เปลี่ยนธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยุค 4.0

เปลี่ยนธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยุค 4.0

การพัฒนาธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

12 เม.ย. 2018, 11:30 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ถ้าเราพูดถึงการที่ต้องสืบทอดกิจการหลาย ต่อหลายคนคงคิดถึงธุรกิจประเภทกงสีที่ทำอะไรแบบเดิมๆ สืบต่อกันมา เมื่อมาถึงในยุคของรุ่นลูกรุ่นหลานที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายอย่างเห็นได้ชัดทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในที่บังคับให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงเป็นเรื่องท้าท้ายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาสืบทอดกิจการให้อยู่รอดต่อไป จึงจำเป็นต้องสรรหาแนวทางใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุคที่จำเป็นต้องนำเอากลยุทธ์ทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพ่อแม่มักมองลูกหลานเป็นเด็กอยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาใช้กับสิ่งที่ท่านได้สร้างกันมานั้นจึงมักจะเกิดการต่อต้านหรือไม่เชื่อมั่น แล้วจะทำอย่างไรให้คนรุ่นเก่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกคือการให้ความเคารพแก่สิ่งที่คนรุ่นเก่าได้ทำมาก่อนแล้ว โดยเคารพทั้งความคิดและการทำงานหรือที่เราเรียกว่าให้ Priority แก่คนที่ทำงานมาก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดการการยอมรับเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เกิดขึ้น สิ่งที่คนรุ่นเก่ามักมีให้กับธุรกิจคือความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี การจะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติใดๆ จึงควรต้องค่อยเป็นค่อยไป การสร้างความสุขในการใช้ชีวิตต้องมองที่ความสุขและความสามัคคีของคนในครอบครัวมาเป็นอันดับแรก

 

หลังจากที่ปูพื้นฐานของธุรกิจแล้ว การต่อยอดทางธุรกิจก็มีความสำคัญเช่นกัน เริ่มจากการใส่ Passion ในตัวเองเข้าไปในธุรกิจเพื่อให้เกิดเป็นความชอบ ให้การทำงานในทุกๆ วันมีความสุข เราต้องนำพื้นฐานความคิดของครอบครัวมาผสานกับความชอบของตัวเอง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนรุ่นเก่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ในทางกลับกันเราสามารถพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นได้

 

หลังจากที่เข้าใจและวางแผนจัดลำดับการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการมองหาตลาดใหม่อยู่เสมอ เพราะการมีทำเลที่ดีอย่างเดียวไม่สามารถใช้ได้กับยุคดิจิทัล การที่เราสามารถหาตลาดใหม่ (Blue Ocean) และลูกค้าใหม่ได้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องนำความรู้และการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ถ้าเรายังอยู่ในตลาดเดิมที่นับวันก็จะมีแต่การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะยิ่งไม่ได้อะไรจากการทำแบบเดิมๆ การหาตลาดใหม่ต้องเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้าง ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแต่เราต้องแข่งกับโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจึงต้องหาวิธีการตอบสนองความต้องการให้ตรงจุดมากขึ้น หนึ่งในการเรียนรู้คือสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนำมาฝึกฝนให้กับตัวเอง บางครั้งการเรียนรู้จากคนอื่นจะทำเราไม่ต้องเสียเวลาอีกด้วย

 

ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจมากที่สุด สื่อโซเชียลที่ผู้ใหญ่มักมองว่าไม่ค่อยสร้างประโยชน์ให้กับการทำงาน ควรต้องใช้ช่องทางทำให้ท่านเห็นว่าโซเชียลมีเดียที่เราเล่นอยู่ทุกวันคือช่องทางที่ทำให้ธุรกิจโตขึ้นอีกทางหนึ่งอีกด้วย

 

อย่ารอให้หมดไฟแล้วเริ่มลงมือทำ ประโยคนี้มักเจอบ่อยกับคนที่ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่าเราตั้งใจจริง เพราะถ้าหากไม่เริ่มพิสูจน์ตัวเองให้เห็นก็จะไม่มีวันได้รับความไว้วางใจว่าธุรกิจที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นจะไปรอด การตั้งใจเรียนรู้ทุกระบบการทำงานตั้งแต่รากฐานจนถึงยอดสูงสุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้เราได้รู้ถึงข้อบกพร่องของการทำงานในแต่ละส่วนของธุรกิจ และสามารถตอบคำถามพร้อมแก้ปัญหาให้ได้ นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังกับการทำงานเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดมากแค่ไหน

 

Comments (1)

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ