โอกาสของไทยจากสงครามการค้า จีน-สหรัฐ

โอกาสของไทยจากสงครามการค้า จีน-สหรัฐ

แรงบันดาลใจ SME

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

18 มี.ค. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

เมื่อมหาอำนาจสองประเทศคือ จีนและสหรัฐ ทำสงครามทางการค้ากัน ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า และยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อรายได้การส่งออกของธุรกิจบางประเภทของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต

 

แต่ในวิกฤตนั้นผู้ประกอบการไทยก็ยังได้รับโอกาสสำหรับสินค้าในภาคการเกษตร เพราะทางสหรัฐฯ อาจต้องนำเข้าสินค้าภาคการเกษตรทดแทนจากที่เคยนำเข้าจากจีนโดยนำเข้าจากประเทศอื่น อาทิ ประเทศไทย เพราะประเทศไทยเองก็ส่งออกอาหารสดแช่แข็งและอาหารแปรรูปจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ อีก เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ที่อาจมีโอกาสส่งออกไปยังสหรัฐได้มากขึ้น ทดแทนสินค้าจีนที่ไม่สามารถส่งไปขายตามเดิมได้ (แต่สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นซับพลายเออร์ไปจีนอาจจะได้รับผลกระทบอยู่) ผลไม้เมืองร้อง เช่น ทุเรียน ลำไย มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มีโอกาสส่งออกไปจีนแทนที่สินค้าจากสหรัฐได้มากขึ้น และสินค้าบางประเภท เช่น อาหารแปรรูป อาหารทะเล เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องสำอางจากประเทศจีน ผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายลดภาษีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวนั่นเอง

 

สินค้าส่งออกของไทยที่เป็นโอกาสจากสงครามการค้ามี ดังนี้

 1. สินค้าเกษตร

 2. อาหารแช่แข็ง

 3. ข้าวและผลไม้

 4. อาหารทะเลแปรรูป

 5. มันสำปะหลัง

 6. พลาสติกและท่อพลาสติก

 7. แผ่นฟิล์ม

 8. ฟอยล์

 

ส่วนสินค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่

 1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 2. แผงวงจรไฟฟ้า

 3. อุตสาหกรรมยานยนต์

 

ผู้ประกอบการเมืองไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจส่งออกไปยังประเทศอื่นหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า หรืออาจจะหันมาโฟกัสการทำสินค้าหรืออุตสาหกรรมแนวใหม่ที่เป็นที่ต้องการในการส่งออก เช่น

 1. เครื่องเงิน

 2. เฟอร์นิเจอร์

 3. เสื้อผ้าสิ่งทอ

 4. เครื่องใช้ไฟฟ้า

 5. เครื่องจักร

 

เพราะเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องการและนำเข้าจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่และเป็นสินค้าที่โดนผลกระทบจากการขึ้นภาษี ผู้ประกอบกสนสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐได้โดยการมองหาอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวไม่ว่าจะเกิดสงครามการค้าหรือไม่ก็ตาม เพราะผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ตลอดเวลา โดยคว้าโอกาสจากวิกฤตทางการค้าให้เป็นของตัวเอง

 

Comments

พบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? สามารถค้นหาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้ใน จุดประกาย SME

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

พบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? สามารถค้นหาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้ใน จุดประกาย SME

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ