สัญญาณบอกโอกาสทางธุรกิจของไทยและอินเดีย

สัญญาณบอกโอกาสทางธุรกิจของไทยและอินเดีย

ข่าวสารมาแรง

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

19 เม.ย. 2018, 11:30 — ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมี GDP 366 ล้านดอลลาร์ และมีอัตราการส่งออกเป็น 2 ใน 3 ของรายได้ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม ASEAN อีกด้วย

 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี โดยมีการบริหารที่ต่อเนื่องและสนับสนุนนโยบายขององค์กรอิสระ โดยทั่วประเทศมีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 300 กว่าบาท และมีความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางด้วยเช่นกัน ผลมาจากนโยบายเหล่านี้ทำให้การว่างงานและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายของบรรดาแรงงานในภูมิภาคและจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะอพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

อินเดีย และ ไทย

อินเดียและไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง โดยพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นศาสนาที่ชาวไทยนับถือกันมากถึง 90% ของคนทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนา อินเดียจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษในด้านวัฒนธรรม และมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นจุดหมายในการแสวงบุญที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับชาวไทย

 

อินเดียถือว่าเป็นพันธมิตรที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ในหลายๆ ด้าน การค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นๆ ตัวเลขการค้าทวิภาคีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่าคิดเป็นมูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มจำนวนการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลศูนย์กลางการทำธุรกิจแห่งใหม่

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ที่ดีในการทำการค้า เพราะสามารถส่งออกและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นไไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน หรือประเทศในกลุ่มสมาชิก ASEAN โดยที่ประเทศไทยมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมากและยังมีตลาดขนาดใหญ่ในประเทศ จึงเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและไทยที่มีเสถียรภาพและสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแรง มีความสัมพันธ์และมีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิด  ทำให้การที่จะลงทุนในธุรกิจหรือการกระจายความเสี่ยงเข้าสู่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้วและโครวสร้างการคมนาคมขนส่งมีความแข็งแกร่ง อุตสาหกรรมต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกและได้รับการสนับสนุนอย่างดี ประเทศมีนโยบายรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่งเสริมการค้าเสรี และไทยถูกจัดลำดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในอันดับที่ 46

 

สินค้านำเข้าจากอินเดีย

 • เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

 • ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

 • สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป

 • เคมีภัณฑ์

 • เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์

 • เครื่องเทศ กาแฟและชา

 • ด้ายและเส้นใย

 • สี

 • เครื่องจักรไฟฟ้า

 • ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

 

สินค้าส่งออกไปอินเดีย

 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง

 • เครื่องจักรไฟฟ้า

 • เม็ดพลาสติก

 • รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

 • เคมีภัณฑ์

 • ยาง

 • เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

 • ทองแดงและของที่ทำด้วยทองแดง

 • เหล็กและเหล็กกล้า

 • เคมีภัณฑ์

 

โอกาสทางธรกิจ

สินค้าและอุตสาหกรรมที่มีการกล่าวข้างต้นได้แสดงถึงโอกาสทางธุรกิจ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสินค้าประเภทเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสสำหรับอินเดียที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคาที่สามารถแข่งขันได้

 

นอกจากนี้ ในภาคบริการก็ยังมีศักยภาพอีกมากในธุรกิจร้านอาหารบริการ การออกแบบเว็บไซต์ และการทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ

 

สัญญาณบอกโอกาสทางธุรกิจของไทยและอินเดีย

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ