ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้ดูดี

ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้ดูดี

Strategy

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

25 Apr 2019, 10:00 — 2 min read

การเพิ่มยอดขายนอกจากจะต้องทำการตลาดให้ดีแล้วการตั้งราคาถือเป็นการตลาดที่สำคัญอีกทางหนึ่งของธุรกิจเรา เพราะราคาเป็นตัวคัดลูกค้าที่มีกำลังซื้อในแต่ละกลุ่มอีกด้วย การกำหนดราคาของแต่ละธุรกิจมีวิธีที่แตกต่างกันไป

 

กลยุทธ์ในการกำหนดราคา ดังนี้

  1. ตั้งราคาเป็นเลขคี่ไม่เต็มจำนวน โดยการตั้งราคาที่ 99 หรือ 199 แทนที่จะตั้ง 100 หรือ 200 ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายถูกกว่า

  2. ตั้งราคาเป็นระดับ คือการวางสินค้าไว้หลายแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าที่แตกต่างกันด้วยราคาที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

  3. ตั้งราคาที่ต่ำกว่าทุน เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการขาย ซึ่งกลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตที่ต้องลดราคาเพื่อให้ขายหมดใน 1 วัน

  4. ลดราคา เพื่อดึงความสนใจ เป็นการลดราคาเพื่อดึงความสนใจลูกค้าให้ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  5. ตั้งราคาตามกลุ่มผู้บริโภค เพราะราคาจะเป็นตัวกำหนดผู้บริโภคแต่ละกลุ่มออกอย่างชัดเจนเนื่องจากผู้บริโภคแต่บะกลุ่มมีกำลังในการซื้อไม่เท่ากัน

  6. กำหนดช่วงเวลาลดราคา โดยกำหนดช่วงการลดราคาจากราคาเต็มอย่างมีเหตุผลและไม่ลดคุณค่าของแบรนด์

  7. ราคาตามทำเลที่ตั้ง เพราะแต่ละที่มีราคาค่าเช่าและกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เหมือนกันราคาจะขึ้นอยู่กับต้นทุนทำเลค่าเช่าที่ต้องบวกเข้าไปในราคาขายด้วย

  8. ราคา pre-sale คือการขายก่อนที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าจริง ทำให้ผู้ขายลดความเสี่ยงในการกักตุนสินค้า ดังนั้นการให้ราคาพิเศษถือเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ซื้ออยากซื้อก่อน

  9. ราคาจัดเป็น Package คือการตั้งราคาขายแบบเหมารวม เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อในปริมาณที่มากแต่ได้ราคาที่ถูกกว่าซื้อแยกชิ้น

 

การตั้งราคาเพื่อขายควรคำนวณจากต้นทุนให้ราคาขายสมเหตุผลโดยที่ไม่ขาดทุน หลังจากนั้นควรกำหนดราคาจากตัวแปลอื่นๆ เช่น ทำเล, กลุ่มผู้บริโภค และตำแหน่งของสินค้าในตลาดของเรา เพราะการลดราคาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าอาจไม่ใช่ผลดีเสมอไป อาจจะทำให้คุณค่าของสินค้าเราลดลงและอาจทำให้ผู้บริโภคเคยชินกับการลดราคา ดังนั้นการตั้งราคาถือเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ควรวางแผนให้ดีก่อนโปรโมทสู่ผู้บริโภค

ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้ดูดี

Comments (1)