ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ความเป็นผู้นำและการจัดการ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

11 ต.ค. 2019, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

 

“ผู้นำยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะพลังของพวกเขา แต่เนื่องมาจากความสามารถในการสร้างพลังให้ผู้อื่น” - John Maxwell

 

ผู้นำคือคนที่เป็นผู้นำของฝูงชน พวกเขาจะสร้างกระตุ้น และมีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้ติดตามพวกเขา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อชีวิตของผู้อื่น

 

แล้วอะไรคือสิ่งที่กำหนดความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง

 

นี่คือลักษณะสำคัญสำหรับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง และในตอนท้ายของบทความนี้เราจะรู้ว่าถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีแล้วหรือไม่ และถ้าไม่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร

 

6 ลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

 

1. ส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

ปัจจุบันวัฒนธรรมในองค์กรมีการพัฒนาไปอย่างมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งระบบและกระบวนการในการทำงาน กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของบริษัท สิ่งที่ทำให้บริษัทไปสู่ความสำเร็จ คือความคิดเชิงโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ช่วยส่งเสริมความคิด และทักษะใหม่ ๆ คำจำกัดความของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุคใหม่ คือใครบางคนที่สามารถ “เรียนรู้จากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว”

 

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันระดมสมองในการทำงาน และทดลองกับแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตของบริษัท ในแนวทางที่ช่วนสอนพวกเขาสอนพวกเขาไปในตัวถึงการวัดความสำเร็จ และกำหนดว่าความคิดของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

 

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับพนักงาน สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผู้นำที่ดีคือคนที่สามารถระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจนให้กับพนักงานได้ หากพนักงานไม่ได้รู้ถึงความคาดที่มีอย่างชัดเจน พวกเขาก็จะไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

 

3. ใช้อำนาจอย่างมีความรับผิดชอบ

 

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยนำด้วยความกลัว ในฐานะผู้นำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของอำนาจที่มี และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โปรดจำไว้ว่าความกลัวทำให้คน ๆ หนึ่งทำงานเพื่อเราเพียงเพราะพวกเขาต้องทำ ไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการที่จะทำ 

 

ลองกระตุ้นให้พนักงานอยากมาทำงานทุกวัน แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติที่จะพูด และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกวัน แต่เราก็ควรพยายามทำให้เป็นเช่นนั้น เพื่อให้พนักงานเต็มใจที่จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

 

4. มีความรับผิดชอบ

 

ผู้นำที่ดีต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เข้าใจว่าคนเราสามารถทำผิดพลาดได้ แต่ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเติบโตต่อไป

 

5. มีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต

 

ผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ผู้นำที่ดีนั้นเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวก และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้น เราจะต้องสามารถสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนาได้

 

6. มุ่งเน้นการสร้างทีมและความสัมพันธ์ที่ดี

 

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ผู้มีอิทธิพล พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมและพัฒนาทีมที่เหมาะสมเพื่อผลักดันความสำเร็จของบริษัท นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน และทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือบททดสอบที่แท้จริงของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

 

นอกจากเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมแล้ว ผู้นำที่ดียังทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับพนักงานและลูกค้า พวกเขาทำให้พนักงานและลูกค้าของพวกเขารู้สึกมีคุณค่าและสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตในระยาวให้กับบริษัท

 

ในการที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเราต้องสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้การติดต่อกับกลุ่มคนที่หลากหลายยังช่วยให้เรารู้จักตลาด และแนวโน้มของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นในทุก ๆ วัน

 

หลังจากอ่านบทความนี้แล้วคงสามารถตอบคำถามที่ว่า เราเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จหรือยัง หากพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ หรือมีข้อติชมใดๆ สามารถแบ่งปันกับความคิดเห็นกับเราในส่วนแสดงความคิดเห็นได้เลย

 

 

Comments (3)