ยุทธศาสตร์รับมือกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป

ยุทธศาสตร์รับมือกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป

การพัฒนาธุรกิจ

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

204 week ago — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

ยุทธศาสตร์รับมือกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป

 

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวเรา การใช้ชีวิตที่ต้องการความเร่งรีบอยู่เสมอ แม้กระทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ในโลกของธุรกิจเองที่ต้องมีการเผชิญหน้าและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ ๆ สำหรับการทำธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับก็ คือ การรับมือกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งในวันนี้เราขอนำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วิ่งตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทัน 

 

จากโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน แนวโน้มผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย คิดเป็น ผู้สูงอายุ 65 ปี ในสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมดภายในปี 2015  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเอาใจใส่เรื่องของอาหารและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ซึ่งการนำข้อมูลจากเทรนด์เหล่านี้มาปรับปรุงสินค้าหรือบริการ เป็นการเตรียมตัวรับมือและวางแผนให้เข้ากับเทรนด์ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ, การใช้วัสดุหรือสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ การขายสินค้าและบริการที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ เป็นต้น ก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของเราได้อีกด้วย 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็น 

 

เถึยงไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารธุรกิจของเรา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากด้วยเวลาที่มีจำกัด การทำธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมใดก็ตาม ทุกธุรกิจต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและครบวงจร โดยเฉพาะเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่จับตามองในปัจจุบัน ได้แก่ AI, IoT 

และ AR/VR การเรียนรู้และนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในธุรกิจ ถือเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของเวลาการบริหารงานและต้นทุนการผลิต รวมไปถึงช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นของผู้บริหารอีกด้วย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับกลยุทธ์การขาย ให้เหมาะสม

 

การทำธุรกิจผ่านช่องทางออฟไลน์เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคกว่า 72% มีการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าเสียอีก ดังนั้นการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางดิจิทัล อย่าง Facebook, Line, Shopee หรือ Lazada ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ธุรกิจของเราเข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

และส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีโดยการเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เช่น การออกแบบ UX, ประสบการณ์การใช้สินค้าหรือรับบริการโดยตรง หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากสื่อโฆษณาหรือคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หากผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจจะมีกระบอกเสียงสำคัญที่ทำให้เกิดการบอกต่อได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ในทางกลับกันหากผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็วได้เช่นกัน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ใช้ Big data ให้เกิดประโยชน์ 

 

ในยุคที่การนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากการนำข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้าหรือข้อมูลจากภายนอกมาใช้ ก็มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้ เพราะการนำ Big data มาวิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจสภาพหรือสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ทั้งในเรื่องของสภาวะของตลาด ว่าสินค้าหรือบริการใดกำลังเป็นที่นิยม หรือการเข้าใจกลุ่มลูกค้า ว่าเหตุผลใดที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเวลาและทรัพยากรบุคคลได้อย่างดีอีกด้วย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อัพเดทข่าวสาร ให้ใหม่เสมอ 

 

การอัพเดทข่าวสารรอบตัวเราให้สดใหม่อยู่เสมอ ก็เป็นส่วนสำคัญ ทั้งข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง หรือข่าวการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้เราสามารถหาวิธีการและวางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องบอกว่าการหาข่าวสารในยุคปัจจุบันนั้นไร้พรมแดน เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

ดังนั้นการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ดี และการปรับกลยุทธ์หรือนำเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ในอนาคตได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินได้ถูกทาง ถูกจังหวะ และถูกเวลา Comments (1)