๆ สังคมไทยขณะนี้เปิดกว้างและให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ซึ่งหากลองศึกษาให้ดีลูกค้าในกลุ่ม LGBT ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความน่าสนใจอย่างมาก แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจกันอย่างมาก หากผู้ประกอบการจะลองมาทำความเข้าใจพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ มุมมองการใช้ชีวิต วิธีการคิดของพวกเขาเหล่านี้น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้าทั้งสี่กลุ่มนี้ได้มากยิ่งขึ้น

 

 • รู้จัก LGBT

 

หากพูดถึง LGBT หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าคืออะไร LGBT พูดแบบรวม ๆ คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นชื่อเรียกที่นำมาจากอักษรตักแรกในภาษาอังกฤษคือ ******* (เลสเบี้ยน) Gay (เกย์) ******** (ไบเซ็กชวล) และ Transgender/Transsexual (บุคคลข้ามเพศ) ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจำกัดความและแบ่งลักษณะจากเพศกำเนิด เพศสภาพ และรสนิยมทางเพศ อาจบอกว่าคำว่า LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคมก็ได้ โดยอาจแบ่งบุคคลทั้ง 4 กลุ่มแบบคร่าว ๆ ได้ดังนี้

 

 • เลสเบี้ยน คือบุคคลที่มีเพศกำเนิดและเพศสภาพในปัจจุบันเป็นผู้หญิง มีรสนิยมชื่นชอบผู้หญิงด้วยกัน
 • เกย์  คือบุคคลที่มีเพศกำเนิดและเพศสภาพในปัจจุบันเป็นผู้ชาย มีรสนิยมทางเพศชื่นชอบผู้ชายด้วยกัน
 • ไบเซ็กชวล คือบุคคลที่มีเพศกำเนิดและเพศสภาพเป็นชายหรือหญิง แต่มีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
 • บุคคลข้ามเพศ คือบุคคลที่มีเพศสภาพในปัจจุบันไม่ตรงกับเพศกำเนิด เช่น มีเพศกำเนิดเป็นชายแต่มีเพศสภาพในปัจจุบันเป็นหญิง

การแบ่งข้างต้นเป็นการแบ่งแบบกว้าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงยังสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกมาก ความหลากหลายทางเพศนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างมากจึงต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของการก้าวล่วงในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล

 

 • LGBT กลุ่มเป้าหมายทางเลือกใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง

 

ต้องยอมรับว่า คนในกลุ่ม LGBT เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจและต้องจับตามอง เพราะคนทั้ง 4 กลุ่มนี้ในปัจจุบันเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม และยังเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูง จากข้อมูลของ LGBT-Captial.com ในปี 2559 มี LGBT ทั่วโลกราว 483 ล้านคน ในเอเชียมีอยู่ราว 288 ล้านคน หรือ 60% ของชาว LGBT ทั้งหมดและมีรายงานว่า LGBT ในประเทศไทยยังมีรายได้รวมถึงประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท นอกจากกลุ่ม LGBT จะมีศักยภาพในการซื้อสูงแล้ว ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร จึงมีการจับจ่ายใช้สอยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

 

 • เข้าใจคนกลุ่ม LGBT

 

จากงานวิจัย ‘Spectrum Marketing สะท้อนมุมมองใหม่ พิชิตใจชาวสีรุ้ง’ โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) พบว่าสี่ที่กลุ่ม LGBT ชื่นชอบมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าคอ สีที่ไม่ฉูดฉาด และเน้นสีที่เข้ากับสีอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะเสื้อผ้า

 

ทั้ง 4 กลุ่มจะมีความชื่นชอบ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป มีความลักษณะที่เฉพาะของกลุ่ม มีความเป็นตัวเอง ดังนั้นหากต้องการที่จะเจาะตลาดคนในกลุ่มนี้คงต้องเข้าใจในอินไซต์ของแต่ละกลุ่มให้ลึกซึ้ง โดยงานวิจัยนี้ยังสรุปคำนิยามคาแรกเตอร์เพื่อให้เข้าใจคนกลุ่ม LGBT ได้ง่าย ๆ คือ

******* - จริงใจ / เรียบง่าย / น่ารัก, Gay - เลิศที่สุด / มีสไตล์ / แซบ, ******** - เรียบแต่โก้ / ใจดี / พูดน้อยต่อยหนัก, Transgender - สวยประหาร / สู้ไม่ท้อ / เต็มที่กับทุกสิ่ง

 

นอกจากนี้ยังได้สรุปคำแนะนำจากการวิจัยครั้งนี้เพื่อผู้ประกอบการที่สนใจจะสามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการทำการตลาด นั่นคือ กลยุทธ์ SPECTRUM

 

 • Simple สินค้าใช้งานง่ายไม่มีขั้นตอนซับซ้อนมากนักหรือบริการที่ทาให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มีการสื่อสารการตลาดโดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
 • Private สร้างกิจกรรมสาหรับกลุ่มที่มีความเหมือนกัน หรือกลุ่มเพื่อนที่รู้ใจ เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นส่วนตัว และการแสดงออกอย่างเป็นตัวของตัวเอง
 • Equality สร้างความรู้สึกเท่าเทียม ความรู้สึกของการได้รับโอกาสในสังคมอย่างเสมอภาค โอกาสในการเลือกหรือตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือใช้บริการ
 • Classy ส่งเสริมความรู้สึกดูดี มีระดับ มีรสนิยม ผ่านการเลือกใช้วัสดุสินค้า โทนสี หรือการตกแต่งบรรยากาศ ณ จุดบริการ รวมถึงการบริการอย่างมีระดับและเป็นมืออาชีพ
 • Truth สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างจริงใจ บอกความจริงไม่บิดเบือนไม่คลุมเครือ เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้ใจในกลุ่มผู้บริโภค
 • Respect ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติ การเคารพความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะได้รับการยอมรับใน สังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 • Utility สินค้าต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคได้ โดยสินค้าต้องมี คุณภาพดี ได้มาตรฐาน
 • Motivation สร้างแรงจูงใจโดยเชื่อมโยงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือสร้างแรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิต การเอาชนะปัญหา อุปสรรคโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวพันกับการยอมรับทางเพศ

 

Comments