การเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในร้านผิดลิขสิทธิ์หรือไม่?

การเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในร้านผิดลิขสิทธิ์หรือไม่?

กฎหมายและการกำกับควบคุม

Tanabordee Rakklang

Tanabordee Rakklang

2 ม.ค. 2020, 10:00 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในร้านผิดลิขสิทธิ์หรือไม่?

เป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร มีการเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในระหว่างรับประทานอาหาร ต่อมามีเจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งให้ตำรวจจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างงี้ทำได้ด้วยหรือ ?

   สำหรับคดีดังกล่าวนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไว้พอที่จะเทียบเคียงใช้ประโยชน์ได้สำหรับผู้ประกอบการ วินิจฉัยว่า" ความผิดตาม พ.ร บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31  ต้องเป็นการเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณะชน "เพื่อหากำไร" ซึ่งหมายความว่ากำไรนั้นหากจำเลยได้มาหรือจะได้มาจะต้องเกิดจากการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมานั้นได้ความว่า จำเลยประกอบกิจการค้าขายอาหารตามสั่งและเครื่องเดิมจำเลยเปิดแผ่นวิซีดีเพลง  "กำลังใจที่เธอไม่รู้" อันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย  ซึ่งได้มีผู้กระทำขึ้นหรือดัดแปลงขึ้นให้ลูกค้าในร้านอาหารของจำเลยได้ฟัง  ไม่ปรากฎว่าจำเลยเปิดเพลงดังกล่าวเพื่อหากำไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้าในร้านอาหารของจำเลยได้ฟังเพลงโดยการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าวหรือเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดืมแต่อย่างใด  การกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 ประกอบมาตรา  70  วรรคสอง เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดของบทมาตรา ดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นการกระทำเพื่อหากำไรโดยตรงจากการละเมิดลิขสิทธิ์แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคหนึ่ง

   คราวนี้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแม่ค้าก็สบายใจได้นะครับ เปิดเพลงลูกทุ่งหรือสตริงแล้วแต่ตามใจชอบนะครับ  ที่สำคัญก็อย่าให้เสียงดังเกินไปเดี่ยวจะมีความผิดอาญาฐานอื่นหาว่าไม่เตือนนะครับ

 

                                                                                                 T.RAKKLANG

                                                                                                สินเนรมิตทนายความ                                  

 

Comments

โพสต์โดย

Tanabordee Tanabordee Rakklang

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย และเป็นทนายความแก้ต่างหรือว่าต่างในคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลทั่วราชอาณาจักรไทย บริการด้านกฎหมายอื่นๆ โทร 0817217900 (ช่วงเวลา 08.30 -17.00 น.) 0614796354...